2005. gada Archīvs
 

Kalendārs seko ziņojumiem

ALA Kultūras vērtību krātuve DV namā.ALA Kultūras vērtību krātuve DV namā.

Noklikšķējiet, lai lasīt vēl.


Gleznas p;ardošanā DV namāGleznas pārdošanā DV namā.

Noklikšķējiet, lai lasīt vēl.


SARĪKOJUMU KALENDĀRS

JANVĀRIS 2005:

Laimīgu Jauno Gadu!

Tagad līdz svētdien, 30. janvārim - Ziemsvētku eglīšu festivāls (Festival of Trees) izstāde, Museum of the American-Hungarian Foundation, 300 Somerset Street, New Brunswick, NJ. Tur var apskatīt latviešu un citu tautu pārstāvju izrotātās eglītes. Sīkākai informācijai apciemojiet: www.ahfoundation.org.

Svētdien, 2. janvārī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums, kam sekos Salas novada Ziemsvētku eglīte, Salas baznīcā. Cienasts  groziņu veidā, bet esiet laipni lūgti arī bez groziņiem. Gaidīsim katru, kas vēlās pakavēties mūsu vidū. Tuvākai informācijai rakstiet Ilzei Beiniķei.

Sestdien, 8. janvārī, pulksten 15:00 - Daugavas Vanagu biedru vakars, DV Namā. Programmā atmiņas par DV Apvienības Ņujorkā 55 gadu jubileju un 30 gadu Bronksas DV nama pastāvēšanu. Paredzēta kopējā dziedāšana ko vadīs Jānis Students spēlējot akordeonu un saimnieces Tamāras klāts cienasta galds. Piedalīšanas $20 ar iepriekšēju pieteikšanos rakstot vai zvanot: Dagmārai Vallenai, telefons (212) 781-2360. Atlikums par labu Brāļu kapiem Lestenē, Kurzemē. Visi mīļi aicināti.

Svētdien, 9. janvārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums, kam sekos Ziemeļu novada Ziemsvētku eglīte, Jonkeru baznīcā.

Svētdien, 9. janvārī, pulksten 15:00 - Zvaigznes dienas Dievkalpojums, kam sekos Džamaikas (Jamaica, Queens) novada sapulce, First United Methodist Church, 162-10 Highland Avenue, Jamaica, NY.

Piektdien, 14. janvārī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:30.Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Svētdien, 16. janvārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums, kam sekos Salas novada sapulce, Salas baznīcā.

Svētdien, 23. janvārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums, kam sekos Ziemeļu novada sapulce,  Jonkeru baznīcā.

Trešdien, 26 janvārī, pulksten 20:00 - Mūsdienu mūzikas festivāla Focus! 2005: Breaking the Chains - The Soviet Avant-Garde 1966-1991 koncerts kurā tiks atskaņoti Pētera Vaska Mūzika aizgājušam draugam pūtēju kvintetam, kā ari citu komponistu darbus, Juilliard Theater, Lincoln Centrā, Ņujorkā, 65. iela pie Columbus avēnijas. Ieeja brīva. Festivāls iesāksies 21. janvārī un beigsies 28. janvārī. Citos koncertos ari tiks atskaņoti igauņu komponista Arvo Part un lietuvieša komponista Osvalda Balakauskas skāņdarbus. Plašāku informāciju variet apskatīt www.juilliard.edu.

Sestdien, 29. janvārī, pulksten 15:00 - Kultūras Dienas Ņujorkā (Pirmā daļa), DV Namā. Programmā būs apskats par trim šogad godalgotajiem no Ņujorkas apkaimes. Ieeja $15. Vanadžu klāts cienasta galds. Sīkākai informācijai rakstiet: Marija Maher vai zvaniet (973) 783-9273.

Svētdien, 30. janvārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums, kam sekos pulksten 11:30 - Kultūras Dienas Ņujorkā (Otrā daļa) - Koncerts: mecosoprāns Laila Maria Saliņa un pianists Uga Grants, Jonkeru baznīcā. Programmā latviešu un citu komponistu skaņdarbi. Ieeja $20, bērniem brīva. sīkākai informācijai rakstiet: Dacei Aperanei.

Svētdien, 30. janvārī, pulksten 14:30 - Dievkalpojums, kam sekos Ņudžersijas novada sapulce, Īstoranžas, NJ baznīcā.

FEBRUĀRIS 2005:

Svētdien, 6. februārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums, kam sekos Ziemeļu novada sapulce, Jonkeru baznīcā. Ziemeļu novada sapulce oriģināli bija paredzēta 23. janvārī, bet tā tika atlikta lielās sniega vētras dēļ.

Svētdien, 6. februārī, pulksten 14:00 - Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums, Priedainē, NJ. Programmā Ritas Gāles ievads un video filma: Dziesmu spēle Eslingena, kas uzņemta XII latviešu Dziesmu svētkos Kanādā, 2004. gadā (skat www.eslingena.com ). Sekos pārrunas par dziesmu spēli un dzīvi DP nometnēs pie siltām pusdienām. Ieeja $15, kas ieskaita siltu bufeti. Sīkākai informācijai skatiet Priedaine's tīmekļa lapu www.priedaine.org .

Svētdien, 6. februārī, pulksten 16:00 - Super Bowl Party, Jonkeru baznīcā. Spēle sāksies pulksten 18:00. Ieeja $25 (bērniem zem 16 gadiem: brīva), kas ieskaita Super Bowl skatīšanu uz lielā ekrāna televīzijas, ēdiens, sodā, vīns un alus. Atlikums par labu Jonkeru baznīcai un Ziemeļu novadam. Visi aicināti. Jums nav jābūt amerikāņu football entuziastam, lai baudīt šo sarīkojumu! Mums vienalga kurš uzvar spēli. Tikai vēlamies pavadīt jauku laiku ar veciem draugiem un iepazīties ar jaunajiem draugiem. Jūsu zināšanai: Filadelfijas Eagles spēlēs Jaunanglijas Patriots Džaksonvilē, Floridā. Sīkākai informācijai rakstiet: Marģeram.

Piektdien, 11. februārī, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:30.Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 12. februārī, pulksten 15:00 - Sirsniņu dienas sarīkojums: Mīlestība iet caur vēderu, DV Namā. Programmā: Ilona Kudiņa - džezs, flauta, balss & klavieres; Biruta Zande - deklamēšana. Sacensības par garšīgākajiem skābiem kāpostiem, ko izvērtēs speciāla žūrija, trim uzvarētajiem piešķirot balvas. Sacensību dalībniekus lūdz pieteikties pie Marija Maher vai zvaniet (973) 783-9273. Programma arī attiecīgi priekšnesumi. Ieeja $15 ieskaitot cienastu.

Sestdien, 12. februārī, pulksten 21:00 - Sirsniņu dienas ballīte, Bruklinas draudzes namā. Uzbudinoša mūzika, auksts alus, saldas bučiņas, konfekšu sirdis. Ieeja $10. Plašākai informācijai rakstiet namsinfo@earthlink.net.

Svētdien, 13. februārī, pulksten 11:00 - Dievkalpojums kam seko Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes pilnsapulce, Salas baznīcā. Skat www.nydraudze.org

Lietuvas karogsTrešdien, 16. februārī - Lietuvas Valsts Svētki.


Svētdien, 20. februārī, pulksten 11:00 - Dievkalpojums kam seko Ņujorkas latviešu federālās kredītsabiedrības pilnsapulce, Salas baznīcā. Sapulce notiks baznīcas lejas zālē. Pēc sēdes būs atspirdzinājumi. Visi kredītsabiedrības biedri, un potenciālie biedri ir mīļi aicināti.

