2003. gada Archīvs
 

Kalendārs seko ziņojumiem

UZMANĪBU! Šis navigācijas stienis ir novecojies. Lietojiet to, kas ir šīs lapas augšā.

Ņujorkas Latviešu Notikumu Kalendārs

In English: New York Latvian Events Calendar -
To view calendar in English, click here.

Sveiks!

Šo kalendāru uztur Ņujorkas latviešu organizāciju padome. Laipnu lūdzam Jums par kalendāru komentēt, pieteikt sarīkojumus, izlabot kļūdas (ieskaitot valodas kļūdas), utt., rakstot tīkla meistaram, Marģeram, vai zvanot (914) 631-5725. Ievērojiet, ka pasvītrotā tekstā ir saites, uz kā var noklikšķēt, un atvērt jaunas lapaspuses, vai sūtīt kontakt-personai e-pastu.

Pirms sakiet komentēt, ievērojiet, ka vēl tiek veidotas papildus lapaspuses un vispārējais grafiskais dizains. Nākotnē būs informācija par Ņujorkas apkārtnes latviešu un citām organizācijām, būs ceļa norādījumi uz parastām sarīkojumu vietām, būs saites uz citām tīmekļa lapaspusēm, un būs vel daudz kas cits.

Kalendārs papildināts/izlabots 2003. gada 18. aprīlī.

Sveiks!

Šās tīmekļa lapaspuses un kalendāru par latviešu notikumiem Ņujorkā, Ņudžersijā un Konektikutā uztur Ņujorkas latviešu organizāciju padome. Informāciju šajās lapās drīkst brīvi izdrukāt, kā arī izplatīt un citēt, atsaucoties uz Ņujorkas latviešu organizāciju padomes www.nylatvian.org lapām kā informācijas avotu. 

© Ņujorkas latviešu organizāciju padome, 2003.

Pierakstāties e-pasta paziņojumiem / sazināties ar tīkla meistaru.

Ja vēlaties saņemt e-pasta paziņojumu kad kalendārs tiek plašāk papildināts ar jauniem sarīkojumiem, lūdzu atsūtiet vārdu un e-pasta adresi tīkla meistaram, Marģeram (pinnis@banet.net). Jūsu e-pasta adrese netiks dota tālāk. Arī laipni lūdzam Jums par šiem materiāliem komentēt, pieteikt sarīkojumus, izlabot kļūdas, utt. rakstot e-pastu tīkla meistaram, vai zvanot (914) 631-5725

Kalendārs papildināts/izlabots 2003. gada 13. jūlijā.

Dievkalpojumi:

Sarakstā nav visi Ņujorkas latviešu evaņģeliski luteriskā draudzes dievkalpojumi bet to informāciju variet atrast www.nydraudze.org.

Informāciju par Ņujorkas latviešu katoļu draudzes dievkalpojumiem un citām sanāksmēm variet iegūt zvanot draudzes priekšniekam Olģertam Balodim  (631) 368-0216.

Ņujorkas un Ņudžersijas Latviešu Kalendārs:

Ievērojiet: Vairāki sarīkojumu vietu nosaukumi un kontakt-personu vārdi ir Saites!

Lūdzu ievērojiet, lai ietaupītu vietu un lieku teksta rakstīšanu, populārākie sarīkojumu vietu nosaukumi ir saites. Tie parādās treknā drukā, sarkanbrūnā krāsā, un pasvītroti. Ja uz tām noklikšķ, atvērsies jauna lapa ar sarīkojuma vietas adresi, ceļa norādījumiem un pat foto attēliem. Ja esiet norādīto lapu nesen atvēruši, tad saites pārvētīsies uz tumšu olīva zaļo krāsu. Piemēram sekojošie nosaukumi ir saites: Jonkeru baznīcā, un DV Namā. Līdzīgā veidā vairāki kontakt-personu vārdi ir arī saites. Ja uz personas vārdu noklikšķ, Jūsu datora e-pasta sūtīšanas programmai vajadzētu atvērties ar jaunu vēstuli, kur saņēmēja e-pasta adreses laukums jau būs izpildīts ar pareizo adresi.

SARĪKOJUMU KALENDĀRS

APRĪLIS 2003:

Piektdien, 18. aprīlī - Lielā Piektdiena, Dievkalpojumi: Jonkeros pulksten 19:00 un Salā pulksten 19:30. Skat: www.nydraudze.org.

Piektdien, 18. aprīlī, pulksten 18:00 - Filmas izrāde Labas Rokas / Good Hands, Two Boots Pioneer Theater,  155 East 3rd Street (pie Avenue A) 212-254-3300. Filma tiek rādīta kā daļa no gadskārtējās Igauņu Kultūras Dienas / Estonian Cultural Days programmas. Filma, izdota 2001. gadā, ir latviešu - igauņu kopējais pasākums.  Filmas direktors ir Peeter Simm un tanī parādās: Rēzija Kalniņa, Atis Tenbergs, Leonarda Kļaviņa, Regnars Vaivars, Maija Apine un citi latviešu aktieri. Filmā aktieri runā igauniski, latviski un drusku krieviski bet ir apakšraksti angļu valodā. Lūgts ierasties agri, jo kinozālē tikai 100 vietu un lai varētu baudīt Saku alu. Tuvākai informācijai rakstiet (angliski) Lindai Pakri.

