2004. gada Archīvs
 

Kalendārs seko ziņojumiem

Latviešu karavīri IrākāLatviešu karavīti Irākā
Sūtiet svētku sveicienus latviešu karavīriem Irākā.

Latviešu kareivji Irākā pavadīs Ziemassvētkus tālu prom no savām mājām un savām ģimenēm. Variet viņu laiku prom no mājām padarīt mazliet jautrāku sūtot viņiem Ziemassvētku kartītes ar sveicieniem. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru kontingenta Irākā adrese ir::

LTC Janis Avisans
MND CS / G3 / Latvia
Camp Babylon
APO, AE 09332
USA

Baltijas valstis vēl nav NATO!

2002. gada novembrī Baltijas Valstis saņēma ielūgumu iestāties NATO, bet mums vel daudz jādara, lai panāktu viņu uzņemšanu NATO kā pilntiesīgas locekles! Lūdzu aplūkojiet www expandnato org un www.jbanc.org.

NATO KarogsBaltijas karogi pie Baltā nama Atbalstiet Baltiešu un Baltijas valstu intereses pie ASV valdības iestādēm!

ASV dzīvojošo latviešu spiediens vēl vajadzīgs, lai aizstāvētu Latvijas un latviešu intereses pie ASV valdības. To skaitā ASV atbalsts Baltijas militārām vajadzībām. Lūdzu aplūkojiet www.jbanc.org, www.bafl.com un www expandnato org.

Ņujorkas latviešu koris tevi sauc!

Mēģinājumi notiek Jonkeru baznīcā, svētdienās, pēc dievkalpojuma pulksten 11:15. Diriģenti, Andrejs Jansons un Laura Padega Zamura korim iestudē XXIII Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku dziesmas un Alfrēda Kalniņa operu Baņuta, ko atskaņos Ņujorkas ev. lut. draudzes nometnē Katskiļos, maijā. Baņutas koncerta versiju koris atskaņos ari Rīgā, 26. jūnijā, Rīgas Latviešu Biedrībā. Tuvākai informācijai rakstiet Indulim Lācim un arī aplūkojiet www.nylatvianconcertchoir.org.

Ņujorkas latviešu koris

Ja Tev patīk dziedāt un būt jautrā sabiedrībā, tad gaidīsim Tevi pie mums. Sākam jauno gadu ar interesantu programmu. Ņujorkas latviešu koris aicina jaunus dziedātājus i sirdī, i vaigā pievienoties korim. Lielākā daļa mēģinājumi notiek Jonkeru baznīcas telpās pulksten 11:15 tūdaļ pēc svētdienas dievkalpojuma. Lūdzu sazinies ar Andreju Jansonu (201) 201-944-1273 vai Lauru Zamuru (516) 628-1465. Arī lūdzu aplūkojiet www.nylatvianconcertchoir.org.

Atbalstiet proponēto pieminekli Komunisma upuriem Vašingtonā, DC.

Lūdzu apciemojiet: www.victimsofcommunism.org
Lūdzu arī izlasiet: Urgent action alert
.

Latviešu skolas darbojas no septembra līdz maijam vai jūnijam:

Jonkeru baznīcā, sestdienās no pulksten 09:15 līdz 13:45.Plašakai informācijai rakstiet: Laurai Zamurai vai zvaniet: (516) 922-8338.

Salas baznīcā, svētdienās no pulksten 09:00 līdz 13:30. Plašākai informācijai rakstiet: R. Kerno, vai zvaniet (516) 431-6547.

Ņudžersijā, sestdienās, no pulksten 09:45 līdz 14:00, St. John's Lutheran Church skolas telpas, Summit, NJ. Tiek veidota jauna spēļu grupa bērniem no 2 līdz 4. Plašākai informācijai rakstiet: Anitai Bataragai, telefons: (201) 760-6417.

Latviešu skauti un gaidas:

Ņujorkas latviešu Rīgas 90. skautu un Zilā kalna 4. gaidu vienības ir sadalītas divās grupās. Viena notur nodarbības parasti divreiz mēnesī, sestdienās, no 14:00 l;īdz 15:30, pēc latviešu skolas Sumitā, NJ (skat augšā). Otrā grupa notur nodarbības mazliet retāk, pēc latviešu skolas Salas baznīcā. Tuvākai informācijai rakstiet Norai & Pēterim Aivariem. Skat kalendāru priekš (zemāk) priekš citiem sarīkojumiem, kā ari priekš nedēļas nogales un vasaras nometnēm.

Tautas deju mēģinājumi:

Ir dibināta tautas deju grupa Ņujorkā. Mēģinājumi parasti notiek ceturtdienās, Igauņu Nama. Iesildīšana pulksten 19:00, dejas no 19:30 līdz 21:00. Visi ir ielūgti, ar vai bez pieredzes tautas deju dejošanā. Mēģinājumi parasti notiek Igauņu nama otrā stāvā, bet ja tā telpa aizrunāta citam sarīkojumam, tad tie notiek pagraba zālē. Pārbaudi abas vietas. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Tautas deju kopas Jumis logoTautas deju kopas Jumis mēģinājumi:

Ņujorkas latviešu tautas deju kopas, Jumis, mēģinājumi parasti notiek ceturtdienās. Visi ir ielūgti, ar vai bez pieredzes tautas deju dejošanā. Lai uzzinātu kur notiek mēģinājumi un iegūt citu informāciju rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175, un apciemojiet www.jumis.org.

Eiropas Parlamenta Vēlēšanas:

Sestdien, 2004. gada 12.jūnijā Latvijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Šajās vēlēšanās Latvijā pirmo reizi darbosies vienota vēlētāju uzskaites sistēma – vēlētāju reģistrs. Tādējādi vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs vairs netiks veidoti un Latvijas vēlētāji ārvalstīs, iepriekš piesakoties, vēlēšanās varēs piedalīties, balsojot pa pastu. Pieteikumi balsošanai pa pastu jāiesniedz: līdz 2004. gada 1.maijam LR vēstniecībā Vašingtonā: Embassy of Latvia, 4325 17th Street, NW, Washington, DC 20011, tālrunis: (202) 726 8213. Pilnīga informācija par pieteikšanās un vēlēšanas kārtību atrodama: www.latvia-usa.org/eltoeurpar.html. Lūdzu ievērojiet, ka pieteikumus ari var sūtīt LR Pastāvīgai pārstāvniecībai ANO: Permanent Mission of Latvia to the UN, 333 East 50th Street, New York, NY 10022, tālrunis: (212) 838-8877.

SARĪKOJUMU KALENDĀRS

JANVĀRIS 2004:

Laimīgu Jauno Gadu!

Svētdien, 4. janvārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums, kam sekos Ziemeļu novada Ziemsvētku eglīte, Jonkeru baznīcā. Dalības maksa, $20, kas ieskaita pusdienas ar vīnu, kūkām un kafiju. Atlikums par labu Jūgu fondam, kas atbalsta baznīcas mūzika un solistus. Lūdzu iepriekš pieteikties pie Baibas Kļaviņas, tel. (201) 288-4917. Ielūdz Ziemeļu novada un dāmu komitejas.

Svētdien, 4. janvārī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums, kam sekos Salas novada Ziemsvētku eglīte, Salas baznīcā. Cienasts  groziņu veidā, bet esiet laipni lūgti arī bez groziņiem. Gaidīsim katru, kas vēlās pakavēties mūsu vidū. Tuvākai informācijai rakstiet: Ilzei Beiniķei.

Ceturtdien, 8. janvārī, pulksten 19:00 - Tautas deju mēģinājumi, Igauņu Nama. Skat informāciju kalendāra sākumā.

Piektdien, 9. janvārī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 10. janvārī, pulksten 15:00 - Daugavas Vanagu biedru vakars, DV Namā. Paredzēta kopējā dziedāšana ko vadīs Jānis Students spēlējot akordeonu un saimnieces Tamāras klāts cienasta galds. Piedalīšanas $20 ar iepriekšēju pieteikšanos rakstot vai zvanot: Dagmārai Vallenai, telefons (212) 781-2360 vai zvanot Kārlim Zamuram, telefons (914) 699-4356. Atlikums par labu Kurzemes brāļu kapiem Lestenē. Visi mīļi aicināti.

Svētdien, 11. janvārī, pulksten 15:00 - Dievkalpojums, kam sekos Džamaikas (Jamaica, Queens) novada sapulce, First United Methodist Church, 162-10 Highland Avenue, Jamaica, NY.

Svētdien, 18. janvārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums, kam sekos Ziemeļu novada sapulce, Jonkeru baznīcā.

Svētdien, 18. janvārī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums, kam sekos satikšanās un pārrunas lejas telpās ar Latvijas Republikas aizsardzības ministra padomnieci Maiju Sinku, Salas baznīcā lejas zālē. Būs arī kafijas galds. Rīko Salas novada dāmu komiteja. Tuvākai informācijai rakstiet Ilzei Beiniķei.

Piektdien, 23. janvārī, pulksten 19:30 - Labdarības koncerts: Gidons Kremers un KREMERata Musica. Koncerta ari piedalīsies Egils Sefers, klarnete un Gints Bērziņš, klavieres. Kosciuszko Foundation, 15 East 65th Street, New York, NY. Biļešu cenas: $100 vai ierobežotā skaitā labākas sēdvietas $200. Čekus rakstīt: Latvian Cultural Association Tilts Inc. Sūtīt: c/o Laila Robins, 241 Central Park West, New York, NY, 10024. Rīko TILTS Latviešu izcilo talantu fonds. Informācijai zvaniet: (212) 873-7249 vai rakstiet l_robins@verizon.net.