Igaunijas karogs Ceturtdien, 24. februārī - Igaunijas Valsts Svētki. "Elagu Eesti!".


Svētdien, 27. februārī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums kam sekos Zilā kalna 4. gaidu vienības un Rīgas 90. skautu vienības 56. gada svētki, Jonkeru baznīcā. Programmā jubilejas akts un vienību dalībnieku uzvedums: Annas Brigaderes Maija un Paija. Plašākai informācijai rakstiet vienību vadītājiem Norai & Pēterim Aivariem.

Svētdien, 27. februārī, pulksten 16:00 - Dievkalpojums kam sekos Groziņa vakariņas, Bruklinas draudzes namā. Dalībnieki lūgti atnest kaut ko ēdamo, ar ko dalīties ar citiem. Vakariņas pavadīs ar mūziku. Visi laipni ielūgti. Plašākai informācijai rakstiet namsinfo@earthlink.net.

Pirmdien, 28. februārī, pulksten 14:00 - Tikšanās ar dzejnieku Juri Kronbergu, Jonkeru baznīcā. Rita Gāle iepazīstinās dzejnieku Juri Kronbergu, kurš lasīs savas dzejas. Pēc tam Juris Kronbergs stāstīs par savu darbu Latvijas vēstniecībā Stokholmā.

MARTS 2005:

No ceturtdienas, 3. marta līdz sestdienai, 5. martam - Apvienotās Baltiešu Komitejas (JBANC) Konference un ASV Baltiešu Fonda (USBF) pieņemšana, Vašingtonā DC. Plašāka informācija par visiem notikumiem atrodama www.jbanc.org.

Sestdien, 5. martā, pulksten 15:00 - Latviešu kultūras biedrība TILTS gada sapulce, Bedfordas Presbiterāņu baznīcas telpās, Bedford, New York. Sīkākai informācijai lūdzu apciemojiet: www.tilts.org.

Svētdien, 6. martā, pulksten 10:00 - Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums ar korporāciju gājienu, Jonkeru baznīcā. Pēc dievkalpojuma notiks programma kur fil! Gunārs Ziediņš referēs par akadēmiskā žurnāla Universitas 75-iem gadiem . Pēc referāta varēs pakavēties pie glāzes vīna un uzkodām.

Baiba Skride vijolniece Svētdien, 6. martā, pulksten 20:00 - Vijolnieces Baibas Skrides un pianistes Laumas Skrides koncerts, Merkin koncertzālē, 129 West 67. ielā, starp Broadway & Amsterdam avēnijām, Ņujorkā. Ieeja $15. Plašākai informācijai un programma atrodama: www.brooklynfriendsofchambermusic.org.


Piektdien, 11. martā, pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:30. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 12. martā, pulksten 15:00 - Latviešu leģiona atceres sarīkojumus, DV Namā. Dziedās Solvita Mosa. Pēc programmas notiks labdarības pusdienas, piedalīšanās $35. Sīkākai informācijai rakstiet: Marija Maher vai zvaniet (973) 783-9273.

Svētdien, 13. martā, pulksten 10:00 - Dievkalpojums, kam sekos gadskārtējais Pankūku azaids, Jonkeru baznīcā. Uzstāsies Ņujorkas latviešu tautas deju grupa Jumis.

Latvian Easter Post Card Svētdien, 13. martā, pulksten 15:30 - Dievkalpojums ar dievgaldu kam sekos Lieldienu Olu Krāsošana un pusdienas, Bruklinas draudzes namā. Visi laipni ielūgti. Dalībnieki varēs iemācīties tradicionālās Latviskas Lieldienu olu krāsošanas parašas, lietojot olu mizas, kāpostu lapas, seklas, koku lapas, diegus un citas metodes. Ziedojums olu krāsošanai $5, pusdienām $10. Lūdzu iepriekš pieteikties pie namsinfo@earthlink.net vai zvaniet 718-875-5542.Lūdzu noklikē "Bruklinas draudzes namā" priekš ceļa norādījumiem un foto no nama.

Svētdien, 13. martā, Ērika Raistera piemiņas fonda sarīkojums, Bostonā, Masačūsetsā.

Piektdien, 18. martā, pulksten 19:00 - Ņujorkas latviešu organizāciju padomes (ŅLOP) pilnsapulce, DV Namā. Visām ŅLOP biedru organizācijām atgādināts izraudzīt uz šo pilnsapulci delegātus, kas spēs uzņemties amatus ŅLOP valde un aktīvu lomu tās darbībā. Sīkākai informācijai rakstiet: Jānim Riekstiņam.

Sestdien, 19. martā - Ņujorkas DV Pilnsapulces pulksten 11:00 - Daugavas Vanadzēm, pulksten 14:00 - DV Apvienībai Ņujorkā, DV Namā. Ieeja brīva. Visi aicināti, tautiešiem lūgts iestāties Daugavas Vanagu Apvienībā Ņujorkā, lai veicinātu tās darbību aprūpes un kulturālos laukos. Pēc sapulcēm, Vanadžu cienasts un atspirdzinājumi. Plašākai informācijai rakstiet: Marija Maher vai zvaniet (973) 783-9273.

Sestdien, 19. martā, - NJ pilnsapulces: pulksten 13:00 - Ņudžersijas latviešu Kredītsabiedrībai, kam sekos pulksten 15:00 - Ņudžersijas latviešu biedrībai, Priedainē, NJ. Sīkākai informācijai skat www.priedaine.org.

Svētdien, 20. martā - Pūpolu svētdiena - Dievkalpojumi ar dievgaldu: pulksten 10:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 10:30 Salas baznīcā.

Ceturtdien, 24. martā - Zaļā ceturtdiena - Dievkalpojumi ar dievgaldu: pulksten 19:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 13:00 Salas baznīcā, un pulksten 13:00 Īstoranžas, NJ baznīcā.

Ceturtdien, 24. martā, pulksten 17:30 - Igaunijas produktu ekspozīcija un attiecību veicināšanas pasākums, kam sekos Džezs mūzikas koncerts, Igauņu namā. Informācija par reģistrēšanos, ieejas maksām un koncertu atrodams: www.eacci.org.

Piektdien, 25. martā - Lielā Piektdiena & Tautas sēru diena, 1949.g. aizvesto piemiņas diena (Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena). - Dievkalpojumi ar dievgaldu: pulksten 19:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 19:30 Salas baznīcā.

No piektdienas, 25. marta līdz svētdienai 27. martam - Ņujorkas Igauņu Kultūras Dienas, Igauņu namā. Informācija par reģistrēšanos, ieejas maksām un programmu atrodams: http://www.estonianhousenewyork.com/kampaaniad/kultuuripaevad2005_eng.html.

Priecīgas Lieldienas!

Svētdien, 27. martā - Lieldienas - Dievkalpojumi: pulksten 08:00 Jonkeru baznīcā, un Salas baznīcā, un pulksten 15:00 Džamaikas (Jamaica, Queens) baznīcā, First United Methodist Church, 162-10 Highland Avenue, Jamaica, NY.

APRĪLIS 2005:

Piektdien, 1. aprīlī, no pulksten 12:00 līdz 16:00 un
Sestdien, 2. aprīlī, no pulksten 12:00 līdz 16:00 - "Utenis" (Lietoto mantu tirdziņš,  DV Namā. Ja vēlaties ziedot mantas pārdošanai utenī, tos ar atvest uz DV namu sākot ar sestdien, 19. martu. Plašākai informācijai rakstiet: Marija Maher vai zvaniet (973) 783-9273.