Svētdien, 20. aprīlī - Lieldienas, Dievkalpojumi: Jonkeros un Salā pulksten 08:00. Skat: www.nydraudze.org.

Sestdien, 26. aprīlī, pulksten 16:00 - latviešu pianista Vestarda Šimkusa koncerts Music Conservatory of Westchester koncertzālē, 216 Central Avenue, White Plains, NY, (914)761-3900. Ieeja- pret ziedojumiem,  ieteicams sēdvietas rezervēt, zvanot konservatorijai. Tuvākai informācijai rakstiet: Dacei Aperānei. Koncertu rīko mūzikas konservatorija sadarbībā ar Latviešu kultūras biedrību TILTS. (Skat arī rakstu avīzē Laiks: 2002. gada nr. 47, 30.XI-6.XII, 1. lpp.).

Svētdien, 27. aprīlī, pulksten 11:30 - Ņubransvikas-Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Literārās kopas 30 gadu jubilejas svinības, 12. Gates Avenue, East Brunswick, NJ. Notiks dievkalpojums (angļu valodā), kam sekos programma (latviešu valodā). Lasīs un skandēs Ņudžersijas un Ņujorkas latviešu dzejoļus, dziedās viņu mīļākās dziesmas, Jānim Studentam spēlējot akordeonu. Dailas Tupuriņas vadībā ies pa atmiņu takām, attēlos aplūkos literārās kopas darbības atspoguļotājus. Kafijas galds, Ieeja pret ziedojumiem.

Svētdien, 27. aprīlī, pulksten 14:00 - Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Džamaikas novada 50 gadu atcere, Metodistu baznīcā, 162-10 Highland Avenue, Jamaica, NY. Notiks dievkalpojums, kam sekos atceres programma, koncertēs Indra Ozola, flauta. Azaids latviskā gaumē. Ieeja pret ziedojumiem sākot ar $20. Lūgts pieteikties līdz 20. aprīlim, pie Rutas Plostiņas (718) 641-2789 vai Zigrīdas Veiss-McDermott (516) 599-2171 (vakaros). Ielūdz Novada un Dāmu komitejas.

MAIJS 2003:

No piektdienas, 2. maija līdz svētdienai, 4. maijam - Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) 52. Kongress, St. Paul, MN. Tuvākai informācijai skat: www.alausa.org.

Sestdien,3. maijā, pulksten 19:30 - Ņujorkas draudzes Salas kora pavasara dziesmu vakars, Salas baznīcas telpās. Piedalīsies koris un solisti.

Piektdien, 9. maijā, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Aicināts ņemt līdz arī ne-latviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama krodziņā (pirmā stāvā), kur var nopirkt atspirdzinājumus un paēst vakariņas, 243 East 34th St., pie Otrās avēnijas, Ņujorkas pilsēta. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 10. ,maijā, pulksten 13:00 - Ģimenes dienas dievkalpojums Sumitā, NJ, St. John's Lutheran Church telpās, kam sekos Ņudžersijas latviešu skolas un Ņudžersijas novada Ģimenes dienas sarīkojums. Būs skolas programma ar uzvedumiem, vecāku godināšana un mielasts.

Sestdien, 10. maijā, pulksten 15:00 - Kurzemes Cietokšņa atceres sarīkojums, DV namā. Rādīs jaunāko dokumentāro filmu par Latviešu leģionu (Ata Skalberga teksts). Ieeja $ 8.- ar parastam atlaidēm. Rīko DV Apvienība Ņujorkā. Pēc filmas izrādes būs pieejami Vanadžu klāts cienastu galds un atspirdzinājumi. Rīko DV apvienība Ņujorkā. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

Svētdien, 11. maijā, Ģimenes diena. Pulksten 10:00 - dievkalpojums Jonkeru baznīcā. Sekos veco ļaužu godināšana ar skolas līdzdalību. Pulksten 10:30 - dievkalpojums, Salas baznīcā. Sekos Salas pamatskolas gada noslēgums un Ģimenes dienas sarīkojums. Vecākās paaudzes godināšana, skolnieku priekšnesumi un kopējs azaids. Pulksten 15:00 dievkalpojums Džamaikā.

Swing Vakara plakats
Sestdien, 17. maijā, pulksten 17:00 - "Swing" vakars: vakariņas un balle. Ieeja pieaugušajiem: $15, bērniem zem 15 g: $5. Atlikums draudzes Katskiļu bērnu nometnei jaunā spēļu laukuma iegādei. Visas paaudzes laipni lūgtas! Aicina un rīko: nometņošanas padome. Jonkeru baznīcas sabiedriskas telpas. Lūdzu pieteikties pie: Lauras Zamuras, Tel (516) 922-8338, vai pie: Anitas Bataragas lai zinām kādā apmērā jāsagādā vakariņas un dzērieni (dzērieni būs par maksu).


Svētdien, 18. maijā, pulksten 14:00 - Baltiešu Asociācijas ANO (BATUN) prezidents, Marģers Pinnis, piedalīsies UNA-USA, Westchester County Chapter, rīkotā paneļ-diskusijā - Views on War and Peace. Scarsdale Public Library, Olmsted Road at Post Road. Tuvākai informācijai par šo sarīkojumu skat Plakātu un arī UNA-USA, Westchester County (NY) Chapter lapas puses.