Svētdien, 25. janvārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums Jonkeru baznīcā, kam pulksten 11:00 sekos Ņujorkas latviešu kora Pēcputeņa koncerts. Diriģenti Andrejs Jansons un Laura Padega-Zamura. Programmā Romualda Jarmaka Latviešu Ziemassvētki un Camille Saint-Saēns Ziemassvētku Oratorija. Piedalās Bronksas kamerorķestris; solisti Laila Liepiņa, Ilga Paupe, Laila Saliņa, Michael Brown; Ņujorkas latviešu koris. Pēc koncerta, visi aicināti uz pēcputeņa azaidu. varēsiet iegādāties dāvantas grāmatgaldā.  Ieeja pret ziedojumiem sākot ar $15, bērniem ieeja brīva. Tuvākai informācijai rakstiet: Aijai Pelšei un apskatiet Pēcputeņa koncerta plakātu.

Svētdien, 25. janvārī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums, kam sekos Salas novada sapulce, Salas baznīcā.

Piektdien, 30. janvārī, pulksten 13:30 - Latviešu jauniešu Avantis dokumentālās filmas Atrasts Amerikā izrāde, Priedainē, NJ uz lielās televīzijas ekrāna, pēc literārās kopas sanāksmes. Filmas varoņi, kas atbraukuši uz ASV, lai nopelnītu naudu, vaļsirdīgi stāsta par savām izjūtām strādājot šeit. Filmas mērķis nav kādu nosodīt vai pamācīt bet aktualizēt problēmu kā tādu. Filmas apraksts arī lasāms zemāk. Ieeja $5. Tuvākai informācijai skat Priedaine's jauno tīmekļa lapu: www.priedaine.org .

Apraksts par sabiedriskās organizācijas Avantis dokumentālo filmu Atrasts Amerikā

Sociālās aktualitātes ziņā filma Atrasts Amerikā šovasar Latvijā trāpījusi desmitniekā — skatītāju pilnas zāles, kinofestivāla „Lielais Kristaps” balva par labāko debiju, atzinīgs kinokritiķu vērtējums. Kāpēc? Nevienu nenosodot un nemācot, filmas veidotāji uzklausa aizbraucējus. Tos, kuri ASV ieradušies pēdējo gadu laikā. Dzīvot. Izdzīvot. Aizbēgt. Vai nopelnīt. Kas notiek, kad no rīta aiz durvīm ir varbūt par sapņu zemi dēvētās valsts ielas? Deviņi atklāti stāsti. Uzklausi! Dokumentālā filma, 57.min., latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā - sabiedriskā organizācija Avantis www.avantis.lv.

Sestdien, 31. janvārī, pulksten 15:00 - Kultūras Dienas Ņujorkā (Pirmā daļa), DV Namā. Programmā būs apskats par trim šogad godalgotajiem no Ņujorkas apkaimes: dzejnieku Voldemāru Avenu, dziedātāju Lailu Saliņu un mecenātu Induli Lāci. Ieeja $10. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

FEBRUĀRIS 2004:

Svētdien, 1. februārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums, kam sekos pulksten 11:30 - Kultūras Dienas Ņujorkā (Otrā daļa) - Koncerts: saksofonists Artis Gāga un komponiste Solveiga Selga-Timpere pie klavierēm, Jonkeru baznīcā. Programmā latviešu un citu komponistu skaņdarbi. Ieeja $20, bērniem brīva. Tuvākai informācijai rakstiet: Dacei Aperanei.

Svētdien, 1. februārī, pulksten 14:30 - Dievkalpojums, kam sekos Ņudžersijas novada sapulce, Īstoranžas, NJ baznīcā.

Svētdien, 1. februārī, pulksten 16:00 - Super Bowl Party, Jonkeru baznīcā. Spēle sāksies pulksten 18:00. Ieeja $25 (bērniem zem 16 gadiem: brīva), kas ieskaita Super Bowl skatīšanu uz lielā ekrāna televīzijas, ēdiens, sodā, vīns un alus. Atlikums par labu Jonkeru baznīcai un Ziemeļu novadam. Visi aicināti. Tuvākai informācijai rakstiet: Reinim Sīpolam.

Svētdien, 8. februārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums kam seko Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes pilnsapulce, Jonkeru baznīcā.

Piektdien, 13. februārī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 14. februārī, pulksten 15:00 - Mārtiņa Zīverta simtgades atcere, Jonkeru baznīcā. Piedalās aktieri: Ritvars Asbergs, Rasma Birzgale, Karmena Straumēna, Maruta Vītola, Vitolds Vītols, Marcis Voldiņš. Programmā Par Zīvertu un viņa pasauli, Rasma Birzgale. Starpbrīdis 15 min. Skati no lugām Āksts, Cenzūra un viencēliena lugas Fiksā Ideja. Ieeja $15.

Svētdien, 15. februārī, pulksten 14:00 - Draudzīgā aicinājuma un Mārtiņa Zīverta simtgades atcere, Priedainē, NJ. Piedalās aktieri: Ritvars Asbergs, Rasma Birzgale, Karmena Straumēna, Maruta Vītola, Vitolds Vītols, Marcis Voldiņš. Programmā Par Zīvertu un viņa pasauli, Rasma Birzgale. Starpbrīdis 15 min. Skati no lugām Āksts, Cenzūra un viencēliena lugas Fiksā Ideja. Ieeja $20, kas ieskaita siltu bufeti. Tuvākai informācijai skat Priedaine's jauno tīmekļa lapu www.priedaine.org.

Lietuvas karogs Pirmdien, 16. februārī - Lietuvas Valsts Svētki.


Sestdien, 21. februārī,
pulksten 15:00 - Literārs sarikojums: Edvarda Virzas un Elzas Stērstes mazmeita Anna Žīgure lasīs referātu Elza Stērste: svētā vai mocekle? un izvilkumus no grāmatas Marselīne par viņas vecmāti Elzu Stērsti. Anna Žīgure bija ari pirmā Latvijas vēstniece Somijā un Igaunijā, DV Namā. Ieeja $10. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

Svētdien, 22. februārī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums, kam pulksten 11:45 sekos Ņujorkas latviešu federālās kredītsabiedrības pilnsapulce, Salas baznīcā. Jauni biedri mīļi gaidīti. Pēc sapulces saviesīgs cienasts.

Igaunijas karogs Trešdien, 24. februārī - Igaunijas Valsts Svētki. "Elagu Eesti!"


No ceturtdienas, 25. februāra līdz sestdienai, 10. aprīlim - Amerikas latviešu aktrise Laila Robiņa tēlos lomu lugā Frozen,
Classic Stage Company teātrī, 136 East 13th Street, Ņujorkā. Tuvāka informācija dabūjama no: http://www.nytheatre.com/nytheatre/classic.htm.

Svētdien, 29. februārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums kam sekos Zilā kalna 4. gaidu vienības un Rīgas 90. skautu vienības 55. gada svētki, Jonkeru baznīcā. Programmā jubilejas akts un vienību dalībnieku uzvedums Zelta Zirgs. Tuvākai informācijai rakstiet vienību vadītājiem: Norai & Pēterim Aivariem.

MARTS 2004:

Sestdien, 6. martā, pulksten 19:30 - Zilā kalna 4. gaidu vienības un Rīgas 90. skautu vienības 55 gadu Jubilejas Balle, Poļu centrā, Jonkeros, Ņujorkā. Ieeja $65 no personas, kas ieskaita vakariņas, "open bar", un deju. Rezervācījas ar pilnu samaksu jāsaņem līdz 29. februārim. Čeki rakstāmi uz vārda: "Parents Committee, Troop 748" un nosūtāmi Nora & Pēteris Aivars, 69 Lakeshore Drive, Oakland, NJ 07436. Tuvākai informācijai rakstiet Norai & Pēterim Aivariem, vai zvaniet (201) 337-3120. Ceļa norādījumiem uz Poļu centru lūdzu apciemojiet: www.thepolishcenter.com.

Svētdien, 7. martā, pulksten 10:00 - Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums ar korporāciju gājienu, Jonkeru baznīcā. Pēc dievkalpojuma notiks programma kur fil! Kārlis Līdaks, frat! acad! lasīs referātu Latvijas militārie spēki. Fil! Līdaks ir militārais atašejs Latvijas Republikas vēstniecībā, Vašingtonā, DC . Pēc referāta varēs pakavēties pie glāzes vīna un uzkodām.

Svētdien, 7. martā, pulksten 15:00 - Latviešu kultūras biedrība TILTS gada sapulce, Bedfordas Presbiterāņu baznīcas telpās, Bedford, New York. Tuvākai informācijai lūdzu apciemojiet: www.tilts.org.

Piektdien, 12. martā, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

No piektdienas, 12. marta līdz svētdienai, 30. maijam - Izstāde Gustavs Klucis un Valentīna Kulagina: Fotogrāfija  un Montāža Pēc Konstruktīvisma, Starptautiskajā Fotogrāfijas centrā (International Center for Photography), 1133 Avenue of the Americas (Sixth Avenue) @ 43rd Street. Ieeja $10, studentiem & pensionāriem $7. Tel. (212).857-0000. Sekojošā informācija ir no Andas Kļaviņas raksta, 6. martā Diena numurā: "Gustava Kluča darbi dodas uz Ņujorku". No gandrīz  200 eksponātiem šajā izstādē, 17 darbi ir no Valsts Mākslas museja un Kara muzeja kolekcijām. Gustavs Klucis (1895-1938) un Valentīna Kulagina (1902-1987) ir pazīstami, kā izcili Krievu konstruktīvisti avangarda mākslinieki. Irēnai Bužinska pārstāvēs Valsts Mākslas muzeju izstādes atklāšanā. Kad viņai jautāja: "Vai G. Klucis ir labs Latvijas vārda vēstnieks?", I. Bužinska atbildēja: "Viņš ir liels mākslinieks, kura daiļrade vērtēta pāri valstu robežām. Šis Valmieras apriņķī dzimušais vīrs nebija ne īsti latvietis, ne krievs. Viņš bija komunists. Mūsdienu terminos es teiktu — fundamentālists. Kamēr vēl dzīst Latvijas rētas, šeit cilvēkiem ir gūti pieņemt, ka tieši ar viņa darbiem mēs visbiežāk iznesam Latvijas vārdu pasaulē."