Svētdien, 3. aprīlī, pulksten 13:00 - Katoļu draudzes dievkalpojums, Sv. Benedikta konventa kapelā, 350 Cuba Hill Road, Huntington, NY. Dievkalpojumu vadīs viesu priesteris prof. Kļaviņš no Latvijas. Pēc dievkalpojuma notiks brauciens uz kapu svētkiem Sv. Kārļa kapsētā. Plašākai informācijai lūdzu zvaniet Katoļu draudzes priekšniekam Olģertam Balodim, telefons: (631)  368-0216. 

No ceturtdienas, 7. aprīļa līdz svētdienai, 10. aprīlim - Daugavas Vanagu delegātu sapulce, Daugavas Vanadžu salidojums, DV jauniešu saiets, Milvokos, Viskonsīnā.

Piektdien, 8. aprīlī, pulksten 19:30 - Latvijas ansambļa Lauku Muzikanti koncerts: Mirklis Romantika, Jonkeru baznīcāSpēlēs un dziedās baritons Normunds Ķietis ar akustisko ģitari un Inita Āboliņa, Latvijas labākā akordeoniste uz taustininstrumentiem. Ieeja $20 pie durvīm bet līdz 1. aprīlim varēs pasūtīt biļetes par $15. Biļetes var pasūtīt, pievienojot apmarkotu un sev adresētu aploksni, kopā ar samaksu (čeki rakstāmi uz "Council of American Latvians Orgs. of N.Y., Inc.") no Imanta Kalniņa, 42 Hackensack Street, Wood Ridge, NJ 07075.

Sestdien, 9. aprīlī, pulksten 09:00 - LELBA Austrumu apgabala dāmu komiteju konference, Ņubransvikas baznīcā, 12 Gates Ave., East Brunswick, NJ. Reģistrēšanās un brokastis no plkst. 9-10, svētbrīdis plkst. 10. Sīkāka informācija pie Zigrīdas Tobienas (732) 679-6053.

Sestdien, 9. aprīlī, pulksten 18:00 - Igauņu Izglītības biedrības 75 gadu jubilejas Balle, Igauņu Nama. (Igauņu Izglītības biedrība - Estonian Educational Society, ir Ņujorkas Igauņu Nama īpašniece.) Informācijai zvaniet (212) 684-0336.

Svētdien, 10. aprīlī, pulksten 16:00 - Clavier Trio labdarības koncerts: Manas domas par Rīgu - Šuberts & kafejnīcas mūzika, Kosciuszko Foundation telpās, 15 East 65th Street, New York, NY. Ieeja $35. Clavier Trio ir: Arkādijs Fomins, vijole; Pēteris Stefens, čello; Dāvids Korvārs, klavieres. Programmā F Kraislera, R. Šedrina, V. Stūrstepa un F. Šuberta skaņdarbi. Atlikums par labu TILTS izcilo jauno mākslinieku fondam Lūdzu rezervējiet biļetes rakstot: Lailai Robiņai telefons: (212) 873-7249, telefakss (212) 875-8974. Rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS.

Svētdien, 10. aprīlī, pulksten 14:00 - Latvijas ansambļa Lauku Muzikanti koncerts: Mirklis Romantika, Priedainē,nbsp;NJ. Spēlēs un dziedās baritons Normunds Ķietis ar akustisko ģitari un Inita Āboliņa, Latvijas labākā akordeoniste uz taustininstrumentiem.  Būs dzirkstošais vīns pie svecīšu gaismiņas. Sīkākai informācijai skatiet Priedaine's tīmekļa lapu www.priedaine.org.

Piektdien, 15. aprīlī pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:30. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Svētdien, 17. aprīlī, pulksten 09:00 - Novusa turnīrs - Ņujorkas kausa izcīņa, DV Namā. Reģistrēšanās tikai līdz pulksten 09:00, nē vēlāk. Sacīkstēs piedalīsies arī viens labākais spēlētājs no Losandželosas, Kalifornijā. Plašākai informācijai zvaniet Ferlandam Krūmiņam (914) 948-1929. Informāciju par novuss spēli variet atrast: www.novussusa.com, kaut portāls vēl ir tapšanas stādijā.

Svētdien, 17. aprīlī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums, kam sekos video izrāde: Dziesmu spēle Eslingena, Jonkeru baznīcā. Šīs video uzņemts XII latviešu Dziesmu svētkos Kanādā, 2004. gadā  Izrādes temats ir latviešu bēgļu dzīve DP nometnēs Vācijā pēc kara (skat. www.eslingena.com).

Svētdien, 17. aprīlī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums kam sekos Pankūku brokastis, Salas baznīcā. Sīkākai informācijai rakstiet Raimondam Ejupam.

Piektdien, 22. aprīlī, pulksten 16:00 - Ilmārs Dambergs stāstīs par Vašingtonas, DC draudzes pieredzi ar savu veco ļaužu mītni, Jonkeru baznīcā.

Svētdien, 24. aprīlī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums kam sekos Pavasara sarīkojums, Salas baznīcā. Programmā Dr. Zigurda Sūrīša stāstījums ar slīdīšu ilustrācijām „Madagaskara”. Sekos siltas pusdienas un izloze. Sīkākai informācijai rakstiet: Ilzei Beiniķei, Salas novada dāmu komitejas priekšniecei.

Sestdien, 30. aprīlī, pulksten 18:00 - Dievkalpojums, kam pulksten 19:00 sekos Spēļu Vakars, Bruklinas draudzes namā. No 7:00 vakarā līdz1:00 no rīta: Spēles, spēles, spēles... alus un uzkodas. Mācīsimies un spēlēsim novusu, zolīti, dažādas galda spēles. Līdz pulksten 20:30 rotaļas un spēles bērniem. Ņemiet līdzi ari savas galda spēles, bērnus un labu omu!. Lūdzam ziedot vismaz $5 uzkodām. Varēsiet iegādāties vīnu un alu. Lai valda jautrība! Plašākai informācijai rakstiet: namsinfo@earthlink.net vai zvaniet Mārtiņam Andersonam (718) 875-5542.

MAIJS 2005:

Trešdien, 4. maijā, pulksten 19:30 - Baleta Tālā Gaisma pirmizrāde, New York City Ballet iestudējumā, Linkolna centrā. Pētera Vaska mūzika, NYC Baleta mākslinieka vadītāja Peter Martens choreogrāfija. Biļešu rezervācījām zvaniet: (212) 870-5570. Plašākai informācijai apciemojiet: www.nycballet.com Notiks vēl trīs izrādes: 5. maijā, pulksten 20:00; 10. maijā, pulksten 19:30; un 11. maijā pulksten 20:00.

Sestdien 7. maijā, no pulksten 10:00 līdz 15:00 - Utenis (Lietoto mantu tirdziņš) Jonkeru baznīcā. Atlikums par labu Zilā kalna 4. gaidu un Rīgas 90. skautu vienību turpmākam darbam. Laipni lūgts ziedot vairs nevajadzīgas mantas sazinoties ar Viju Valdmani (914) 476-4787.