Piektdien, 23. maijā - Gadskārtējais Ņujorkas latviešu kora mūzikas saiets, Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Katskiļu nometnē. Nometnē piedalīsies arī Montreālas jauktais koris Atbalss, diriģenta Andreja Vītola vadībā. Viesu diriģente no Latvijas būs slavenā sieviešu kora Dzintars muzikālā vadītāja Aira Birziņa. Koncertmeistars un pianists būs Gints Bērziņš, kas pašlaik saistīts darbā Metropolitan operā, Ņujorkā. Pulksten 19:00 paredzēts koru dziedāšanas seminārs. Nākošajā dienā, sestdien 24. maijā, sāksies galvenais darbs, pie koncerta programmas, kas iekļaus Alfrēda Kalniņa operas Baņuta kora dziesmas un XXIII Vispārējo Dziesmu svētku repertuāra dziesmas. Tuvākai informācijai rakstiet Indulim Lācim.

Svētdien, 25. maijā, - Kapu Svētki Katskiļos.  Pulksten 16:00, Ņujorkas latviešu kora Pavasara Koncerts, Ņujorkas latviešu ev lut. draudzes Katskiļu nometnes sarīkojumu zālē, Elka Parkā. Koncertā atskaņos XXIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dziesmas un daļas no Alfrēda Kalniņa operas Baņuta. Viesu diriģente no Latvijas - Aira Birziņa. Ieeja koncertā: $15.00, bērniem līdz 13 gadiem ieeja brīva. Koncertam seko draudzīgs saiets. Tuvākai informācijai rakstiet: Indulim Lācim.

Sestdien, 31. maijā, pulksten 11:00 - Ņudžersijas latviešu skolas izlaidums un Bērnu svētki Priedainē, NJ. Būs spēles, dziedāšana un pusdienas. Tuvākai informācijai rakstiet: Lailai Mednei.

JŪNIJS 2003:

Piektdien, 13. jūnijā, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās notiek Igauņu Nama krodziņā. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 14. jūnijā - Tautas sēru diena, 1941.g. aizvesto piemiņas diena. Pulksten 19:30 - Tautas sēru dienas dievkalpojums Salas baznīcā ar kori.

Svētdien, 15. jūnijā, pulksten 10:00 - Tautas sēru dienas koncerts ar svētbrīdi, Jonkeru baznīcā. Koncertēs flautiste Ilona Kudiņa (AABS Saltupa fonda stipendiāte) ar baltiešu mūzikas programmu, pie klavierēm- Dace Aperāne.

No Sestdienas, 21. jūnija līdz svētdienai, 22. jūnijam - Draudzes Katskiļu Nometnes "DižTalka". Tuvāka informācija sekojošā skrejlapā. Informācijai variet arī zvanīt Dainaa Lediņai (914) 273-9225 vai variet rakstīt vai zvanīt Ervīnam Kurēnam (914) 471-8814.

Draudzes Nometnes DižTalkas Skrejlapa.

Sestdien, 21. jūnijā, pulksten 16:00 - Jāni Priedainē. Priedainē, NJ. Sagaidīs līgotājus no pulksten 4 pēcpusdienā. Dejos Filadelfijas tautas deju kopa Dzirkstele. Dziedās Jāņu dziesmas un tautas dziesmas kopa ar līgotajiem. Vakarā spēlēs vācu deju orķestris Bernie. Tuvākai informācijai rakstiet: Jānim Studentam.

No svētdienas, 29. jūnija līdz svētdienai, 6. jūlijam - XXIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki, Rīgā, Latvijā.

JŪLIJS 2003:

Līdz svētdien, 6. jūlijam- (turpinājums)  XXIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki, Rīgā, Latvijā.

Piektdien, 11. jūlijā, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama krodziņā. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Ņujorkas Latviešu Ev. Lut. Draudzes Vasaras Nometnes (Katskiļu kalnos Ņujorka) Kalendārs (Skat ari www.nydraudze.org):
    No svētdien, 6. jūlijam līdz sestdien, 12. jūlijam - "Īkšķīši A nometne". Info: Mārīte Krūze (207) 760-6417.
    No svētdien, 6. jūlijam līdz sestdien, 19. jūlijam - Nometnes 1. periods.
        Info: Anita Bataraga (201) 760-6417 & Iveta Eilande (281) 538-0801.
    No svētdien, 20. jūlijam līdz sestdien, 26. jūlijam - "Īkšķīši B nometne". Info: Kristīne Jackson (774) 233-0113.
    No svētdien, 20. jūlijam līdz sestdien, 2. augustam - Nometnes 2. periods.
        Info: Anita Bataraga (201) 760-6417 & Iveta Eilande (281) 538-0801.

Svētdien, 20. jūlijā pulksten 16:00 - Kāmermūzikas Ekliptika koncerts kur piedalīsies Laila Salins University Settlement, Beacon, New York. Ceļa norādījumi un informācija www.universitysettlement.org . Lai atrast informāciju par šo koncertu noklikšķējiet "Special Events" un skat info par "Chamber Music 1 July 20". Ceļa norādījumi, kas attiecas uz to ir uz "Beacon Campus".