Sestdien, 13. martā, pulksten 15:00 - Latviešu leģiona atceres sarīkojumus, DV Namā. Programmā dzejnieks Knuts Skujenieks no Latvijas. Pirmajā daļā viņš stāstīs par savu 7 gadu pieredzi Sibīrijas spaidu darbu nometnē, otrajā daļā viņš lasīs savus darbus. Pēc programmas notiks labdarības
pusdienas, piedalīšanās $35. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

Sestdien, 20. martā - Ņujorkas DV Pilnsapulces pulksten 11:00 - Daugavas Vanadzēm, pulksten 14:00 - DV Apvienībai Ņujorkā, DV Namā. Ieeja brīva. Visi aicināti, tautiešiem lūgts iestāties Daugavas Vanagu Apvienībā Ņujorkā, lai veicinātu tās darbību aprūpes un kulturālos laukos. Ir svarīgi ,ka visi biedri piedalās jo būs jālemj jautājumu par apvienošanos ar DV Latvijā.  Pēc sapulcēm, Vanadžu cienasts un atspirdzinājumi. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

Normunds Rutulis (lec) Sestdien, 20. martā, pulksten 19:30 - Koncerts: Normunds Rutulis - Nekur Nav Tik Labi Kā Mājās, Jonkeru baznīcā. Ieeja koncertam $15 pasūtot biļetes pa pastu līdz 1 3. martam, $20 pie durvīm. Biļetes var pasūtīt par $15, līdz 1 3. martam, pievienojot apmarkotu un sev adresētu aploksni, kopā ar samaksu (čeki rakstāmi uz "Council of American Latvians Orgs. of N.Y., Inc.") no Imanta Kalniņa, 42 Hackensack Street, Wood Ridge, NJ 07075.

Apraksti par Normundu Rutuli: Samtaina balss, sirsnīgs smaids, silta vienkāršība - Normundu Rutuli pazīst ikviens Latvijā, jo viņš dzied dziesmas, kas tuvas katram latvietim. Raimonds Pauls par Normundu Rutuli teicis “Ar savu milzīgo talantu Normunds ir iekarojis mūsu visu sirdis un kļuvis par latviešu mūzikas leģendu”. Dziedāšanu mācījies pie LNO leģendārā tenora, Kārļa Zariņa. Latvijas Institūta direktors Ojārs Kalniņš par Normundu Rutuli teicis “Latvijai tava balss jāierindo valsts vērtības sarakstā.” Normunds pats par sevi stāsta “Es dziedu šlāgerus, jo tie tuvu katra latviešu sirdij, kaut dažs labs mūziķis to sauc par opapu vai omammu mūziku, bet šīs dziesmas skan ausīs, tām ir labi un lipīgi teksti un meldijas, kurām visi grib un var dziedat līdzi. Tās tuvas latviešu sirdīm.” Tilta sarīkotā Ziemeļamerikas turnejā, Normunda koncertos ietilps liela daļa Raimonda Paula kompozīcijas, ieskaitot koncerta nosaukuma dziesmu Nekur nav tik labi kā mājās un Raudāja māte, kas bija Latvijas vispopulārākā dziesma 1997. gada Ratiņa aptaujā. Netrūks vecie Raimonda Paula standard hiti kā Kurzeme, Cielaviņa, Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, Savāda vasara kādreiz bija, plus vēl citas dziesmas ko Normunds iemūžinājis Latvijas mūzikas vēsturē un klausītāju sirdīs. - Sakopojis Jānis Bībelnieks.

Svētdien, 21. martā, pulksten 10:00 - Dievkalpojums, kam sekos gadskārtējais Pankūku azaids, Jonkeru baznīcā.

Svētdien, 21. martā, pulksten 14:00 - Koncerts: Normunds Rutulis - Nekur Nav Tik Labi Kā Mājās, Priedainē, NJ. Skat aprakstu (augšā). Ieeja $20. Kafijas galds. Tuvākai informācijai skat Priedaine's jauno tīmekļa lapu www.priedaine.org.

Svētdien, 21. martā, pulksten 14:30 - Dievkalpojums, kam sekos Dr. Ērika Niedrīša referāts Dzīvosim veseli!,  Īstoranžas, NJ baznīcā.

Ceturtdien, 25. marts - Tautas sēru diena, 1949.g. aizvesto piemiņas diena (Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena).

Latvijas Okupācijas Muzeja Logo - karogsThe Museum of the Occupation of Latvia 1940-1991
ANO galvenā mītne, Ņujorkā Ceturtdien, 25. martā, pulksten 18:30 - Latvijas Okupācijas Muzeja izstādes atklāšana, Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenā mītnē, Ņujorkā, pie 1. avēnijas un East 45. ielas, Ņujorkā. Sekos pieņemšana. Piedalīties ir lūgti ANO diplomāti, Ņujorkas, Ņudžersijas un Konektikutas ASV senatori, ASV Kongresa Baltic Caucus locekļi, Ņujorkas pilsētas galva, prese un citi ievērojami viesi. Aicinām latviešu sabiedrību piedalīties atklāšanā un atbalstīt šo izstādi, kā arī Latvijas Okupācijas muzeja darbu. Piedalīšanās būs iespējama tikai ar iepriekšēju pieteikšanos (līdz 1. martam, vēlākais dažas dienas pēc) un ziedojumu, sākot ar $50 no personas. Ziedojumi palīdzēs segt oficiālo viesu uzņemšanu pieņemšanā. Viss atlikums būs par labu Latvijas Okupācijas muzejam, Rīgā. Izstādi sponsorē Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība ANO, sadarbībā ar Latvijas Republikas goda konsulu Ņujorkā un Ņujorkas latviešu organizāciju padomi. Amerikas Latviešu Apvienība (ALA) atbalstīja šās izstādes izveidošanu, un ir sponsorējusi tās izstādīšanu vairākas pilsētās ASV.

Izstāde ilgs divas nedēļas, bet tā būs uzstādīta ANO mītnes daļā, kas ir pieejama tikai ANO diplomātiem, presei un personālam, tādēļ 25. marta atklāšanā būs vienīgā iespēja plašākai publikai to apskatīt ANO telpās. Lai piedalītos izstādes atklāšanā un pieņemšanā, ziedojumus (sākot ar $50 no personas, čeki rakstāmi uz "Council of American Latvians Orgs. of N.Y., Inc.") jānosūta līdz 1. martam, vēlākais dažas dienas pēc: Imantam Kalniņam, 42 Hackensack Street, Wood Ridge, NJ 07075. Ziedojumam pievienojiet Jūsu pilno(s) vārdu(s) un adresi. Pēc pieteikuma un ziedojuma saņemšanas, Jums piesūtīs norādījumus un oficiālo(s) ielūgumu(s), kas būs jāuzrāda ANO drošības sargiem ieejot ANO telpās. Ja nespējiet piedalīties izstādes atklāšanā un pieņemšanā, laipni lūdzam Jums nosūtīt ziedojumu, jebkādā summā, lai atbalstīt šo izstādi un Latvijas Okupācijas muzeja darbu. Tuvākai informācijai par Latvijas Okupācijas muzeju skat: www.occupationmuseum.lv.

Sestdien, 27. martā, - NJ pilnsapulces: pulksten  13:00 - Ņudžersijas latviešu Kredītsabiedrībai, kam sekos pulksten 15:00 - Ņudžersijas latviešu biedrībai, Priedainē, NJ. Tuvākai informācijai skat Priedaine's jauno tīmekļa lapu www.priedaine.org .

Piektdien, 26. martā, pulksten 19:00 - Ņujorkas latviešu organizāciju padomes (ŅLOP) pilnsapulce, DV Namā. Visām ŅLOP biedru organizācijām atgādināts izraudzīt uz šo pilnsapulci delegātus, kas spēs uzņemties amatus ŅLOP valde un aktīvu lomu tās darbībā. Tuvākai informācijai rakstiet: Jānim Riekstiņam.

Svētdien, 28. martā, pulksten 10:30 - Dievkalpojums kam sekos Pavasara sarīkojums, Salas baznīcā. Sekojošā programmā Salas baznīcas gleznu apskate un pārrunas Irēnes Avens vadībā.  Sekos siltas pusdienas un izloze. Tuvākai informācijai rakstiet Ilzei Beiniķei, Salas novada dāmu komitejas priekšniecei.

Svētdien, 28. martā, pulksten 13:00 - Ērika Raistera piemiņas fonda sarīkojums, DV Namā. Godinās Raistera fonda godalgas saņēmēju Birutu Sūrmani, un programmā Ņujorkas latviešu kora koncerts ar koklētājiem. Ieeja $15, kas ieskaita cienastu.

