Daugavas Vanagi emblēma

Latviešu Aprūpes Biedrība
DAUGAVAS VANAGI - Apv. Ņujorkā


Latviešu Aprūpes Biedrība - Daugavas Vanagi - Apvienība Ņujorkā (DV-Ņujorkā) mērķi ir:

  • Apvienot un pulcināt latviešus tautas kopības saglabāšanai;
  • Kopt un uzturēt nacionālo vienību un morālo stāju;
  • Stiprināt ticību Latvijas valstij, cilvēku tiesībām un brīvībai;
  • Cīnīties par Latvijas brīvības un neatkarības nodrošināšanu;
  • Sniegt dažāda veida atbalstu un palīdzību visiem tautiešiem, sevišķi kara invalīdiem, bāreņiem, atraitnēm, kritušo vai bez vēsts pazudušo karavīru piederīgajiem, slimiem un veciem ļaudīm;
  • Sekmēt latviešu skolu, jaunatnes organizāciju, un visu kulturālo pasākumu darbību, uz kura balstās latviešu tautas nākotne.
  • Godināt visus karavīrus, kas cīnījušies par Latvijas brīvību un neatkarību.

DV-Ņujorkā ir daudz atbalstījusi bijušos leģionārus & nacionālos partizānus, bijušo cīnītāju atraitnes, slimniekus, daudzbērnu ģimenes un skolniekus ASV un Latvijā. DV-Ņujorkā ir ziedojusi lielākas summas Rīgas Brīvības pieminekļa atjaunošanai, Brāļu kapiem Lestenē, Kurzemē, Latvijas Okupācijas muzejam un dažādiem jaunatnes izglītības veicināšanas pasākumiem.

DV-Ņujorkā rīko sarīkojumus: DV biedru vakaru; Latvijas Leģiona dienas (16. martā), Kurzemes Cietokšņa atceres dienas (8. maijā) un Lāčplēša dienas (11.novembrī) sanāksmes; Novuss turnīru, Ziemassvētku eglīti (kopā ar Ņujorkas latviešu biedrību), kā arī dažāda rakstura koncertus, dzejas lasījumus, referātus, video izrādes, un citas nodarbības. Vairāki šie sarīkojumi ir labdarības rakstura, lai savāktu līdzekļus aprūpes darbam. DV namā arī notiek daļa no gadskārtējās ŅLOP rīkotās Kultūras Dienas Ņujorkā.

DV-Ņujorkas Daugavas Vanadzes kopa gādā sarīkojumiem mielastus; organizē labdarības sarīkojumus kā Sirsniņa (Valentīnas) dienas mielastu &  Ziemassvētku tirdziņu; izlozes un lietoto mantu tirdziņus. Daugavas Vanadzes arī piedāvā publikai iespēju iegādāties pārtikas un citas  preces no Latvijas. Patreiz Vanadzes kopā ir apmēram 60 locekles.

Daugavas Vanagu nams Bronksā, ŅujorkāDaugavas Vanagu Nams Ņujorkā

DV-Ņujorkā pieder un uztur DV Namu, Ņujorkas pilsētas Bronksas apriņķī. Namā ir DV-Ņujorkā un organizācijas UBA-BATUN biroji, bibliotēka, klubs un citas telpas. DV nama zālēs notiek DV-Ņujorkā un citu organizāciju sarīkojumi. Pie nama ir auto novietne. Telpas var izīrēt arī privātiem sarīkojumiem.  DV namā ir arī gleznu galerija kur vairākas gleznas ir pārdošanā. Lai redzēt attēlus no šīm gleznām noklikšķiet: DV Gleznas pārdošanā. Lūdzu apciemojiet DV nama lapu, kur atradīsiet adresi, ceļa norādījumus (auto braucējiem un publiskam transportam) un foto attēlus no telpām: DV Nama lapa.


Apciemojiet lapu "Daugavas Vanagi Latvian Assn New York" Facebook-ā Facebook.

Tautas deju kopas Jumis logoLatviešu tautas deju kopa Jumis

DV Ņujorkā paspārnē tagad darbojas latviešu tautas deju kopa Jumis. Lūdzu apciemojiet www.jumis.org .