Sestdien, 7. maijā, pulksten 15:00 - Kurzemes Cietokšņa atceres sarīkojums, DV Namā. Programma izrādīs video Jaunatnes Nacionālā Pretošanās Kustība Latvijā. Video ir 41 minūtes gara. Visi laipni aicināti. Sekos Vanadzes klāts cienasta galds. Sīkākai informācijai rakstiet: Marģeram Pinnim, vai zvaniet (914) 631-5725. Lūdzu ierasties pus stundu agrāk, pulksten 14:30, ja vēlaties piedalīties Speciālā ALA Kultūras vērtību krātuves apskatē. Krātuvi varēsiet apskatīt arī pēc programmas noslēguma.

Svētdien, 8. maijā - Ģimenes dienas dievkalpojumi: pulksten 10:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 10:30 Salas baznīcā, ar sekojošo Salas latviešu skolas mācību gada noslēgumu un pulksten 15:00 Džamaikas (Jamaica, Queens) baznīcā, First United Methodist Church, 162-10 Highland Avenue, Jamaica, NY.

Ceturtdien, 12. maijā, pulksten 17:30 - "Forums" ko sniegs Cintia Albrechta, CUNY Graduate Center, 365 Fifth Avenue pie 34. ielas, 3. stāva Dissertation Room. Brazīlijas latviete Cintia Albrechta, kas mācās doktora grādam, stāstīs par saviem pētījumiem un nospēlēs dažus brazīlieša komponista Almeida Prado darbus.

Ceturtdien, 12. maijā, pulksten 18:30 - EACCI Greznā sanāksme Tavern on the Green Restorānā, Ņujorkas Centrāl Parkā pie West 67. ielas. EACCI ir Igauņu Amerikāņu Komersantu un Rūpniecības biedrība, bet latvieši, lietuvieši un citi ir laipni lūgti piedalīties. Rīkotāji vēlas veicināt baltiešu savstarpējo sadarbību tirdzniecības laukā. Plašākai informācijai lūdzu apciemojiet: www.eacci.org. Plašāka informācija par restorānu atrodama: www.tavernonthegreen.com.

No piektdienas 13. maija līdz svētdienai, 15. maijam - Amerikas latviešu apvienības (ALA) gadskārtējais kongress, Kalamazū, Mičiganas štatā. Plašākai informācijai apciemojiet www.alausa.org.

Piektdien, 13. maijā pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:30. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 14. maijā, pulksten 10:30 - Ģimenes dienas dievkalpojums ar sekojošo Ņudžersijas skolas sarīkojumu, St. John's Lutheran Church, 587 Springfield Avenue, Summit, NJ.

Svētdien, 15. maijā, pulksten 11:00 - Mākslas kritiķes Eleonoras Šturmas referāts ar slīdīšu demonstrējumiem; Rīga latviešu mākslinieku gleznās,  Priedainē, NJ. Cienastā siltas pusdienas un kafija. Izloze. Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $15, par labu Ņubransvikas-Leikvudas latviešu draudzei. Rīko dāmu komiteja.

Sestdien, 21. maijā, pulksten 19:30 - Salas baznīcas kora vakars, Salas baznīcā.

Svētdien, 22. maijā pulksten 10:00 - Dievkalpojums ar sekojošo Bronksas (Jonkeru) skolas gada noslēguma sarīkojumu Jonkeru baznīcā.

Cintia Albrecht Svētdien, 22. maijā, pulksten 17:00 - Svētbrīdis, kam sekos Cintias Albrektas klavierkoncerts, Bruklinas draudzes namā. Brazīlijas latviete Cintija Albrekta spēlēs latviešu un brazīliešu klasiskas mūzikas gabalus. Sekos pieņemšana ar vīnu un latviskām uzkodām. Ieeja pret ziedojumiem. Plašākai informācijai rakstiet  namsinfo@earthlink.net vai zvaniet Mārtiņam Andersonam (718) 875-5542.


Sestdien, 28. maijā
, pulksten 09:00 – NJ Sporta Kopas KURSAS rīkotās 52. ASV latviešu Meistarsacīkstes volejbolā un basketbolā (Pirmā diena). College of Staten Island Basketbola spēles sāksies pulksten 9’os sekotas ar vīriešu un sieviešu volejbola spēlēm – ieeja pret ziedojumiem.  Pulksten 20:00 – vakara nodarbības / sabiedrisks vakars: sīkāka informācija sekos.  Ar jautājumiem var stāties sakarā ar: Aivaru Bāru vai Jāni Ğigu.

Svētdien, 29. maijā, pulksten 09:00 - NJ Sporta Kopas KURSAS rīkotās 52. ASV latviešu Meistarsacīkstes volejbolā un basketbolā (Otrā diena)College of Staten Island Basketbola fināli sāksies 9’os sekotas ar fināliem/gandarījuma spēlēm volejbolā.  Pulksten 18:30 – 1. Latviešu Hokeja SpēlesThe Staten Island Skating Pavillion  Ieinteresēti skatītāji un spēlētāji var stāties sakarā ar Māri Lazdiņu. Pulksten 20:00 – “Reiz bija…” balle. Staten Island Hotel Būs ēdiens, dzeramie, izloze un sportistu apbalvošana. Visi ir laipni lūgti piedalīties. Plašākai informācijai rakstiet: Aivars Bārs vai Jānis Ğiga.

Svētdien, 29. maijā, pulksten 12:00 - Kapu Svētki Katskiļos.  Pulksten 16:00, Ņujorkas latviešu kora Pavasara Koncerts, Ņujorkas latviešu ev lut. draudzes Katskiļu nometnes sarīkojumu zālē, Elka Parkā. Koncerts veltīts Bruno Skultes 100 dzimšanas dienai. Piedalās:  Ņujorkas latviešu koris, Montreālas latviešu koris Atbalss, solisti un kolētāji. Sekos vakariņas un sadraudzības vakars. Ieeja koncertam pret ziedojumiem sākot ar: $15.00, bērniem līdz 13 gadiem ieeja brīva. Ieeja koncertam un vakariņām pret ziedojumiem sākot ar $25. Lūdzu iepriekš pieteikties uz vakariņām. Sīkākai informācijai, un lai pieteikties uz vakariņām rakstiet: Aijai Pelšei, vai zvaniet: (516) 935-0967.

JŪNIJS 2005:

No ceturtdienas, 2. jūnija līdz sestdienai, 30. jūlijam - Baltiešu izstāde Warner bibliotēkā Tarrytown & Sleepy Hollow. 5 vitrīnās bibliotēkas priekštelpā un lasīšanas istabā būs izstādīti paraugi no igauņu, latviešu un lietuviešu tautas tērpiem, rotas lietām keramiku un citiem kulturāliem priekšmetiem. Bibliotēkas adrese ir 121 North Broadway, Tarrytown, NY. Rīko Baltiešu Asociācija Apvienotām Nācijām (BATUN) www.batun.org Plašāka informācija par bibliotēku, ieskaitot darbības laikiem, atrodama www.warnerlibrary.org.

Sestdien, 4. jūnijā, pulksten 13:00 - Ģimenes dienas dievkalpojums ar sekojošo Ņudžersijas skolas gada noslēguma sarīkojumu, St. John's Lutheran Church, 587 Springfield Avenue, Summit, NJ.

Sestdien, 4. jūnijā, pulksten 14:00 - Kā top Jāņu siers? & Barbekjū, Bruklinas draudzes namā. No pulksten 14:00 līdz 16:00 Jāņu sieru gatovošanas noslēpumus atklās Vera Upenieks. Sekos "Barbecue" partija draudzes nama dārzā. Sarīkojums noslēgs novada darbības sezona un svinēs vasaras sākumu. Aktivitātes atsāksies septembrī. Ieeja pret ziedojumiem. Lūdzu pieteikties pie Vijas Eversones:  (212) 689-0841, e-pasts:  vijarita@aol.com. Plašākai informācijai rakstiet  namsinfo@earthlink.net vai zvaniet Mārtiņam Andersonam (718) 875-5542.