APRĪLIS 2004:

Sestdien, 3. aprīlī, pulksten 16:00 - Latviešu pianista Jura Kalnciema koncerts Music Conservatory of Westchester koncertzālē, 216 Central Avenue, White Plains, NY, (914)761-3900. Ieeja $20, studentiem $10, bērniem brīva. Programmā Ivanova, Vītola un citu komponistu darbi. Tuvākai informācijai rakstiet: Dacei Aperānei.

Svētdien, 4. aprīlī - Pūpolu svētdiena - Dievkalpojumi ar dievgaldu: pulksten 10:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 10:30 Salas baznīcā.

Ceturtdien, 8. aprīlī - Zaļā ceturtdiena - Dievkalpojumi ar dievgaldu: pulksten 19:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 13:00 Salas baznīcā, un pulksten 13:00 Īstoranžas, NJ baznīcā.

No ceturtdienas, 8. aprīļa līdz svētdienai, 11. aprīlim - Igauņu animācijas filmu festivāls Two Boots Pioneer teātrī, Manhattenas lower east side rajonā. Informācija par kino teātri un par atsevišķām filmām un izrādes laikiem atrodama www.twoboots.com/pioneer/ un Igauņu Kultūras Dienas, Igauņu Namā. Tuvākai informācijai, lūdzu apciemojiet: www estonianculturedays com.

Piektdien, 9. aprīlī - Lielā Piektdiena - Dievkalpojumi ar dievgaldu: pulksten 19:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 19:30 Salas baznīcā.

Svētdien, 11. aprīlī - Lieldienas - Dievkalpojumi: pulksten 08:00 Jonkeru baznīcā, un Salas baznīcā, un pulksten 15:00 Džamaikas (Jamaica, Queens) baznīcā, First United Methodist Church, 162-10 Highland Avenue, Jamaica, NY.

Piektdien, 9. aprīlī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

No piektdienas, 16. aprīļa līdz svētdienai, 18. aprīlim - Daugavas Vanagu delegātu sapulce, Daugavas Vanadžu salidojums, DV jauniešu saiets, Indianapolē, Indianā.

Svētdien, 18. aprīlī, pulksten 09:00 - Novusa turnīrs, DV Namā. Tuvākai informācijai zvaniet Ferlandam Krūmiņam (914) 948-1929.

Svētdien, 18. aprīlī, pulksten 14:00 - Mecosoprāns Birutas Grunvaldes, koncertpianistes Šarlotes Rosas-Zandas un baritona Dāvida Michella koncerts Operu un operešu pēcpusdiena, Northport bibliotekas koncertzālē, 151 Laurel Avenue, Northport, NY (Longailendā). Programmā Mocarta, Bizē, Pučīni, Ofenbacha un Lehāra operu un operešu ārijas - duetus un trio. Tuvākai informācijai zvaniet (631) 261-6930.

Latvijas Trīs tenoriCeturtdien, 22. aprīlī, pulksten 19:30 - Latvijas Nacionālās Operas Ģildes labdarības vakars un koncerts ar Latvijas Trīs Tenoriem, Salas baznīcā, sabiedriskās telpās. Dziedās Lauris Puntulis, Guntars Runģis un Miervaldis Jenčs ar Juri Kulakovu pie klavierēm. Programmā dziesmas no Trīs tenora jaunā kompaktdiska. Paredzētas glaunas vakariņas kam klāt piedāvās Longailendā ražotu Osprey Dominion vīnu. Labdarības vakara atlikums atbalstīs divus mērķus: pirmkārt LNO foajē grīdas atjaunošanu, un otrkārt operas Vilkaču Mantiniece instrumentēšanu. Slavenais komponists, Bruno Skulte (1905-1976), uzrakstīja šo operu, bet nepabeidza tās orķestrēšanu. Komponists & diriģents Andrejs Jansons atzīst šo darbu par ļoti vērtīgu un vēlas pabeigt operas instrumentēšanu orķestrim. LNO ir piekritusi šo operu izrādīt koncerta veidā 2005. gadā, par godu Bruno Skultes simtgadei, un 2006. gadā kā pilnu operas uzvedumu. Ieeja labdarības vakaram un koncertam ir $70 pasūtot biļetes pa pastu līdz 15. aprīlim, $35 skolniekiem & studentiem un $75 pie durvīm. Čeki rakstāmi "Latvian National Opera Guild" un nosūtāmi Edvīnam Rasumam, 118 James Street, North Massapequa, NY 11758-1437. Tuvākai informācijai rakstiet Edvīnam Rasumam vai zvaniet (516) 694-6616.

No piektdienas, 23. aprīļa līdz svētdienai, 25. aprīlim - Amerikas latviešu apvienības gadskārtējais kongress, Sietlā, Vašingtonas štatā. Tuvākai informācijai apciemojiet www.alausa.org.

Svētdien, 25. aprīlī, pulksten 14:00 - Skaista ir Jaunība V: Ņubransvikas-Leikvudas draudzes kora sarīkojums, Priedainē, NJ. Ieeja $20, kas ieskaita kafijas galdu. Tuvākai informācijai apciemojiet: www.priedaine.org.

MAIJS 2004:

Eiropas Savienibas karogs Sestdien, 1. maijā - Eiropas Savienības paplašināšanas līgums ieiet spēkā, Latvija kopā ar Čechijas Republiku, Igauniju, Ungāriju Lietuvu, Poliju, Slovākiju, Slovēniju, Kipru, un Maltu kļūst par Savienības pilntiesīgām loceklēm.


Lūdzu izlasiet Latvijas Republikas ārlietu ministra Riharda Pīkas apsveikumu ar iestāšanos ES: Latviešu sabiedrībai un latviešiem ārzemēs, ko mums atsūtīja LR Pastāvīgā pārstāvniecība ANO.

Dziedāsim Eiropas Savienības himnu! 30. aprīlī laikrakstā Diena parādījās Egīla Zirņa raksts "Tuvi top, kas reiz bij tāļi", kurā atrodams Valda Bisenieka tulkojums no Fridricha Šillera Odas priekam. Bēthovena meldija Odas priekam ir Eiropas Savienības himna. V. Bisenieka tulkojums skan:

Līksme, Dievu liesma spožā,
Elīzijas lolojums,
Ļauj nu beidzot gaitā možā
Ieiet tavā templī mums!
Tuvi top, kas reiz bij tāļi,
Ciešāk sieti tie ikbrīd.
Visi ļaudis kļūst nu brāļi,
Kad tavs spārns tiem pāri slīd!

Svētdien, 2. maijā - Bike NY divriteņa tūre. Ņujorkas latviešu skauti un gaidas piedalīsies Bike NY divriteņa tūrē. Tuvākai informācijai par tūre variet atrast: www.bikenewyork.org/BNY-TOUR.htm Ja vēlaties latviešu grupai piebiedroties lūdzu rakstiet: Mārtiņam Putenim vai zvaniet: (973) 593-8399.

Otrdien, 4. maijā līdz ? - Brionija Laverija luga: Frozen, kurā spēlē Amerikas latviešu aktrise Laila Robiņa, atveras uz Brodveja skatuvi, Circle in the Square teātrī, 1633 Broadway. Ieeja uz 50th Street ziemeļu puses uz rietumiem no Broadway. Izrādes otrdienās 19:00, trešdienās - sestdienās 20:00, trešdienās un sestdienās 14:00 un svētdienās 15:00. Luga ir intensīva drāma par smagu tematu un ir domāta pieaugušiem. Tuvākai informācijai skatiet: http://www.botz.com/nytheatre/frozen.htm vai: http://www.entertainment-link.com/event_details.asp?event_id=6592 Par Agnetas lomu šajā lugā, Laila Robiņa ir nominēta Lusila Lortelas balvai. Atceraties, ka bieži ir iespējams teātra biļetes nopirkt par puscenu izrādes dienā "tkts" kioskos. Frozen biļete "tkts" kioskā maksā $42.50. Tuvākai informācijai skat: http://www.tkts.com/tkts/index.html.

Sestdien 8. maijā, no pulksten 10:00 līdz 15:00 - Utenis (Lietoto mantu tirdziņš) Jonkeru baznīcā. Atlikums par labu Zilā kalna 4. gaidu un Rīgas 90. skautu vienību turpmākam darbam, kā arī darbībai ziemeļu novadā. Laipni lūgts ziedot vairs nevajadzīgas mantas sazinoties ar Viju Valdmani (914) 476-4787. Sīkākai informācijai sazināties ar Maiju Šķinķi tel. (718) 229-8055.

Sestdien, 8. maijā, pulksten 13:00 - Ģimenes dienas dievkalpojums ar sekojošo Ņudžersijas skolas sarīkojumu, St. John's Lutheran Church, 587 Springfield Avenue, Summit, NJ.

Sestdien, 8. maijā, pulksten 15:00 - Kurzemes Cietokšņa atceres sarīkojums, DV Namā. Rādīs jaunāko video dokumentāro filmu par nacionālo partizāņu cīņām pēc Otrā pasaules kara. Sarīkojuma otrā daļā svinēs Baltijas valsti iestāšanos NATO un ES ar šampanieti un apskatīs šo notikumu attēlus. Ieeja $10. Rīko DV Apvienība Ņujorkā. Pēc filmas izrādes būs pieejami Vanadžu klāts cienastu galds un atspirdzinājumi. Rīko DV apvienība Ņujorkā. Visi laipni aicināti. Tuvākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

Svētdien, 9. maijā - Ģimenes dienas dievkalpojumi: pulksten 10:30 Jonkeru baznīcā, ar sekojošo Bronksas skolas sarīkojumu, pulksten 10:00 Salas baznīcā, ar sekojošo Bronksas skolas mācību gada noslēgumu un pulksten 15:00 Džamaikas (Jamaica, Queens) baznīcā, First United Methodist Church, 162-10 Highland Avenue, Jamaica, NY.