Sestdien, 26. jūlijā, Futbola spēles (& svinības) Katskiļos. Rīko Ņudžersijas latviešu biedrības Sporta kopa Kursa. Spēles paredzētas Saugerties pilsētiņā tuvu draudzes nometnei. Visi laipni lūgti spēlēt un/vai skatīties. Tuvāka informācija sekos. Spēlētājiem lūgts pieteikties rakstot Dzintaram Dzilnam vai Jānim Ģigam.

AUGUSTS 2003:

Piektdien, 8. augustā, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama krodziņā. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Ņujorkas Latviešu Ev. Lut. Draudzes Vasaras Nometnes (Katskiļu kalnos Ņujorka) Kalendārs (Skat ari www.nydraudze.org):
    No svētdien, 3. augustam līdz sestdien, 9. augustam - "Valodas Īkšķīši". Info: Irēne Jasuta (631) 589-0372.
    No svētdien, 3. augustam līdz sestdien, 16. augustam - Valodas Nometnes periods.
        Info: Ieva Gulbe (201) 420-4048.

No svētdien, 17. augustam līdz svētdien, 24. augustam - "3 x 3 Katskiļos". Info: Māra Buka (610) 383-5927.

SEPTEMBRIS 2003:

Sestdien, 6. septembrī, pulksten 15:00 - Teātra izrāde: Raimonda Auškāpa luga Tāda dzīve. Nacionālā Teātra aktrise Inta Tirole spēlē astoņas sieviešu lomas; dažādu tipu, sociālo slāņu un profesiju pārstāves šodienas Rīgā, Jonkeru baznīcā. Skatiet rakstu avīzē Laiks 30. augusta numurā, 3. lpp. Ieeja $15. Tuvākai informācijai rakstiet Jānim Riekstiņam.

Svētdien, 7. septembrī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums, kam sekos Bērnu svētki Salas baznīcas īpašumā. Paredzētas skolnieku nodarbības, dāmu komitejas bazārs, azaids un kafijas galds.

Svētdien, 7. septembrī, pulksten 14:00 - Teātra izrāde: Roger Hall luga Par maz miesas kāres - Grāmatu Draudzeņu Klubs, tulkota latviešu valodā. Nacionālā Teātra aktrise Inta Tirole vienatnē, izspēlē septiņu sieviešu ilgas un kaislības, Priedaine, NJ. Skatiet rakstu avīzē Laiks 30. augusta numurā, 3. lpp. Ieeja $15. Tuvākai informācijai un lai sēdvietas rezervēt zvaniet V. Gablikai (732) 462-5110.

Piektdien, 12. septembrī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama krodziņā. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 13. septembrī, no pulksten 09:00 - 17:00 - Ņujorkas Daugavas Vanagu Nama tīrīšanas talka. DV Namā. Tuvākai informācijai rakstiet: Imantam Kalniņam.

Svētdien, 14. septembrī, pulksten 17:00 - Salas baznīcas jaunās ērģeles iesvētīšanas koncerts. Programmā piedalās: Marta Prāmniece: ērģeles, Laila Saliņa: mecosoprāns, Lutz Rath: čello, Kārlis Vilciņš: bassoon, Zaiga Dudāre: ērģeles. Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $20, bērniem un skolniekiem ieeja brīva. Pēc koncerta tikšanās ar māksliniekiem un atspirdzinājumi lejas zālē. Laipni ielūdz Ņujorkas draudzes Longailendas novads.

Ceturtdien, 18. septembrī, pulksten 21:30 - Iļģi koncerts Joe's Pub. 425 Lafayette Street, (tai pašā namā kur atrodas Public Theatre) Ņujorkas "East Village" / "Soho" rajonā. Ieeja $15. Tuvākai informācijai par koncerta vietu: www.joespub.com un par grupu Iļģi www.ilgi.lv Skatiet arī rakstu avīzē Laiks 30. augusta numurā, 12. lpp.

Sestdien, 20. septembrī, no pulksten 08:00 līdz 20:00 - Tautas nobalsošana par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Latvijas Pārstāvniecība ANO (Mission of Latvia to the United Nations) 333 East 50th Street, New York, NY 10022 USA, tel. (212) 838-8877, fax. (212) 838-8920. Tuvāku informāciju par balsošanas kārtību variet apskatīt Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas lapās (skat "Balsošanas kārtība ārvalstīs").

Sestdien, 20. septembrī - Kursa's sporta sacīkstes, Priedaine, NJ.

Svētdien, 21. septembrī, pulksten 15:00 - Latvijas Universitātes gadasvētki, Igauņu namā. Akadēmiskā runa: Dr. Juris Vīksniņš Latvija Eiropas Savienībā, Koncerta programmā: soliste Laila Saliņa, pie klavierēm Arianna Goldiņa. Ieeja $15. Programmai sekos pieņemšana, cienastu gādās studentu un studenšu korporācijas. Tuvākai informācijai rakstiet: Baibai Pinnis.