Svētdien, 5. jūnijā, pulksten 10:30 - Dievkalpojums kam sekos Cintias Albrektas klavierkoncerts, Salas baznīcā. Cintia Albrekta, no latviešu kolonijas Brazīlijā, ir atbraukusi uz Ņujorku, lai turpinātu studijas doktora grādam. Koncertā viņa spēlēs klasiķu, kā arī latviešu un brazīliešu komponistu darbus. Sekos pieņemšana. Ieeja $15. Sīkākai informācijai zvaniet Dr. Ērikam Niedrītim (516) 678-2487 vai rakstiet:  erikniedritis@msn.com.

Piektdien, 10. jūnijā pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:30. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu  Nama. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Svētdien, 12. jūnijā, pulksten 10:00 - Tautas sēru dienas (14. jūnija) svētbrīdis un koncerts, Jonkeru baznīcā. Programmā Komunistisko represiju piemiņai veltīts svētbrīdis – vadīs mācītājs Juris Saivars; un koncerts – muzicēs Cintija Albrechta, Silvija Padega Grendze, Indra Ozola, Laura Padega Zamura.

Otrdien, 14. jūnijā - Tautas sēru diena, 1941.g. aizvesto piemiņas diena (Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena). Pulksten 19:30 - Dievkalpojums, Salas baznīcā, ar kori.

Sestdien, 18. jūnijā, pulksten 15:00 - Tikšanās ar jauno Latvijas vēstnieci ANO Ņujorkā, Solveigu Silkalnu un Labdarības pieņemšana par labu Victims of Communism piemineklim, Vašingtonā, DC, DV Namā. Programmā diakona Indriķa Kaņepa vadītais svētbrīdis, Latvijas ANO vēstnieces Solveigas Silkalnes uzruna un Anitas Šenfeldes koncerts. Ieeja $35, bērniem zem 18 pret ziedojumiem, kas ieskaita programmu, uzkožamos un kafijas galdu. Citi dzērieni būs dabūjami par maksu. Informācija par proponēto Victims of Communism pieminekli atrodama: www.victimsofcommunism.org. Pieteikšanās līdz 4. jūnijam pie Marijas Maher, telefons (973) 783-9273.

Līgo! Līgo! Priecīgus Saulgriežus & Jāņu dienu!

Sestdien, 25. jūnijā, pulksten 16:00 - Jāņi Priedainē. Priedainē,  NJ. Sagaidīs līgotājus no pulksten 4 pēcpusdienā. Ieeja $20. Plašākai informācijai apciemojiet: www.priedaine.org.

No Sestdien, 25. jūnija līdz svētdien, 26. jūnijam - Draudzes Katskiļu Nometnes "DižTalka". Gadskārtējā talka lai sagatavot draudzes nometni vasaras sezonai. Rīkotāji lūdz strādniekus no 10 gadu vecumam pulcēties pie ēdamzāles sestdienas rītā. Strādniekiem piegādās trīs maltītes sestdien un brokastis un pusdienas svētdien. Sestdienas vakarā notiks Jāņu svinības pie ugunskura ar dziesmām un rotaļām. Naktsmājas lūdzu rezervējiet pie Janīnas Briģes (518) 589-9932. Karte un ceļa norādījumi uz nometni atrodami: www.nydraudze.org.

JŪLIJS - AUGUSTS 2005:

Piektdien, 8. jūlijā pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:30. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Piektdien, 8. jūlija, pulksten 19:00 - Kuģīša brauciens ar vakariņām, Longailendas dienvidu krastā. Plašāka informācija sekos.

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes vasaras nometnes programma
(plašākai informācijai apskatiet www.nydraudze.org ):

No svētdien, 3. jūlijam 4 līdz sestdien, 17. jūlijam - Bērnu nometne 1. periods.

No svētdien, 10. jūlijam līdz sestdien, 16. jūlijam - Īkšķīši A nometne, vecums 2-7.

No svētdien, 17. jūlijam līdz sestdien, 30. jūlijam - Bērnu nometne 2. periods.

No svētdien, 24. jūlijam līdz sestdien, 30. jūlijam - Īkšķīši B nometne, vecums 2-7.

No svētdien, 31. jūlijam līdz sestdien, 13. augustam - Valodas nometne.

No svētdien, 31. jūlijam līdz sestdien, 6. augustam - Īkšķīši Valodas nometne, vecums 2-7.

No svētdien, 7. augustam līdz sestdien, 13. augustam - Senču nometne.

Piektdienas, 12. augustā "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" sanāksme NENOTIKS jo Igauņu Nams. ir slēgts pa vasaru. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 13. augustā, pulksten 15:00 - Tikšanās ar Franku Gordonu, Izraēlas latviešu žurnālistu un komentētāju,  DV Namā. Pēc pārrunām varās iegādāties vakariņas un atspirdzinājumus. Plašākai informācijai rakstiet: Marģeram Pinnim, vai zvaniet (914) 631-5725.

No svētdien, 14. augustam līdz svētdien, 21. augustam - 3 x 3 nometne. Lūdzu apciemojiet: http://tlaivins.home.comast.net un www.3x3.lv.

SEPTEMBRIS 2005:

Piektdien, 9. septembrī pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:30. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 10. septembrī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums kam ar sekos Ņudžersijas latviešu skolas mācību gada sākums, St. John's Lutheran Church, 587 Springfield Avenue, Summit, NJ.

Sestdien, 10. septembrī, pulksten no 09:00 līdz 17:00 - Daugavas Vanagu nama pirms sezonas tīrīšanas talka, DV Namā.

Svētdien, 11. septembrī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums, kam sekos Bērnu svētki, Salas baznīcā. Bērnu svētki notiks sporta laukumos Salas baznīcas īpašumā ar skolnieku nodarbībām, dāmu komitejas bazārs, azaidu un kafijas galdu. Plašākai informācijai rakstiet Ilzei Beiniķei.

Sestdien, 24. septembrī, pulksten 15:00 - Daugavas Vanagu sezonas atklāšanas sarīkojums, DV Namā. Programmā svētbrīdis un slavenās Amerikas latviešu vijolnieces Rasmas Lielmanes koncerts, kam sekos 14. jūnija gleznu izloze, apbalvojumu rakstu piešķiršana un jubilāru apsveikšana. Sekos vakariņas un atspirdzinājumi. Sīkākai informācijai rakstiet vai zvaniet: Dagmārai Vallenai, telefons (212) 781-2360.

Svētdien, 25. septembrī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums kam sekos Miķeļu tirgus, Jonkeru baznīcā. Dejos tautas deju grupa Jumis. Sīkākai informācijai rakstiet: Magnusam Kļaviņam.

OKTOBRIS 2005:

Sestdien 1. oktobrī, no pulksten 12:00 līdz 16:00 - Utenis: Lietoto mantu tirdziņš, DV Namā. Tautieši lūgti ziedot savus liekos traukus mājsaimniecības piederumus, aparātus un rotaļlietas. Lūgts ziedotās mantas nogādāta DV namā dažas dienas pirms tirdziņa, lai tās varētu notīrīt un sakārtot. Plašākai informācijai rakstiet: Marija Maher vai zvaniet (973) 783-9273.