Svētdien, 9. maijā, pulksten 15:00 - Soprāna Dominikas Hellstenas, pianista Maksīma Vladimirofa, un kameransambļa Artemis koncerts, SUNY Purchase koledžas koncertzālē. Starp četriem darbiem programmā būs pirmizrāde no Daces Aperānes dziesmu ciklu Songs of the Seasons ar Emīlijas Dikinsones dzejoļu vārdiem. Ieeja $10. Tuvākai informācijai skatiet: www.artemisensemble.com.

No otrdienas, 11. maija līdz sestdienai, 29. maijam - Zanes Treimanes skulptūru izstāde, Pleiades galerijā, 530 West 25th Street, New York, NY. Atklāšana notiks sestdien 15. maijā no 18:00 līdz 21:00. Galerija atvērta no otrdien līdz sestdien no 11:00 līdz 18:00. Lai apskatīt Zanes Treimanes darbus lūdzu apciemojiet: www.artzane.com.

No ceturtdienas, 13. maija līdz sestdienai, 12. jūnijam - Edgara Jēriņa zīmējumu izstāde, Tatistcheff galerijā, 529 West 20th Street, New York, NY. Pieņemšana māksliniekam notiks ceturtdien, 13. maijā no 18:00 līdz 20:00. Galerija atvērta otrdien līdz sestdien no 10:00 līdz 18:00.Tuvākai informācijai rakstiet: tatistcheff.gallery@verizon.net vai zvaniet: (912) 627-4547.

Sestdien, 22. maijā, no pulksten 09:00 līdz 18:00 - Priedaines uzpošanas talka, Priedainē,  NJ. Priedaines pavasara uzpošanas talka. Talcinieki lūgti ņemt līdzi grābekļus, zāģus utt. Laipni gaidīti arī nebiedri. Laba iespēja iepazīties ar "Priedainiešiem" brīvā gaisotnē. Par dzērieniem, alu un launagu tiks gādāts. Tuvākai informācijai apciemojiet: www.priedaine.org.

Svētdien, 23. maijā - Dievkalpojumi: pulksten 10:30 - Jonkeru baznīcā, un pulksten 10:00 Salas baznīcā, kam sekos izbraukums uz beisbola spēli. Beisbola spēle notiks Shea stadionā, Kvīnsas (Queens) Flushing rajonā, pulksten 13:00 un tanī spēlēs Ņujorkas Mets pret Kolorādo Rockies. Spēles apmeklētāju grupai paredzēts sēdēt kopā stadiona "upper deck". Dalības maksa $12 un biļetes var pasūtīt no Latvian Ev. Luth. Church of N.Y., 4 Riga lane, Melville, NY 11747. Rīkotāji cer, ka draudzes vārds (kā viena no spēles apmeklētāja grupām) parādīsies uz stadiona lielā ekrāna.

Svētdien, 23. maijā - Pēc Dievkalpojumiem Jonkeru baznīcā un Salas baznīcā, sekoja izbraukums uz beisbola spēli Shea stadionā, kur spēlēja Ņujorkas Mets pret Kolorādo Rockies. Ar draudzes locekļu garīgo atbalstu Ņujorkas METS nē tikai UZVARĒJA 4 pret 0 bet komandas metējs Toms Glavīns pretiniekiem uzdeva tikai vienu sitienu, vienu pastaigu un astoņus sitējus izmeta ārā!.

No Ceturtdienas, 20. maija līdz piektdienai, 21. maijam - NATO Galotņu Konference, Stambulā, Turcijā. Līdz laikam, kad sanāks konference, Latvija, kopā ar Bulgāriju, Igauniju, Lietuvu, Rumāniju, Slovākiju un Slovēniju būs izpildījuši visus noteikumus, lai kļūtu par NATO (North Atlantic Treaty Organization) alianses pilntiesīgām loceklēm.

Svētdien, 30. maijā, - Kapu Svētki Katskiļos. Pulksten 16:00, Ņujorkas latviešu kora Pavasara Koncerts, Ņujorkas latviešu ev lut. draudzes Katskiļu nometnes sarīkojumu zālē, Elka Parkā. Ieeja koncertā: $15.00, bērniem līdz 13 gadiem ieeja brīva. Koncertam seko draudzīgs saiets. Programma: WA Mocarta Kronēšanas Misa, un latviešu autoru tautas dziesmu apdares. Piedalās: Agita Ikauniece, soprāns, Indra Ozola, mecosoprāns, Michael Brown, tenors, Dennis Steele, baritons, Uga Grants, pianists. Ņujorkas latviešu koris, Montreālas latviešu koris Atbalss. Viesu dirigenti no Latvijas: Agita Ikauniece, Ints Teterovskis. Tuvākai informācijai rakstiet: Aijai Pelšei, telefons: (516)935-0967.

JŪNIJS 2004:

No ceturtdienas, 3. jūnija līdz sestdienai, 5. jūnijam - 19. Baltiešu Studiju Konference, Dynamics of Integration and Identity: The Baltics in Europe and the World, Toronto Universitātē, Kanādā. Tuvākai informācijai lūdzu apciemojiet mājas lapu AABS un www.utoronto.ca/estonian/aabsconference2004/.

Sestdien 5. jūnijā, pulksten 11:00 - Ņudžersijas latviešu skolas izlaidums un Bērnu svētki Priedainē, NJ. Būs spēles, dziedāšana un pusdienas. Tuvākai informācijai rakstiet: Lailai Mednei.

Sestdien 5. jūnijā, no pulksten 12:00 līdz 16:00 - Utenis: Lietoto mantu tirdziņš, DV Namā.

Svētdien, 6. jūnijā, pulksten 10:30 - Dievkalpojums, kam sekos draudzes mācītāja Lara Saliņa 20 gadu ordinēšanas atcere un pusdienas, Salas baznīcā. Rīko Ņujorkas ev. lut. draudzes Longailendas novada un dāmu komitejas. Dalības maksa $10. Pieteikšanās līdz 26 maijam, pie Māras Vilciņas telefons (516) 431-1168, vai lidaugaviete@aol.com.

Svētdien, 6. jūnijā, pulksten 11:00 - Ņubransvikas-Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes pavasara sarīkojums, Priedainē, NJ. Mācītāja prof. Dr. Arvīd Ziedoņa referāts "Veselības aprūpes norādījumi un citi svarīgi dokumenti dzīves pēdējam posmam." Siltas pusdienas un izloze. ieeja pret ziedojumiem draudzes darbam sākot ar $12. Visi laipni ielūgti.

Svētdien, 6. jūnijā, pulksten 12:00 - Ņujorkas latviešu koris dziedās Bruklinas "Sarkanā āķī" (Red Hook), 499 Van Brundt Street, Bruklinas "Red Hook" rajonā. Bruklinas Ostas Rajona Mākslinieku apvienība (Brooklyn Waterfront Artists's Coalition - BWAC) izstādē notiek 20,000 kvadrātpēdu lielā galerijā kur piedalās pāri par 340 māksliniekiem. Galerija atvērta no 12:00 līdz 18:00. Koris uzstāsies ap 13:00. Varēs baudīt skaistu skatu uz Ņujorkas ostu. Uz izstādi var aizbraukt ar autobusiem B61 un B77, kā ari ar automašīnu. Ieeja ir kur plīvo liels dzeltens karogs ar burtiem BWAC. Ieeja brīva. Tuvākai informācijai rakstiet Annai Annus-Hāgenai vai zvaniet (718) 282-1486. Ari lūdzu apciemojiet: www.bwac.org.

No sestdienas, 12. jūnija līdz svētdienai, 13. jūnijam - Nedēļas nogales skautu un gaidu nometne. Ņudžersijas Jenny Jump State Park, www.state.nj.us/dep/parksandforests/parks/jennyjump.html Tuvākai informācijai rakstiet Norai & Pēterim Aivariem.

Svētdien, 13. jūnijā, pulksten 10:00 - Tautas sēru dienas (14. jūnija) dievkalpojums, Jonkeru baznīcā.

Pirmdien, 14. jūnijā - Tautas sēru diena, 1941.g. aizvesto piemiņas diena (Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena). Pulksten 19:30 - Dievkalpojums, Salas baznīcā.

Līgo! Līgo! Priecīgus Saulgriežus & Jānus!

Sestdien, 19. jūnijā, pulksten 16:00 - Jāni Priedainē. Priedainē,  NJ. Sagaidīs līgotājus no pulksten 4 pēcpusdienā. Ieeja $20. Tuvākai informācijai apciemojiet: www.priedaine.org.

Piektdien, 25. jūnijā, no pulksten 17:00 līdz 20:00 - Zviedru vasaras saulgriežu svētki (Swedish Midsummer), Robert F. Wagner, Jr. parkā, Battery Park City. Rīko Zviedrijas Ģenerālkonsulāts Ņujorkā un Battery Park City Conservancy. Tuvākai informācijai un norādījumiem apciemojiet: www.swedennewyork.com/midsummer un www.batteryparkcityparks.org.

No Sestdienas, 26. jūnija līdz svētdienai, 27. jūnijam - Draudzes Katskiļu Nometnes "DižTalka". Gadskārtējā talka lai sagatavot draudzes nometni vasaras sezonai. Rīkotāji lūdz strādniekus no 10 gadu vecumam pulcēties pie ēdamzāles sestdienas rītā. Strādniekiem piegādās trīs maltītes sestdien un brokastis un pusdienas svētdien. Sestdienas vakarā notiks Jānu svinības pie ugunskura ar dziesmām un rotaļām. Naktsmājas lūdzu rezervējiet pie Janīnas Briģes (518) 589-9932. Tuvāka informācijai rakstīt vai zvanīt Ervīnam Kurēnam (914) 471-8814.