Sestdien, 27. septembrī, pulksten 15:00 - DV nama sezonas atklāšanas sarīkojums. Koncertēs flautiste Indra Ozola, rādīs video no Dziesmu Svētkiem, būs loterija. DV Namā. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

Svētdien, 28. septembrī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums kam sekos Miķeļu tirgus. Jonkeru baznīcā. Tuvākai informācijai rakstiet: Magnusam Kļaviņam.

OKTOBRIS 2003:

Tagad līdz 2004. gada 31. janvārim - Izstāde Krievija iesaista pasauli (Russia Engages the World), 1453–1825. Ņujorkas Publiskās bibliotēkas ēkā, Piektā Avenija & 42. iela, Ņujorkā. "Izstāde ... mēģina parādīt, kā Krievija šajā laika posmā izskatījās no ārpuses un kā tā pati iesaistījās pasaulē." Ar izstādi "tieši saistīti divi latvieši - tēvs un dēls - Jānis Krēslīnš, Ņujorkas Publiskās bibliotēkas slāvu un baltu nodaļas ilggadējais konsultants, un Jānis Krēslīnš, Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas darbinieks. Jānis Krēsliņš, Sr. "atzīst izstādi par 'elegantu', pat ja tā neatbilst gluži viņa uzskatiem par attiecīgo laikmetu." (Informācija un citāti no laikraksta Diena 4. oktobra raksta Latvieši Ņujorkā palīdz iepazīt Krieviju, Sanita Upleja) Ieeja brīva. Tuvākai informācijai apskatiet: http://russia.nypl.org/ Skat arī rakstu laikraksta Laiks 1. novembra 4. lpp rakstu Ievērojama izstāde Ņujorkas publiskā bibliotēkā - Jānis Krēsliņš.

Sestdien, 4. oktobrī, no pulksten 12:00 līdz 16:00 - Utenis (Lietoto mantu tirdziņš), DV Namā. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

Svētdien, 5. oktobrī, pulksten 10:30 - Pļaujas svētku dievkalpojums un  sarīkojums Salas baznīcā.

Otrdien, 7. oktobrī, pulksten 18:00 - Zoyas Frolovas un Jāņa Jakobsona mākslas izstāde un pulksten 19:30 - Izcilo talantu fonda labdarības sarīkojums, Skandināvu namā 58 Park Avenue (starp 37. un 38. ielām), New York, NY. Programmā būs Baiba Skride (vijole) un Lauma Skride (klavieres). Ieeja $125 (labākās vietas $200), atlikums par labu Tilts Izcilo Talantu Stipendiju Fondam. Ieteicams biļetes iepriekš pasūtīt no Lailas Robiņas, 241 Central Park West, New York, NY 10024, Tel. (212) 873-7249. Čeki rakstāmi: "Latvian Cultural Association TILTS, Inc." Rīko: Latviešu kultūras biedrība TILTS. Koncertam sekos pieņemšana ar cienastiem no restorāna Aquavit. Skat arī sekošu plakātu:

Skrides sisters poster for Tilts benefit concert

Piektdien, 10. oktobrī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Aicināts ņemt līdz arī ne-latviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama krodziņā. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Svētdien, 12. oktobrī, pulksten 10:00 - Kapu Svētki un Urnu Izvade Brāļu Kapos Katskiļos.

Sestdien, 25. oktobrī, pulksten 15:00 - Literārais sarīkojums dzejnieces Ainas Kraujietes 80 gadu atcerei ar Ņujorkas latviešu dzejniekiem, DV Namā. Ieeja $10. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

NOVEMBRIS 2003:

Sestdien, 1. novembrī, pulksten 16:00 notiks izcilo duopianistu Antras un Normunda Vīksnes koncerts Vestčesteras mūzikas konservatorijas koncertzālē, 216 Central Avenue, White Plains, NY. Programmā latviešu un amerikāņu komponistu skaņdarbi. Ceļa norādījumi:  www.musicconservatory.org vai 914-761-3900. Automašīnas novietojamas pretim mūzikas konservatorijai, White Plains pilsētas laukumā. Koncerta laikā būs iespēja iegādāties Vīksnes jauno kompaktdisku ar latviešu komponistu skaņdarbiem divām klavierēm. Ieeja: $20.00; bērniem ieeja brīva. Tuvāka informācijai rakstiet: Dacei Aperanei.

Sestdien, 1. novembrī, pulksten 21:00 - Baltovīns! (Baltoween: Baltic-Halloween) Igauņu namā Kopīgs budēļu vakars latviešiem, igauņiem, un lietuviešiem.  Triju DJ mūzika trijos stāvos, uzkodas, kostīmu vērtēšana, balvas. Ieeja $10 ar pilnu kostīmu, $15 bez kostīma. Tuvākai informācijai rakstiet: Ingrīda Erdmane un apskatiet Baltoween PLAKĀTU (.pdf file, nepieciešams Adobe Acrobat Reader).

Svētdien, 2. novembrī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums & mac. Juŗa Saivara ievešana amatā. Jonkeru baznīcā.