Svētdien, 2. oktobrī, pulksten 10:30 - Pļaujas svētku dievkalpojums un sarīkojums Salas baznīcā. Sekos sarīkojums ar Tainas Laiviņas uzvedumu "Zaļā krūze" Longailendas teātŗa kopas iestudējumā. Siltas pusdienas. Izlozē "Uz kārā zoba" dāmu cepta rupjmaize, saldskābmaize, dzeltenmaize, pīrādziņi un citi gardumi. Visi laipni ielūgti. Plašākai informācijai rakstiet Ilzei Beiniķei. Pļaujas svētku dievkalpojumi notiks arī: pulksten 10:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 14:30 Īstoranžas baznīcā un pulksten 15:00 Džamaikas (Jamaica, Queens) baznīcā, First United Methodist Church, 162-10 Highland Avenue, Jamaica, NY.

Svētdien, 2. oktobrī, pulksten 13:00 - Ņudžersijas Daugavas Vanagu Rudens Sarikojums,  Priedainē, NJ. Dziedās Brigita & Deviņvīru Spēks Dzintras Rumpēteres vadībā. Siltas pudsdienas, bazārs, saviesīga dzīve un dziesmas.

Otrdien, 4. oktobrī, pulksten 10:00 - Par latviešu dzīvi Sibīrijā, Jonkeru baznīcā. Ilmārs un Janta Meži stāstīs un rādīs fotogrāfijas par šī gada ekpedīciju uz latviešu ciemiem Tomskas un Krasnojarskas apgabalos, kur dzīvo vēl ap 10,000 latviešu. Rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS www.tilts.org.

Piektdien, 7. oktobrī, pulksten 20:00 - Normunda Rutuļa koncerts, Bruklinas draudzes namā. Sīkākai informācijai rakstiet namsinfo@earthlink.net vai zvaniet Mārtiņam Andersonam (718) 875-5542.

Sestdien, 8. oktobrī, pulksten 14:00 - Normunda Rutuļa koncerts, Priedainē,  NJ. Ieeja $20, plašākai informācijai apciemojiet www.priedaine.org .

Svētdien, 9. oktobrī, pulksten 12:00 - Kapu Svētki Katskiļos, notiek latviešu Brāļu kapos, blakus Tannersville, NY kapsētai un tuvu Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes nometnei un Latviešu Kara Invalīdu apvienības īpašumam Rota. Izdrukājamu karti variet atrast: www.nydraudze.org lapās zem "Ceļa norādījumi" un tad noklikšķot "Latvian Lutheran Camp, Elka Park, NY".

Piektdien, 14. oktobrī pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:30. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175. LŪDZU IEVĒROJIET, ka šajā vakarā notiks rok un danču mūzikas koncerts kurā spēlēs slavenā igauņu grupa Tanel Padar & the Suns, tādēļ būs namam $20 ieejas maksa. Durvis atvērsies 18:00 un koncerts sāksies 21:00.

No piektdienas, 14. oktobra līdz svētdienas 16. oktobrim - Rudens Svētki Katskiļos, Rotā, Elka Park, NY. Programmā golfa spēles, alus garšošana ar vietējo mikrobrūža Keegam Ales un citiem aliem, paskaidrojumi par alus brūvēšanu, vakariņas, balle Rotas krodziņā ar latviešu un amerikāņu populāro mūziku, pirts, pastaigas pa mežu, lai baudītu rudens krāsas, un citas nodarbības. Sīkākai informācijai rakstiet: mgrislis@hotmail.com un/vai apskatiet Rudens Svētku Skrejlapu (vajag Adobe PDF reader). Ieeja $25. Atlikums par labu Rotai un Rotas darbībai.

No piektdien 14. oktobrim līdz svētdien, 16. oktobrim - Amerikas latviešu Mākslas apvienības (ALMA) saiets, Katskiļu kalnos, Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes īpašuma "Atpūtas namā". Būs izstāde par tematu "Manas mājas", referāti, pārrunas, video izrādes. Sīkākai informācijai rakstiet: Dacei Margai vai zvaniet (215) 368-2206.

ATSAUKTS: Sestdien 15. oktobrī VAI Svētdien, 16. oktobrī, pulksten ??:?? - Latvijas vīru ansambļa Vilki koncerts,  Priedainē, NJ. Slavenā grupas Vilki repertuāru veido karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Plašāka informācija par ansambli atrodama: www.parks.lv/home/vilki.

Sestdien, 15. oktobrī, no pulksten 09:00 līdz 18:00 - Priedaines uzpošanas talka, Priedainē, NJ. Priedaines rudens uzpošanas talka. Talcinieki lūgti ņemt līdzi grābekļus, zāģus utt. Laipni gaidīti arī nebiedri. Laba iespēja iepazīties ar "Priedainiešiem" brīvā gaisotnē. Par dzērieniem un launagu tiks gādāts. Tuvākai informācijai apciemojiet www.priedaine.org.

Svētdien, 16. oktobrī, pulksten 11:00 - Slavenās latviešu ērģelnieces Vitas Kalnciemas solo koncerts, First Presbyterian Church, 1101 Bedford Street, Stamford, CT 16905, telefons (203) 324-9522. Ieeja pret ziedojumiem.

Ergelu dienas logoSestdien, 22. oktobrī un svētdien, 23. oktobrī - Ziemeļamerikas latviešu 12. Ērģeļu dienas: Gavilējiet un Spēlējiet Tam Kungam, Salas baznīcā. Ērģeļu dienas programmā ir vairāki koncerti, referāti un video izrāde. Uzstāsies vairāk nekā 30 mūziķi no ASV, no Kanādas un no Latvijas. Piedalīsies Archibīskaps A Rozītis. Plašākai informācijai par programmu, kā pasūtīt biļetes un par viesnīcām kur apmesties Noklikšķiet Šeit. Ievēro, ka ir atlaide ja biļetes pasūta līdz 12. oktobrim. Informāciju arī var uzzināt zvanot (516) 678-2487.  Ērģeļu dienas svētku koncerts, notiks sestdien, 22. oktobrī pulksten 19:00, Cathedral of the Incarnation, Garden City , NY, telefons (516) 746-2955. Ieeja $15. Koncertu spēlēs uz lielākām stabu ērģelēm Longailendā. Uzstāsies Iveta Apkalna un Vita Kalnciema no Latvijas, un Marta Prāmniece no Ņujorkas. Plašāku informāciju par šo koncertu variet atrast www.cathedralmusic.info un www.organfocus.com/features/events/iveta_apkalna.php.


Otrdien, 25. oktobrī,
pulksten 12:30 - Izcilā latviešu ērģelniece Iveta Apkalna sniegs īsu koncertu, St. Peter's Lutheran Church, 619 Lexington Avenue South, New York, NY, telefons (212) 935-2200. Ieeja pret ziedojumiem. Plašākai informācijai apciemojiet www.saintpeters.org 

Sestdien, 29. oktobrī, pulksten 19:30 - Ivetas Apkalnas ērģeļu koncerts, St John's Evangelical Lutheran Church, 55 Wilbur Blvd., Poughkeepsie, NY 12601, Telefons (845) 452-1550. Sīkākai informācijai apciemojiet www.stjohnselc.org vai rakstiet Dacei Aperānei.