JŪLIJS - AUGUSTS 2004:

No ceturtdien, 1. jūlijam līdz svētdien, 4. jūlijam - XII Latviešu Dziesmu svētku Kanādā. Informācijai apciemojiet www.latviansongfest.com.

Piektdien, 9. jūlijā, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:00. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Piektdien, 16. jūlija, pulksten 19:00 - Kuģīša brauciens ar vakariņām no Captree Landing, Longailendas dienvidu krastā. Reiss notiks uz Fishtales Charter. Biļetes $40 no personas, kas ieskaita vakariņas un dzērienus. Atlikums par labu šī vasara Longailendas Sveika Latvija! braucējiem. Biļetes jānopērk līdz 9. jūlijam no Lailas Ejupas, telefons (631) 666-4050.

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes vasaras nometnes programma (tuvākai informācijai apskatiet www.nydraudze.org ):

No svētdien, 4. jūlijam 4 līdz sestdien, 18. jūlijam - Bērnu nometne 1. periods.

No svētdien, 11. jūlijam līdz sestdien, 17. jūlijam - Īkšķīši A nometne, vecums 2-7.

No svētdien, 18. jūlijam līdz sestdien, 31. jūlijam - Bērnu nometne 2. periods.

No svētdien, 25. jūlijam līdz sestdien, 31. jūlijam - Īkšķīši B nometne, vecums 2-7.

No svētdien, 1. augustam līdz sestdien, 14. augustam - Valodas nometne.

No svētdien, 1. augustam līdz sestdien, 7. augustam - Īkšķīši Valodas nometne, vecums 2-7.

No svētdien, 8. augustam līdz sestdien, 14. augustam - Senču nometne.

No svētdien, 15. augustam līdz svētdien, 22. augustam - 3 x 3 nometne. Lūdzu apciemojiet: www.3x3.lv.

Piektdien, 13. augustā, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:00. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

No svētdienas, 15. augusta līdz sestdienai, 21. augustam - Skautu & Gaidu Vasaras Nometne Akmens kalns. Otter Lake Scout Preserve, Ontario, Kanādā. Tuvākai informācijai apciemojiet: www.zintis.net/AkmensKalna/. Ņujorkas skauti un gaidas nometnē piedalīsies, lūdzu rakstiet: Norai & Pēterim Aivariem.

No piektdienas, 13. augusta līdz svētdienai, 29. augustam - XXVIII Olimpiādes spēles Atēnās, Grieķija. Sportisti  sacentīsies 28 sporta veidu 37 disciplīnās. Tuvākai informācijai par latviešu olimpiskiem centieniem atrodama: www.olimpiade.lv.

Piektdien, 20. augustā, pulksten ??:?? - Latvijas Trīs Tenoru Koncerts Mīlas lidojums pie draugiem, draudzes nometnē Katskiļos. (Informācijai par nometni skat augšā.) Trīs tenori ir: Miervaldis Jenčs, Nauris Puntulis & Guntars Ruņģis. Viņus pavadīs komponists Juris Kulakovs. Programmā būs latviešu komponistu kamermūzikas un klasiskās mūzikas dziesmas, neapolitāņu un citas dziesmas aranžētas īpaši Trīs tenoriem. Tuvākai informācijai par Latvijas Trīs Tenoriem lūdzu apciemojiet: www threelatviantenors com.

Otrdien, 24. augustā, pulksten 14:00 - Tikšanās ar Daugavas Vanagu Latvijā priekšnieku Jāni Krūmiņu, DV Namā. Sekos Vanadžu klāts cienasta galds. Ieeja pret ziedojumiem. Visi laipni ielūgti.

SEPTEMBRIS 2004:

Piektdien, 10. septembrī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:00. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 11. septembrī, pulksten no 09:00 līdz 17:00 - Daugavas Vanagu nama pirms sezonas tīrīšanas talka, DV Namā.

Sestdien, 11. septembrī, pulksten 16:00 - Baltiešu Asociācija Apvienotās Nācijās (UBA-BATUN) pilnsapulce. Pēc sapulces ap pulksten 17:30 notiks programma kur uzstāsies Dr. Algis Tomas Geniušas, Lietuvas ANO Asociācijas prezidents. Visi laipni lūgti atnākt un iepazīties ar UBA-BATUN darbu un nākotnes programmu.  Plašākai informāciju par UBA-BATUN variet atrast www.batun.org.

Svētdien, 12. septembrī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums, kam sekos gleznotāja, Ojāra Lasmaņa izstāde, Salas baznīcā,lejas zālē. Tai pašā laikā Salas baznīcas īpašumā notiks Bērnu svētki ar skolnieku nodarbībām, dāmu komitejas bazārs un kafijas galds. Dejos atjaunotā tautas deju grupa Jumis. Tuvākai informācijai rakstiet Ilzei Beiniķei.

Sestdien, 18. septembrī , pulksten 14:00 - Latvijas Trīs Tenoru Koncerts Mīlas lidojums pie draugiem, Priedainē, NJ. Trīs tenori ir: Miervaldis Jenčs, Nauris Puntulis & Guntars Ruņģis. Viņus pavadīs komponists Juris Kulakovs. Programmā būs latviešu komponistu kamermūzikas un klasiskās mūzikas dziesmas, neapolitāņu un citas dziesmas aranžētas īpaši Trīs tenoriem. Tuvākai informācijai par Latvijas Trīs Tenoriem lūdzu apciemojiet: www threelatviantenors com. Tuvākai informācijai par šo koncertu Priedainē skat Priedaine's tīmekļa lapu www.priedaine.org.

Svētdien, 19. septembrī , pulksten 16:00 - Ērģeļu Koncerts ar Latvijas Trīs Tenoriem, Salas baznīcā. Programmā ērģelniece Dr. Ingrīda Gutberga un Latvijas trīs tenori, kas ir: Miervaldis Jenčs, Nauris Puntulis & Guntars Ruņģis. Viņus pavadīs komponists Juris Kulakovs. Ieeja $30, bērniem un skolniekiem ieeja brīva. Plašāku informāciju par Latvijas Trīs Tenoriem variet lasīt: www threelatviantenors com.

No piektdienas, 24. septembra līdz svētdienai, 26. septembrim - LELBAAL Austrumu apgabala baznīcas konference, Draudzes Katskiļu nometnē.

Sestdien, 25. septembrī, pulksten 14:00 - Dailes teātra uzvedums: Māras Zālītes luga Zemes nodoklis, Priedainē, NJ. Tuvākai informācijai par šo uzvedumu Priedainē skat Priedaine's tīmekļa lapu www.priedaine.org.

Sestdien, 25. septembrī, pulksten 15:00 - Daugavas Vanagu sezonas atklāšanas sarīkojums, DV Namā. ASV Armijas pulkvežleitnants Jānis Birznieks stāstīs par saviem piedzīvojumiem un novērojumiem kā ASV militārais atašejs Rīgā. Sekos vakariņas un atspirdzinājumi.

Svētdien, 26. septembrī, pulksten 12:00 (pēc dievkalpojuma) - Dailes teātra uzvedums: Māras Zālītes luga Zemes nodoklis, Salas baznīcā. Ieeja $20 (pie durvīm).Biļetes var iegādāties par $5 atlaidi (par $15) ja tās pasūta pa pastu līdz 18. septembrim ar sev adresētu ar pastmarkas aplīmētu aploksni no Marģera Pinņa, 148 New Broadway, Sleepy Hollow, NY 10591-1707. Čeki rakstāmi uz "Council of American Latvian Orgs. of NY".

OKTOBRIS 2004:

No piektdienas, 1. oktobra līdz svētdienai, 3. oktobrim - Rudens Svētki Katskiļos. Programmā futbola spēles, alus garšošana, vakariņas, balle kur latviešu un latviešu populāro mūziku gādās mūziķi no Adam Zahl un Los Pintos, pirts, un citas nodarbības. Sīkākai informācijai rakstiet mgrislis@hotmail.com un/vai apskatiet Skrejlapu (vajag Adobe PDF reader). Ieeja $20. Atlikums par labu Rotai un Rotas darbībai.

Svētdien, 3. oktobrī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums kam sekos Miķeļu tirgus. Dievkalpojumā arī atzīmēs Latvijas universitātes gadasvētkus, Jonkeru baznīcā. Tuvākai informācijai rakstiet: Magnusam Kļaviņam.

Piektdien, 8. oktobrī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:00. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Tuvākai Informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 16. oktobrī, pulksten 15:00 - Pārrunas par ASV prezidenta vēlēšanām, DV Namā. Diskusiju vadīs Dr. Uldis Bluķis.

Svētdien, 17. oktobrī, pulksten 10:00 - Muzikāls dievkalpojums, Jonkeru baznīcā. Piedalīsies Indra Ozola - soprāns & flauta, Ilona Kudiņa - flauta un Una Tone - ērģeles. Programmā J.S. Bacha Ich folge dir gleichfalls, viena daļa no W.A. Mocarta Sonaates Re mazoraa, viena daļa Loeilleta Trio sonaates, un G.F. Telemana Trio.

No otrdienas, 19. oktobra līdz piektdienai, 19. novembrim (pirmizrāde piektdien 15. oktobrī) - Viljama Šekspīra lugu Makbets kur Amerikas latviešu aktrise Laila Robiņa tēlo lēdijas Makbetas lomu, izrādīs Shakespeare Theatre of New Jersey, 36 Madison Avenue, Madison, NJ. Plašākai informācijai lūdzu apciemojiet www.shakespearenj.org vai zvaniet (973) 408-5600.