Svētdien, 2. novembrī, pulksten 13:00 - Ņudžersijas Daugavas vanagu Rudens Sarikojums,  Priedainē, NJ. Programma: dzejas (Rita Gāle), draudzes vīru ansamblis Deviņu vīru spēks ar Br. Valteri, solisti (Dzintras Rumpēteres vadībā); karavīru godināšana; Leģiona 60 gadu atcere; bazārs; siltas pusdienas. Ieeja pret ziedojumiem.

Trešdien, 5 novembrī, no pulksten 18:00 līdz 21:00 - Pieņemšana un Arna Balcusa fotoizstādes atklāšana. Skat zemāk "No pirmdien 9. novembrim ..."

Sestdien 8. novembrī, no pulksten 10:00 līdz 15:00 - Utenis (Lietoto mantu tirdziņš) Jonkeru baznīcā. Atlikums par labu Zilā kalna 4. gaidu un Rīgas 90. skautu vienību turpmākam darbam, kā arī darbībai ziemeļu novadā. Laipni lūgts ziedot vairs nevajadzīgas mantas sazinoties ar Viju Valdmani (914) 476-4787. Sīkākai informācijai sazināties ar Maiju Šķinķi (718) 229-8055.

Sestdien, 8. novembrī, pulksten 15:00 - Lāčplēša dienas sarīkojums, DV Namā. Koncertēs vijolnieces Laura Zamura un Silvija Grendze. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

No pirmdienas, 9. novembra līdz pirmdienai 8. decembrim - Latviešu fotomākslinieka, Arna Balcusa izstāde, chezTGN galerijā, 31 Woodhull Street, Brooklyn. Tuvākai informācijai lūdzu aplūkojiet: www.cameandwent.com/cheztgn.htm.

No ceturtdienas, 13. novembra līdz svētdienai, 16. novembrim - Igauņu animācijas filmu festivāls Two Boots Pioneer teātrī, Manhattenas lower east side rajonā. Informācija par kino teātri un par atsevišķām filmām un izrādes laikiem atrodama: www.twoboots.com/pioneer/. Skat lapā zemāk kamēr tiek pie 11/13 - 11/16 Between Genius and Utter Illiteracy: The Best of Estonian Animation..

Piektdien, 14. novembrī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien 15. novembrī pulksten 14:00 - Latvijas Valsts Svētku Akts, Jonkeru baznīcā. Svētku runātāja Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) priekšsēde, Dace Copeland, koncerta daļā Ņujorkas latviešu koris, diriģents Andrejs Jansons. Programmai sekos sabiedriskā stunda baznīcas sabiedriskās telpās ar uzkodām un atspirdzinājumiem. Ieeja $25 ($20 ja pasūta biļetes līdz 7. novembrim), labvēļiem $50. Tuvākai informācija rakstiet: Jānim Riekstiņam un skatiet Valsts Svētku Akta PLAKĀTU (.pdf file, nepieciešams Adobe Acrobat Reader). Biļetes var pasūtīt par $20, līdz 7. novembrim, pievienojot apmarkotu un sev adresētu aploksni, kopā ar samaksu (čeki rakstāmi uz "Council of American Latvians Orgs. of N.Y., Inc.") no Imanta Kalniņa, 42 Hackensack Street, Wood Ridge, NJ 07075.

Svētdien 16. novembrī pulksten 14:00 - Latvijas Valsts Svētku Akts Priedainē, NJ, Svētku runātājs Vēstnieks Gints Jegermanis, Latvijas pārstāvis ANO. Tautas dziesmu koncertu sniegs Ņubransvikas -Leikvudas Latviešu Ev. Lut. draudzes koris. Ieeja $15. Tuvākai informācijai rakstiet Jānim Studentam.

No piektdienas, 21. novembra līdz pirmdienai, 24. novembrim - Igauņu animācijas filmu festivāls (Lielās atsaucības dēļ, papildus izrādes) Two Boots Pioneer teātrī, Manhattenas lower east side rajonā. Informācija par kinoteātri un par atsevišķām filmām un izrādes laikiem atrodama: www.twoboots.com/pioneer/ . Skat lapā zemāk kamēr tiek pie: Between Genius and Utter Illiteracy: The Best of Estonian Animation..

No ceturtdien, 26. novembra līdz svētdien, 30. novembrim - Amerikas latviešu jaunatnes apvienības 51. kongress. Long Beach, Kalifornijā. Tuvākai informācijai skatiet: www.alja.org vai rakstiet kongressjurmalaa@yahoo.com.

DECEMBRIS 2003:

Sestdien, 6. decembrī, no pulksten 12:00 līdz 17:00 - Ziemassvētku tirdziņš, DV Namā. Ieeja brīva. Tirdziņa atmosfēra ir draudzīga un neformāla. Te var iepirkties latviskas rotas un izstrādājumus, kā ari produktus no Latvijas. Pa visu tirdziņa laiku, nama omulīgā lejas zālē varēs paēst latviskas pusdienas un baudīt atspirdzinājumus no bāra, ieskaitot Piebalgas Minhauzena alu. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai. Pa tirdziņa laiku, vairākkārtīgi DV nama otrā stāvā notiks Dokumentālās filmas Atrasts Amerikā izrāde. Ieeja $5. Skat filmas aprakstu zemāk, kas seko informācijai par 7. decembra izrādi Priedainē. Tuvākai informācijai par filmu arī variet iegūt rakstot Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 6. decembrī, pulksten 18:30 - Dokumentālās filmas Atrasts Amerikā izrāde, Norvēğu jūrnieku baznīcas sabiedriskās telpās (jāpiespiež podziņa pie durvīm, lai ielaiž) The Norwegian Seamen's Church: 317 East 52nd St. (starp 1. & 2. Avēnijām) Brauciet ar pazemes vilciena (subway): 6, E, V līnijām līdz 51st Sreet. pieturai. Ieeja brīva. Skat filmas aprakstu zemāk, kas seko informācijai par 7. decembra izrādi Priedainē. Tuvākai informācijai par filmu arī variet iegūt rakstot Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175. Šī izrāde īpaši domāta jauniešiem un studentiem, lai gan visi ir aicināti. Pēc filmas izrādes notiks diskusijas ar filmas producentiem pie kafijas un uzkožamiem.