Daugavas Vanagu organizācija ASV un pasaulē

DV Apvienība Ņujorkā kopā ar citām  DV apvienībām un kopām ASV sastāv Latviešu Aprūpes Biedrībā Daugavas Vanagi ASV. DV-ASV ir pārstāvēta Daugavas Vanagu Centrālā Valdē (DV-CV), kas apvieno Daugavas Vanagu organizācijas visā pasaulē: ASV, Kanādā, Austrālijā, Dienvidamerikā, Rietumu Eiropas zemēs un Latvijā.

DV-Ņujorkā arī sastāv Ņujorkas Latviešu organizāciju padomē (ŅLOP) un Amerikas latviešu apvienībā (ALA) www.alausa.org

Informācija par nākamiem  DV-Ņujorkas sarīkojumiem atrodama DV-Ņujorkā Apkārtrakstā, avīzē LAIKS un Ņujorkas latviešu kalendārā: www.nylatvian.org kas it portālā, ko Jūs tagad skatieties.

Lūdzu arī apciemojiet DV-ASV tīmekļa lapu: www.daugavasvanagi.org  un DV-Nujorkā tīmekļa lapu: www.nylatvian.org/dvny   (Lapa ko jūs tagad skatieties.)

Nāciet un stājieties DV rindās!

Daugavas Vanagi Apvienība Ņujorkā var iestāties abu dzimumu personas kas atbalsta DV mērķus, ideālus un darbību. Par aktīviem biedriem var kļūt personas, kas sasniegušas 18 gadus; par DV jaunatnes biedriem tie, kas sasnieguši 13 gadus; un par Vanadzēniem tie, kas jaunāki par 13 gadiem. Lai tiktu uzņemtam DV Ņujorkā ir nepieciešami divi ieteicēji, kas jau ir DV biedri, kā arī DV Apvienības Ņujorkā valdes akcepts

Biedrumaksas: Jaunuzņemtiem locekļiem ir vienreizējā iestāšanās maksa : $1. DV-ASV Biedru maksas ir $15. Variet kļūt par DV-ASV mūža biedru ar vienreizēju $150 iemaksu. Klāt DV-ASV biedru maksai nāk DV nama Ņujorkā uzturēšanas nodeva, kas ir $10 neskatoties vai esiet DV-ASV gadskārtējais vai mūža biedrs.

Visi apvienības biedri saņem DV Ņujorkā Apkārtrakstu.

Biedri arī var izvēlēties abonēt DV Centrālās valdes izdevumu DV Mēnešraksts kas iznāk četras reizes gadā. Abonēšanas maksa $31 gadā.

Lai redzēt izdrukājamu iestāšanās veidlapu noklikšķiet: DV Iestāšanās veidlapa.


Daugavas Vanagu Apvienība Ņujorkā amatpersonas

Apvienības Priekšnieks & Aprūpes daļas vadītājs
Imants Kalniņš - Tel. (201) 933-8234, E-pasts:  kimants@aol.com

Priekšnieka vietnieks & Kluba vadītājs
Marģers Pinnis - Tel. (914) 631-5725, E-pasts:  pinnis@banet.net

Sekretārs
Kārlis Vanags – Tel. (516) 678-3540

Kasieris
Jānis Ērglis – Tel. (845) 837-1180

Vanadžu kopas priekšniece
Marija Lidija Maher - Tel. (908) 277-1251, E-pasts:  marijaldm@gmail.com

Biedrzinis
Ludvigs Keggi - Tel. (914) 968-7556, E-pasts: luke9@optonline.net 

Informācijas vadītājs

Sarīkojumu daļas vadītājs
Andris Krūmkalns - Tel. (212) 744-2970, E-pasts:  AKrumkalns@aol.com

Sporta kopas vadītājs

Saimniecības daļas vad. / Building manager
Arnolds Avotiņš – Tel. (718) 585-4491

Bibliotekārs
Dr. Vilnis Vīksne – Tel. (718) 220-8191, E-pasts: vilnisv@verizon.net 

Revīzijas komisija
Kārlis Salmiņš -  Tel. (201) 845-8327, E-pasts:  rigaboy611@aol.com
Alvis Šterns - Tel. () , E-pasts: 

Tautas deju kopa Jumis / Folk dance group Jumis
Kristīne Varik - Tel. (917) 951-4767, E-pasts:  kristinite@earthlink.net  
Andris Krūmkalns - Tel. (212) 744-2970, E-pasts:  AKrumkalns@aol.com