No piektdienas, 22. oktobra līdz svētdienai, 24. oktobrim - Amerikas latviešu Mākslas apvienības saiets, Katskiļu kalnos, Ņujorkā. Tuvākai informācijai rakstiet: Jurim Ubānam, vai zvaniet (207) 774-9184.

Sestdien, 23. oktobrī, no pulksten 10:00 līdz 14:00 - "Utenis" (lietoto mantu tirdziņš), Jonkeru baznīcā. Milzīga izvēle no grāmatām (latviešu un angļu valodās), drēbēm, mājturības mantām un daudz kā cita!

Svētdien 24. oktobrī, pulksten 11:30 (pēc dievkalpojuma pulksten 10:00) - Filmas izrāde: Laima Zurginas Mana mīļā Rīga, Jonkeru baznīcā. Ieeja $10.Filma rāda Rīgu un rīdziniekus 21 gadsimtenī un trešās tūkstosgades sākumā. Atainota gan Vecrīgas un Jūgendstila, gan visjaunākā architektūra, osta un Brīvības piemineklis, Brāļu un Meža kapu izcilie ansambļi.  Nozīmīgu vietu filmā ieņem Līgo svētku un tautas daiļamata meistaru gadatirgus, Tērbatas ielas svētki, Rīgas krievu un ebreju kopienas, hokeja fani un, protams, Dziesmu svētki. Un tomēr, katras pilsētas dvēseli veido tās iedzīvotāji. Tādēļ, filmas galvenie varoņi ir rīdzinieki, kas katrs savā veidā atzīstas mīlestībā dzimtajai pilsētai. Filma iepazīstina ar vēsturnieku Ojāru Spārīti, architektiem Jāni Krastiņu un Andri Kronbergu, olimpisko čempionu Jāni Lūsi un viņa dēlu Voldemāru, vijolvirtuozi Gideonu Kremeru, gleznotāju Kristapu Zariņu, un daudziem citiem, kam Rīga ir mīļāka vieta pasaulē. Filmas garums 1.75 stundas (105 minūtes).

Piektdien, 29. oktobrī, pulksten 19:30 - Pianista Armanda Ābola koncerts, Kosciuszko Foundation telpās, 15 East 65th Street, New York, NY. Ieeja $35. Lūdzu rezervējiet biļetes rakstot Lailai Robiņai vai zvanot (212) 873-7249.

Sestdien, 30. oktobrī, pulksten 21:00 - Baltovīns! (Baltiešu budēļi / Baltoween: Baltic-Halloween) Igauņu namā Kopīgs budēļu vakars latviešiem, igauņiem, un lietuviešiem un viņu draugiem. DJ mūzika divos stāvos, uzkodas. 1980-o gadu tēma mūzikai un kostīmiem. Ieeja $10 ar pilnu kostīmu, $15 ar minimālu vai bez kostīma. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīda Erdmane, vai zvaniet (516) 883-0175 un apskatiet Baltoween PLAKĀTU (.pdf file, nepieciešams Adobe Acrobat Reader).

Baltoween plakāts


NOVEMBRIS 2004:

Sestdien 6. novembrī, pulksten 15:00 - Latviešu Fonda sarīkojums: Nedēļas Nogale Nākotnei, DV Namā. Pulksten 15:00 sāksies LF pilnsapulce. Tam pulksten 17:00 sekos Aijas Abenes, LF priekšsēdes, referāts "Kāpēc mēs vairs nerunājam latviski?", demogrāfiskais pētījums par Toronto latviešu ģimenēm. Sekos paneļdiskusija par referāta minētiem novērojumiem. Piedalās Uģis Sprudžs, Aija Abene, Anita Bataraga, paneli vada Harolds Bulmanis. Skat www latviesufonds org.

Svētdien, 7. novembrī, pulksten 17:00 - Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes Iekšpilsētas (Manhatenas & Bruklinas) novada darbības atjaunošanas sapulce, Bruklinas draudzes namā, 564 Second Street, Brooklyn, NY (piecstāvu brūnakmeņa (brownstone) nams "Park Slope" rajonā.) Sekojot svētbrīdim, sapulce centīsies atjaunot novada darbību, kas bijusi neaktīva ilgus gadus. Rīkotāji vēlas iesaistīt tos daudzos latviešus, it sevišķi no jaunākām paaudzēm, kas tagad dzīvo un strādā Manhatenā, Bruklinā, un citos rajonos Ņujorkas pilsētā un tās tuvumā. Bruklinas draudzes nams ir ērti novietots pazemju vilciena (subway) līnijām un citam publiskam transportam. Rīkotāji vēlas atjaunot sarīkojumu programmu, to starpā svētbrīžus, koncertus, latviešu pavāru stundas, balles un citus notikumus. Visi laipni lūgtu piedalīties, ieskaitot tos, kas maz vai nemaz runā latviski. Plašākai informācijai lūdzu rakstiet Ērikam Niedrītim.

Piektdien, 12. novembrī, pulksten 16:10 - Filmu Between Latvias (Starp Latvijām) izrādīs Village East Cinema, 181 Second Avenue, at 12th Street, on screen #6. Dokumentārfilmā intervēti vairāk nekā 100 cilvēku, to skaitā Latvijas Prezidente Vaira Vīķe- Freiberga, uzņēmējs Aivars Lembergs, un krievu dzejnieks Sergejs Timofeyevs. Visas diskusijas apgrozās ap vienu jautājumu: Ko nozīmē būt latvietim? Izpētot etniskas identitātes sarežģījumus, režisore un producente Māra Pelēce mūs izvadā caur šodienas Latvijas personīgām, politiskām, garīgām, un kulturālām ainām. Sīkāku informāciju par filmu variet lasīt: www.betweenlatvias.net, http://www.mndaily.com/article.php?id=9005, http://www.citypages.com/databank/25/1217/article12019.asp?page=4. Plašāka informācija par kinoteātri un par Ņujorkas filmu festivālu atrodama: http://www.nyfilmvideo.com/index.html Šo izrādi atbalstīja Latviešu kultūras biedrība Tilts: www.tilts.org.

Piektdien, 12. novembrī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:00. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Plašākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 13. novembrī, pulksten 14:00 - Lāčplēša dienas sarīkojums ar flautistes Indras Ozolas un vijolnieces Unas Tones koncertu, DV Namā. Ieeja $10. Pēc programmas būs pieejami atspirdzinājumi no bāra un Vanadžu klāts cienasta galds. Sīkākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

Sestdien, 13. novembrī, pulksten 17:00 - Flautistes Indras Ozolas, vijolnieces Unas Tones un basūnista Kārļa Vilciņa koncerts, Bruklinas draudzes namā, 564 Second Street, Brooklyn, NY (piecstāvu brūnakmeņa (brownstone) nams "Park Slope" rajonā.) Pēc koncerta piedāvās vīnu un uzkodas. Visi laipni lūgti  Ieeja pret ziedojumiem. Plašākai informācijai lūdzu rakstiet: Ērikam Niedrītim.

Svētdien, 14. novembrī, pulksten 15:00 - Koncerts: 15 komponista Māra Kristapsona 19. g.s. amerikāņu baznīcas dziesmu svītas “Journeying to Zion” (“Ceļojot uz Ciānu”) pirmatskaņojums Sv. Jāna ev. lut. baznīcā, 55 Wilbur Blvd., Pokipsijā. Koncertā uzstāsies baznīcas jaukto un bērnu kori, ērģelniece Susan Guse, soliste Pamela Kultsar, kā ari stigu, Orfa instrumentu un zvanu ansambli M. Kristapsona vadībā.  Ieeja pret ziedojumiem. Pēc koncerta, kurā piedalīsies ari autora meitas Silvija un Tālija un kundze Mērīja, sekos tikšanās ar māksliniekiem. Sīkākai informācijai zvaniet: (845)452-1550 vai apciemojiet: www.stjohnselc.org. Visi sirsnīgi aicināti!

Latvijas karogs Ceturtdien, 18. novembrī - Latvijas Valsts Svētki.


Sestdien 20. novembrī
pulksten 14:00 - Latvijas Valsts Svētku Akts, Jonkeru baznīcā. Svētku runu teiks Dr. Juris Mežinskis, Amerikas Latviešu Apvienības priekšsēdes vietnieks. Koncertēs Latvijas Nacionālā Operas soliste mecosoprāns Antra Bigača un pianists Ventis Zilberts. Pēc akta sadraudzības pēcpusdiena baznīcas lejas zālē ar uzkožamiem un dzeramiem. Ieeja $25 pie durvīm bet līdz 12. novembrim varēs pasūtīt biļetes par $20, vai labvēļu biļetes par $50 (labvēļu vārdus ievietos svētku programmā). Biļetes var pasūtīt, pievienojot apmarkotu un sev adresētu aploksni, kopā ar samaksu (čeki rakstāmi uz "Council of American Latvians Orgs. of N.Y., Inc.") no Imanta Kalniņa, 42 Hackensack Street, Wood Ridge, NJ 07075. Bērniem līdz 12 gadiem un latviešu skolas skolniekiem ieeja brīva.

Sestdien 20. novembrī pulksten 14:00 - Latvijas Valsts Svētku Akts, Priedainē, NJ. Svētku runu teiks Pēteris Elferts, Latvijas pārstāvis Eiropas komisijā, par tēmu "Latvija atgriežas Eiropā un Eiropa atgriežas Latvijā". Dziedās draudzes koris. Ieeja $20. Plašākai informācijai skatiet Priedaine's tīmekļa lapu www.priedaine.org.