Svētdien, 7. decembrī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums un Adventa koncerts Jonkeru baznīcā. Dziedās Ņujorkas latviešu koris. Pēc koncerta, visi aicināti uz adventa azaidu. Varēs arī iegādāties dāvanas no grāmatgalda. Ieeja $15, bērniem par brīvu. Tuvākai informācijai rakstiet: Aijai Pelšei. Pa azaida laiku Ņudžersijas latviešu skolas 8, klase visus aicina apmeklēt Svētku Tirdziņu kur viņi pārdos pašu un viņu radinieku gatavotās kartītes, eglītes, pušķojumus, sveces un dāvanas. Tirdziņa atlikums atbalstīs 8. klases piedalīšanos "Sveika Latvija" ceļojumā 2004. gada vasarā.

Svētdien, 7. decembrī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums Sala baznīcā, kam sekos Ziemsvētku tirdziņš lejas telpās.

Svētdien, 7. decembrī, pulksten 14:00 - Latviešu jauniešu Avantis dokumentālās filmas Atrasts Amerikā izrāde, Priedainē NJ. Ieeja $10. Filmas varoņi, kas atbraukuši uz ASV, lai nopelnītu naudu, vaļsirdīgi stāsta par savām izjūtām strādājot šeit. Filmas mērķis nav kādu nosodīt vai pamācīt bet aktualizēt problēmu kā tādu. Filmas apraksts arī lasāms zemāk. Tuvākai informācijai skat Priedaine's jauno tīmekļa lapu: www.priedaine.org.

Apraksts par sabiedriskās organizācijas Avantis dokumentālo filmu Atrasts Amerikā

Sociālās aktualitātes ziņā filma Atrasts Amerikā šovasar Latvijā trāpījusi desmitniekā — skatītāju pilnas zāles, kinofestivāla „Lielais Kristaps” balva par labāko debiju, atzinīgs kinokritiķu vērtējums. Kāpēc? Nevienu nenosodot un nemācot, filmas veidotāji uzklausa aizbraucējus. Tos, kuri ASV ieradušies pēdējo gadu laikā. Dzīvot. Izdzīvot. Aizbēgt. Vai nopelnīt. Kas notiek, kad no rīta aiz durvīm ir varbūt par sapņu zemi dēvētās valsts ielas? Deviņi atklāti stāsti. Uzklausi! Dokumentālā filma, 57.min., latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā - sabiedriskā organizācija Avantis www.avantis.lv . Informācija par filmas izrādēm atrodama augstāk: 6 decembrī DV namā un Norvēģu baznīcā un 7. decembrī Priedainē.

Svētdien, 7. decembrī, pulksten 14:00 - Ungāru fonda Ziemassvētku eglīšu festivāla atklāšana, 300 Somerset Street, New Brunswick NJ. Festivālā tiek izrādītas Ziemassvētku eglītes izrotātas pēc Baltkrievijas, Dānijas, Grieķijas, Hispāņu-Latīņu Amerikas, Ungāru, Itāļu, Latviešu, Skotu, Ukrainas, Anglijas Viktorijas laika, un Amerikas agrās 20. gadsimta tradīcijām. Svētdien no pulksten 14:00 līdz 17:00 notiks izstādes atklāšana un pieņemšana. Izstāde būs atvērta līdz 1. februārim. Informāciju par izstādes laikiem variet iegūt zvanot (732) 846-5777 vai rakstot info@ahfoundation.org.

Svētdien, 7. decembrī, pulksten 15:00 - Tartu (Tērbatas) Universitātes 371 gadu svētki, Igauņu namā. Ieeja $10. Programma pianists Kristjans Randalu spēlēs klavieru solo, referāti par kinematogrāfijas mācīšanu šodienas Igaunijā, par Igauņu kultūras fondu, par Tartu Universitāti un par citām tēmām. Programmas pirmā daļa būs angļu valodā, otrā igauņu. Seko pieņemšana. Rīko Igauņu kultūras fonds Amerikā.

Marijas Naumovas koncertu plakāts (latviski)

Ņujorkā, Marija Naumova koncertēs ar divām dažādām programmām.

Piektdien, 12. decembrī, pulksten 21:30 - Marijas Naumovas koncerts: Jaunatnes programma. Igauņu namā. Ieeja katram koncertam $15 pasūtot biļetes pa pastu līdz 3. dec., $20 pie durvīm. Pasūtīšanas informācija atrodas zemāk (pēc 13. dec, M Naumovas koncerta).