Baltoween Plakāts Sestdien, 29. oktobrī, pulksten 20:00 - Baltoween - Baltic Halloween Party jeb Baltiešu Budēļu Ballīte, Igauņu Namā. Pēc vesela gada gulējot kapā, viņš ir atgriezies pie dzīvajiem uz vienu nakti. Mūziku gādās DJ White Powwdel & DJ Raimond Walge. Ieeja $20. Šogad igauņi uzņēmušies gadskārtējās Baltoween ballītes rīkošanu ar palīdzību no viņu latviešu un lietuviešu draugiem. Lūdzu atnāciet kostīmā. Daži ļaunumi nekad nemirst! Lasiet vēl: http://www.estonianhousenewyork.com/yritused.php.


Svētdien, 30. oktobrī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums kam sekos Ilmāra Knaģa referāts par Latvijas Okupācijas muzeju, Īstbransvikas baznīcā, 12 Gates Avenue, East Brunswick, NJ. Plašāka informācija par Latvijas Okupācijas muzeju atrodama: www.occupationmuseum.lv.

NOVEMBRIS 2005:

Svētdien, 6. novembrī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums un Jonkeru baznīcas 40 gadu jubilejas atzīmēšana Jonkeru baznīcā. Sprediķos archibīskaps Elmārs Rozītis. Pulksten 12:30 - uzkodas un atspirdzinājumi augšas zālē. Pulksten 13:30 - Priekšnesumi un mielasts lejas zālē. Piedalīšanas maksa priekšnesumiem un mielastam (lejas zālē) pret ziedojumiem sākot ar $30 no personas. Pieteikšanās ar iepriekšēju samaksu pie Māras Laķes, 238 Pinebrook Blvd., New Rochelle, NY 10804, tel. (914)235-8186, līdz 28. oktobrim. Čeki rakstāmi "Latvian Ev. Luth. Church of NewYork.".

Svētdien, 6. novembrī, pulksten 14:00 - Ņubransvikas-Leikvudas Draudzes Kora Koncerts Rudens vēji, Priedainē, NJ.

Piektdien, 11. novembrī pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:30. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 12. novembrī, pulksten 15:00 - Lāčplēša dienas sarīkojums, DV Namā. Notiks mac. Jura Saivara vadītais svētbīdis, kam sekos Dagmāras Vallenas sakopts apraksts par Andreja Eglīša dzīvi un dzeju. Programmas otrā daļā izrādīs video kurā tiek intervēts nelaiķis Juris Kļaviņš. Pēc programmas būs pieejami atspirdzinājumi no bāra un Vanadžu klāts cienasta galds. Sīkākai informācijai rakstiet: Dagmārai Vallenai.

Sestdien, 12. novembrī, pulksten 15:00 - Dievkalpojums, kam sekos skulptūru un fotogrāfiju izstāde, Bruklinas draudzes namā. No 16:00 līdz 16:30 Ņujorkas latviešu skulptūras mākslinieks Kārlis Rekevics stāstīs par saviem darbiem (apskatiet vēl info www.karlisrekevics.com) un Māras McLaughlin fotogrāfijas būs izstādītas un pārdošanā. Ap 18:30 Māra McLaughlin ieradīsies un stāstīts par saviem darbiem. Alu, vīnu un maizītes piedāvās par nominālu cenu. Sīkākai informācijai rakstiet: namsinfo@earthlink.net vai zvaniet Mārtiņam Andersonam (718) 875-5542.

Otrdien, 15. novembrī, pulksten 20:00 - RIX klavieru kvartets uzstāsies, Fabbri koncertsērijas koncertā Hands Across the Ocean un sniegs Pētera Vaska klavieru kvarteta pirmatskaņojumu Ņujorkā. The House of the Redeemer, 7 East 95th Street, New York, NY, tel. (212) 289-0399, biļetes $30, studentiem $15, ieteicams biļetes iepriekš rezervēt. Plašākai informācijai: www.houseoftheredeemer.org RIX klavieru kvartets ir: pianists Jānis Maļeckis, vijolnieks Sandis Šteinbergs, altiste Ilze Kļava, čellists Reinis Birznieks.

Latvijas karogsPiektdien, 18. novembrī - Latvijas Valsts Svētki.


Piektdien, 18. novembrī,
pulksten 13:00 - Dievkalpojums kam sekos Latvijas Valsts Svētku Akts, Īstoranžas baznīcā. Diakons I. Kaņeps, ērģelniece I. Steele. Svētku uzrunu teiks Marģers Pinnis, Baltiešu Asociācijas ANO (BATUN www.batun.org ) prezidents. Cienasts groziņu veidā, grāmatu skate.

Sestdien 19. novembrī pulksten 14:00 - Latvijas Valsts Svētku Akts, Jonkeru baznīcā. Svētku uzrunu teiks Jānis Krēsliņš, Jr., no Karāliskās bibliotēkas Stokholmā, Zviedrijā. Koncertē RIX klavieru trio kvartets: pianists Jānis Maļeckis, vijolnieks Sandis Šteinbergs, čelists Reinis Birznieks. Pēc akta sadraudzības pēcpusdiena baznīcas lejas zālē ar uzkožamiem un dzeramiem. Ieeja $25 pie durvīm bet līdz 11. novembrim varēs pasūtīt biļetes par $20, vai labvēļu biļetes par $50 (labvēļu vārdus ievietos svētku programmā). Biļetes var pasūtīt, pievienojot apmarkotu un sev adresētu aploksni, kopā ar samaksu (čeki rakstāmi uz "Council of American Latvians Orgs. of N.Y., Inc.") no Imanta Kalniņa, 42 Hackensack Street, Wood Ridge, NJ 07075. Bērniem līdz 12 gadiem un latviešu skolas skolniekiem ieeja brīva.

Sestdien 19. novembrī pulksten 14:00 - Latvijas Valsts Svētku Akts, Priedainē, NJ. Plašākai informācijai skatiet Priedaine's tīmekļa lapu www.priedaine.org .

Svētdien, 20 novembrī, pulksten 11:00 - Koncerts: latviešu vijolniece Baiba Skride un pianiste Lauma Skride, Lincoln centrā, Walter Reade teātrī. Biļetes $20, telefons (212) 721-6500. Plašākai informācijai skatiet: www.lincolncenter.org telefons (212) 875-5456. Šis būs abu māsu Skrides Lincoln centra debijas koncerts.

No trešdienas, 23. novembra līdz svētdienai, 27. novembrim - Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) kongress, Klīvlandē, Ohio. Plašāki informācijai lūdzu apciemojiet:www aljakongress com un www.alja.org.

Svētdien, 27. novembrī, pulksten 15:30 - Rotaļlietu Simfonija (Symphony of Toys) Labdarības koncerts, Lincolna Centra Avery Fisher Hall. Ieeja $10 pieaugušajiem, $5 studentiem & bērniem un atvediet jaunu, nesatītu splēļmantu bērniem. Sponsorē New York Cares Gift Drive. Koncertā piedalīsies New Conservatory of Dallas orķestris un citi mākslinieki. Rotaļlietu Simfonijas mākslinieciskais direktors ir Arkādijs Fomins, a vijolnieks, kas dzimis Rīgā, Latvijā, un studējis Latvijas Valsts Konservatorijā ar Voldemāru Sturestepu. Lincoln Center: 212-875-5030; www.LincolnCenter.org (Rotaļlietu Simfoniju arī uzvedīs Latvijā: Rīgā, Cēsīs un Jēkabpilī no 17. līdz 28. decembrim par labu Latvijas maznodrošinātiem bērniem, lai arī tie varētu baudīt Ziemassvētku priekus. Ieejas maksa ir bērnu spēļmanta. Informācija par koncertiem Lavijā atrodama: www.hbf.lv.) Izrādīsim pateicību par Fomina kunga centieniem palīdzēt Latvijas bērniem atbalstot un apmeklējot Symphony of Toys koncertu Lincoln Centrā, Ņujorkā. Sīkākai informācijai rakstiet Lailai Robiņai, TILTS Izcilo jauno mākslinieku fonda direktorei, vai zvaniet: (212) 873-7249.