Kremerland albuma vāks Sestdien, 20. novembrī, pulksten 20:00 - Kremerata Baltica koncerts Carnegie Zāles Isaac Stern auditorijā. Latvijā dzimis vijolnieks Gidons Kremers un viņa Kremerata Baltica ansamblis kurā spēlē 27 jauni mūziķi no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, spēlēs Dimitrija Šostakoviča darbus. Sīkāku informāciju par šo koncertu variet atrast www.carnegiehall.org. Plašāku informāciju par Kremerata Baltica, variet lasīt: www.kremerata-baltica.com.


No trešdienas, 24. novembra līdz svētdienai, 28. novembrim - Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) kongress, Toronto, Ontario, Kanādā. Plašāki informācijai lūdzu apciemojiet: www aljakongress com
.

Svētdien, 28. novembrī, pulksten 15:30 - Rotaļlietu Simfonija (Symphony of Toys) Labdarības koncerts, Lincolna Centra Avery Fisher Hall. Ieeja brīva ja atvediet jaunu, nesatītu splēļmantu bērniem no 4 līdz 12 gadu vecuma. Sponsorē New York Cares Gift Drive. Koncertā piedalīsies New Conservatory of Dallas orķestris un citi mākslinieki. Vadīms Gluzmans, jauns izcils vijolnieks, spēlēs Jāzepa Mediņa Leģenda. Rotaļlietu Simfonijas mākslinieciskais direktors ir Arkādijs Fomins, a vijolnieks, kas dzimis Rīgā, Latvijā, un studējis Latvijas Valsts Konservatorijā ar Voldemāru Sturestepu. Lai iegādāties biļetes, kas nepieciešamas, lai apmeklēt koncertu, zvaniet  Lincoln Center: 212-875-5030; www.LincolnCenter.org (Rotaļlietu Simfoniju arī uzvedīs Rīgā, Latvijā Lielā Ģildē 22. un 23. decembrī par labu Latvijas maznodrošinātiem bērniem, lai arī tie varētu baudīt Ziemassvētku priekus. Ieejas maksa ir bērnu spēļmanta. Koncertā Rīgā piedalīsies Latvijas kamerorķestris,  flautiste Ilze Urbāne un vijolniece Chloe Trevor. Informācija par Rīgas koncertu atrodama: www.hbf.lv .) Izrādīsim pateicību par Fomina kunga centieniem palīdzēt Latvijas bērniem atbalstot un apmeklējot  Symphony of Toys koncertu Lincoln Centrā, Ņujorkā. Sīkākai informācijai rakstiet Lailai Robiņai, TILTS Izcilo jauno mākslinieku fonda direktorei, vai zvaniet: (212) 873-7249.

DECEMBRIS 2004:

Sestdien, 4. decembrī, no pulksten 12:00 līdz 17:00 - Daugavas Vanagu Ziemassvētku tirdziņš, DV Namā. Iesāciet Ziemassvētku iepirkšanos, baudiet latviskas pusdienas, nogaršojiet latviešu alu neformālā vidē kur varēsiet iepazīties ar citiem latviešiem Ņujorkā. šajā tirdziņā varēsiet iegādāties latviešu un latviskas dāvanas: rotas, keramikas, grāmatas, kartītes, kalendārus, un latviskus gardumus: piparkūkas, putraimdesa, pīrāgi, zirņi, medus, rupjmaizi utt. Būs liela izvēle no produktiem kas importēti no Latvijas, to skaitā Laima šokolādes. Bārs piedāvās vairākus Latvijas alus kā Piebalgas Minhauzenu, Aldaris Zeltu (& cerams arī Porteri) Baudiet Ziemassvētku boli un pamēģiniet laimi lielās un mazās loterijās. Pusdienās piedāvās desas & cisiņas ar kāpostiem & kartupeļu sacepumu, putraimdesa ar dzērveņu ievārījumu, zirņi ar speķa krikumiem, galerts, ābolu maize un Aleksandra kūka. Visi laipni ielūgti! Palieciet kādu laiku, bārs paliks vaļā vēl kādu laiku pēc 5-iem ppd. Kamēr esiet tirdziņā, apsveiciet Dagmāru Vallenu, kura 17. novembrī saņēma Trīszvaigžņu ordeni par ilggadīgu darbu daudzu latviešu un baltiešu pasākumiem.Plašākai informācijai rakstiet: Marīja Lidīja.

Adventa koncerta plakāts
Svētdien, 5. decembrī
, pulksten 10:00 - Dievkalpojums un Adventa koncerts Jonkeru baznīcā. Piedalīsies Ņujorkas latviešu koris, Bronksas kamerorķestris, koklētāji, un solisti. Diriģenti: Andrejs Jansons un Laura Padega Zamura. Pēc koncerta, visi aicināti lejas zālē uz adventa mielastu. Varēs arī iegādāties dāvanas no grāmatgalda. Ieeja $15, bērniem par brīvu. Sīkākai informācijai rakstiet Aijai Pelšei vai zvanot (516) 935-0967. (Skat plakātu augšup.)

Svētdien, 5. decembrī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums Salas baznīcā, kam sekos Ziemsvētku tirdziņš lejas telpās. Pusdienas, izloze, grāmatu un daiļamatniecības galds. Sīkākai informācijai rakstiet: Ilzei Beiniķei.

Piektdien, 10. decembrī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:00. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Plašākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 11. decembrī, pulksten 15:00 - Ņujorkas latviešu biedrības & Ņujorkas Daugavas Vanagu Ziemassvētku eglīte, DV Namā. Programmā māc. L. Saliņa vadītais svētbrīdis un Birutas Zandes deklamācijas. Būs Ziemassvētku vecītis. Ieeja ar groziņu vai ziedojumu sākot no $10. Visi laipni ielūgti. Sīkākai informācijai, un lai bērnus pieteikt, rakstiet: Marija Maher vai zvaniet (973) 783-9273.

Svētdien, 12. decembrī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums, kam seko Skolas Ziemassvētku eglīte, Salas baznīcā.

Svētdien, 12. decembrī, pulksten 18:30 - Skandināvu Ziemassvētku koncerts (Scandinavian Yuletide Voices), kurā spēlēs flautiste, Indra Ozola, Norwegian Seaman's Church, 317 East 52nd Street (starp 1 & 2 Ave), Ņujorkā. Ieeja $10. Programma dziesmas skandināvu un angļu valodās. Arī izrādīs Ziemassvētku video, kas uzņemta Ņujorkā. Dziedātāji: Rigmor Gustafsson, Eirik Fluge, Katja Kullander, Kristin Mulders, Sanni Orasmaa and Eeppi Ursin. Yuletide Voices oķestris: David Ambrosio - dubult bass, Laura Arpiainen - viole, Mark Ferber - bungas, Indra Ozola - flauta, Mika Pohjola - klavieres. Video produkcija: Minna & Mika Gröndahl © Lumi 4, Inc. Visi laipni ielūgti. Plašākai informācijai lūdzu apciemojiet: www.yuletidevoices.com.

Sestdien, 18. decembrī, pulksten 11:30 - Ņudžersijas latviešu skolas Ziemassvētku eglīte, St. John's Lutheran Church, 587 Springfield Avenue, Summit, NJ. Pēc dievkalpojuma uzvedīs skolēnu lugu Ziemsvētku dāvana, būs pusdienas un Ziemassvētku vecīša gaidīšana!

Sestdien, 18. decembrī, pulksten 15:00 - Ziemassvētki latviskā garā, Bruklinas draudzes namā. No 15:00 līdz 17:00 - Piparkūku cepšana un rotāšana pēc personīgās pieredzes. Mīkla, piparkūku formiņas un pannas būs sagatavotas. Piedalīšanās maksa $5. Ja vēlaties piedalīties, lūdzu sūtiet tukšu e-pastu ar ierakstu "subject line": piparkukas uz adresi namsinfo@earthlink.net, lai mēs varētu zināt cik daudz piparkūku mīklu gatavot. Pulksten 18:00 - Ziemassvētku eglītes rotāšana. Ludzu pievienojieties mums un izbaudiet jauku Ziemassvētku noskaņu ar eglītes rotāšanu, Ziemassvētku. dziesmiņu dziedāšanu, pīrāgiem, piparkūkām, karstvīnu. Ja vēlaties, variet paņemt līdzi Ziemassvētku rotājumus eglītes un telpu izpušķošanai. Vairāk informācijas varat dabūt rakstot uz adresi namsinfo@earthlink.net vai zvanot Mārtiņam Andersonam uz tel: 917-821-0440.

Svētdien, 19. decembrī, pulksten 16:00 - Ērģeļu koncerts Salas baznīcā. Ieeja $10.00. Spēlēs Allen ērģeļu firmas ērģelnieks Steven Frank. Pēc koncerta pieņemšana lejas telpās. Atspirdzinājumi. Visi laipni ielūgti. Sīkākai informācijai rakstiet Ilzei Beiniķei.

Piektdien, 24. decembrī, pulksten 18:00 - Ziemassvētku Vakara Dievkalpojumi,  Jonkeru baznīcā, un Salas baznīcā.

Sestdien, 25. decembrī, pulksten 11:00 - Ziemassvētku dienas dievkalpojums, Īstoranžas baznīcā.

Piektdien, 31. decembrī, pulksten 20:30 - Jaungada sagaidīšanas balle, Priedainē, NJ. Plašākai informācijai skat Priedaine's tīmekļa lapu www.priedaine.org.

Sarīkojumu saraksta beigas

Beigas šī gada Archīvam