Sestdien, 13. decembrī, no pulksten 12:00 līdz 15:00 - Ziemassvētku tirdziņš, DV Namā. Ieeja brīva. Tirdziņa atmosfēra ir draudzīga un neformāla. Te var iepirkties piparkūkas, pīrāgus, rupjmaizi, medu, zirņus, latviskas rotas, kalendārus, grāmatas, kartītes, un citas svētku dāvanas, kā ari produktus no Latvijas. Pa visu tirdziņa laiku, nama omulīgā lejas zālē varēs paēst latviskas pusdienas un baudīt atspirdzinājumus no bāra, ieskaitot Piebalgas Minhauzena alu. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai. Pulksten 15:00 notiks NYLB & DVNY eglīte, skat zemāk. Ap pulksten 16:30, tad kad eglītes programma beigsies, tirdziņš turpināsies. Varēsiet tirdziņā iepirkties pirms dodieties uz Marijas Naumovas koncertu Jonkeru baznīcā (skat zemāk).

Sestdien, 13. decembrī, pulksten 15:00 - Ņujorkas latviešu biedrības & Ņujorkas Daugavas Vanagu Ziemassvētku eglīte, DV Namā. (Pirms eglītes būs tirdziņš, skat augstāk.) Programmā svētbrīdis, pianiste Ramona Kļaviņa un soliste Daira Strautniece, Ziemassvētku vecītis. Ieeja ar groziņu vai ziedojumu sākot no $10. Visi laipni ielūgti. Tuvākai informācijai, un lai bērnus pieteikt, rakstiet: Dagmārai Vallenai vai zvaniet (212) 781-2360.

Sestdien, 13. decembrī, pulksten 19:30 - Marijas Naumovas koncerts: Estrādes programma, Jonkeru baznīcas lejas zālē. Ieeja katram koncertam $15 pasūtot biļetes pa pastu līdz 3. dec., $20 pie durvīm. Skat zemāk pasūtīšanas informācijai: Pa starpbrīža laiku Ņudžersijas latviešu skolas 8, klase visus aicina apmeklēt Svētku Tirdziņu kur viņi pārdos pašu un viņu radinieku gatavotās kartītes, eglītes, pušķojumus, sveces un dāvanas. Tirdziņa atlikums atbalstīs 8. klases piedalīšanos "Sveika Latvija" ceļojumā 2004. gada vasarā.

Kā pasūtīt biļetes uz Marijas Naumovas koncertiem Ņujorkā: 

Biļetes var pasūtīt par $15, līdz 3. decembrim, pievienojot apmarkotu un sev adresētu aploksni, kopā ar samaksu (čeki rakstāmi uz "Council of American Latvians Orgs. of N.Y., Inc.") no Imanta Kalniņa, 42 Hackensack Street, Wood Ridge, NJ 07075. Lūdzu skaidri norādiet uz kuriem koncertiem un cik biļetes vēlaties pasūtīt jo ir divi atsevišķi koncerti: Jaunatnes koncerts piektdien 12. decembrī, pulksten 21:30 Igauņu namā un/vai Estrādes koncerts sestdien, 13. decembrī, pulksten 19:30 Jonkeru baznīcas lejas zālē.

Lai lasīt vēl informāciju par Mariju Naumovu apciemojiet: www.marien.lv 

Un arī lasiet laikraksta Laiks, 1. novembra 3 lpp rakstu Gaidiet ciemos!, Ligita Kovtuna.

Svētdien, 14. decembrī,  - Dievkalpojumi, kam seko Skolu Ziemassvētku eglītes, pulksten 10:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 10:30 Salas baznīcā.

Svētdien, 14. decembrī, pulksten 14:00 - Marijas Naumovas vieglās mūzikas koncerts, Priedainē, NJ. Ieeja $25. Tuvākai informācijai skat Priedaine's jauno tīmekļa lapu: www.priedaine.org.

Svētdien, 21. decembrī, pulksten 16:00 - Ērģeļu koncerts Salas baznīcā. Stevens Franks no Allen ērģeļu firmas spēlēs Ziemassvētku mūziku. Ieeja brīva. Pēc koncerta notiks satikšanās lejas zālē pie karstvīna glāzes un cepumiem.

Trešdien, 24. decembrī, pulksten 18:00 - Ziemassvētku Vakara Dievkalpojumi,  Jonkeru baznīcā, un Salas baznīcā.

Ceturtdien, 25. decembrī, pulksten 11:00 - Ziemassvētku dienas dievkalpojums, Īstoranžas baznīcā.

Trešdien, 31. decembrī, pulksten 20:30 - Jaungada sagaidīšanas balle, Priedainē, NJ. Masku balles gars, eiropiska deju mūzika par kuru gādās William Aust, vācu izcelsmes akordeonists. Tuvākai informācijai skat Priedaine's jauno tīmekļa lapu www.priedaine.org .

Sarīkojumu saraksta beigas

Šī lapa ir bijusi apmeklēta Hit Counter reizes, kopš tās atklāšanas 2003. gada 16. aprīlī.

Beigas šī gada Archīvam