DECEMBRIS 2005:

Sestdien, 3. decembrī, no pulksten 12:00 līdz 17:00 - Daugavas Vanagu Ziemassvētku tirdziņš, DV Namā. Iesāciet Ziemassvētku iepirkšanos, baudiet latviskas pusdienas, nogaršojiet latviešu alu neformālā vidē kur varēsiet iepazīties ar citiem latviešiem Ņujorkā. šajā tirdziņā varēsiet iegādāties latviešu un latviskas dāvanas: rotas, keramikas, grāmatas, kartītes, kalendārus, un latviskus gardumus: piparkūkas, putraimdesa, pīrāgi, zirņi, medus, rupjmaizi utt. Būs liela izvēle no produktiem kas importēti no Latvijas, to skaitā Laima šokolādes. Bārs piedāvā Latvijas alu - Piebalgas Minhauzenu. Baudiet Ziemassvētku boli un pamēģiniet laimi lielās un mazās loterijās. Pusdienās piedāvās desas & cisiņas ar kāpostiem & kartupeļu sacepumu, putraimdesa ar dzērveņu ievārījumu, zirņi ar speķa krikumiem, galerts, ābolu maize un Aleksandra kūka. Visi laipni ielūgti! Palieciet kādu laiku, bārs paliks vaļā vēl kādu laiku pēc 5-iem ppd. Plašākai informācijai rakstiet: Marīja Maher.

Svētdien, 4. decembrī, pulksten 10:30 - Dievkalpojums Salas baznīcā, kam sekos Ziemsvētku tirdziņš lejas telpās. Pusdienas, izloze, grāmatu un daiļamatniecības galds. Sīkākai informācijai rakstiet Ilzei Beiniķei.

Piektdien, 9. decembrī pulksten 20:00 - Ziemassvētku ieskaņas koncerts kurā piedalīsies mecosoprāna Laila Saļiņa, St. Joseph’s Roman Catholic Church, 371 Avenue of the Americas (Sestā Avenija pie Washington Place, Greniča Ciematā), Ņujorkā. Ieeja brīva. Blakus Saliņai, ansamblī piedalās soprāna Ulla Westlund, vijolniece Mayuki Fukuhara, vijolniece Theresa Salomon, altiste Veronica Salas, čelliste Lutz Rath, basists Jeffrey Levine, flautiste Elizabeth Mann un pianists David Oei. Programmā Christopha Bernharda, Maxa Regera, Johannes Brahmsa, Nino Rotas, Jean Sibeliusa, Franka Mārtina, Antonio Vivaldi, Franza Šuberta un Johanna Sebastian Bacha skaņdarbi. Šis koncerts ir daļa no Washington Square Music Festival, par ko plašāku informāciju var uzzināt apciemojot: www.washingtonsquaremusicfestival.org.

Piektdien, 9. decembrī pēc darba stundām, "Latviešu vakari 'Lielā Ābolā'" - Neformāla sanāksme, kas notiek reizi mēnesī, lai veicinātu Ņujorkas latviešu savstarpējo tikšanos un iepazīšanos, īpaši starp jauniešiem un nesen iebraukušiem no Latvijas. Vairums apmeklētāji ierodas pēc pulksten 20:30. Aicināts ņemt līdz arī nelatviešu draugus un kolēģus. Tikšanās Igauņu Nama. Sīkākai informācijai rakstiet: Ingrīdai Erdmanei vai zvaniet (516) 883-0175.

Sestdien, 10. decembrī, pulksten 15:00 - Ņujorkas latviešu biedrības & Ņujorkas Daugavas Vanagu Ziemassvētku eglīte, DV Namā. Būs Ziemassvētku vecītis. Ieeja ar groziņu vai ziedojumu sākot no $10. Visi laipni ielūgti. Sīkākai informācijai, un lai bērnus pieteikt, rakstiet: Marija Maher vai zvaniet (973) 783-9273.

Sestdien, 10. decembrī, pulksten 13:00 - Piparkūku cepšana, Dievkalpojums un Eglīte, Bruklinas draudzes namā. No 13:00 līdz 16:00 - Piparkūku cepšana un rotāšana. Mīkla, piparkūku formiņas un pannas būs sagatavotas. Piedalīšanās maksa $5, izejvielām. Ja vēlaties piedalīties, lūdzu sūtiet tukšu e-pastu ar ierakstu "subject" rindā: "piparkukas" uz adresi namsinfo@earthlink.net, lai mēs varētu zināt cik daudz piparkūku mīklu gatavot. Pulksten 16:00 - Dievkalpojums, kam sekos Ziemassvētku eglīti. Ludzu pievienojieties mums un izbaudiet jauku Ziemassvētku noskaņu ar dievkalpojumu, eglītes izpušķošanu, Ziemassvētku dziesmiņu dziedāšanu, pīrāgiem, piparkūkām, karstvīnu, un Piebalgas alu. Plašākai informācijai rakstiet namsinfo@earthlink.net vai zvaniet Mārtiņam Andersonam: tel: 917-821-0440.

Svētdien, 11. decembrī, pulksten 10:00 - Dievkalpojums un Adventa koncerts Jonkeru baznīcā. Piedalīsies Ņujorkas latviešu koris, Bronksas kamerorķestris, koklētāji, un solisti. Diriģenti: Andrejs Jansons un Laura Padega Zamura. Pēc koncerta, visi aicināti lejas zālē uz bagātīgu adventa mielastu. Varēs arī iegādāties dāvanas no grāmatgalda, kā arī skautu & gaidu darinātās piparkūkas un mantiņas. Būs arī citi pārsteigumi. Ieeja pret ziedojumiem sākot ar $20, bērniem par brīvu. Sīkākai informācijai rakstiet: Aijai Pelšei vai zvanot (516) 935-0967.

Svētdien, 11. decembrī, pulksten 14:00 - Ņubransvikas-Leikvudas Draudzes Ziemassvētku eglīte, Priedainē, NJ.

Svētdien, 18. decembrī, pulksten 16:00 - Ziemassvētku ērģeļu koncerts Salas baznīcā, Spēlēs draudzei pazīstamais ērģelnieks Steven Frank ar plāšu Ziemassvētku programmu. Koncertam sekos pieņemšana ar uzkodām un karstvīnu baznīcas lejas zālē. Sīkākai informācijai rakstiet Ilzei Beiniķei.

Sestdien, 24. decembrī, pulksten 18:00 - Ziemassvētku Vakara Dievkalpojumi,  Jonkeru baznīcā, un Salas baznīcā.

Svētdien, 25. decembrī, pulksten 12:30 - Ziemassvētku dienas dievkalpojums, St. John's Lutheran Church, 587 Springfield Avenue, Summit, NJ.

Sestdien, 31. decembrī, pulksten 20:30 - Jaungada sagaidīšanas balle, Priedainē, NJ. Spēlēs akordeonists William Aust. Plašākai informācijai skat Priedaine's tīmekļa lapu www.priedaine.org.

Sarīkojumu saraksta beigas

Beigas šī gada Archīvam