Daugavas Vanagi emblēma Nāciet un stājieties mūsu rindās
Daugavas Vanagu apvienībā Ņujorkā!

 1. Izpildiet veidlapu (zemāk) lietojot datoru, tad to izdrukājiet un parakstieties norādītā vietā;

 2. Ja vēlaties kļūt par gadskārtējo biedru, tad Jūsu pirmā gada biedru maksa ir $26
  ($1 iestāšanās + $15 viena gada DV-ASV nodeva + $10 Ņujorkas DV nama uzturam).
  Ja vēlaties kļūt par DV-ASV mūža biedru, tad Jūsu pirmā gada biedru maksa ir $161
  ($1 iestāšanās + $150 vienreizēja DV-ASV mūža nodeva + $10 Ņujorkas DV nama uzturam).

 3. Lai abonēt DV Mēnešrakstu, kas iznāk četras reizes gadā, pierēķiniet klāt vēl $31.

 4. Izrakstiet čeku vai naudas pārvedumu uz vārda "Daugavas Vanagi".

 5. Čeku kopā ar izpildītu un parakstītu veidlapu nosūtiet:
  Latvian Welfare Association, Inc.
  115 West 183rd Street
  Bronx, NY 10453-1103

  Ja Jums ir kādi jautājumi sazinieties ar biedrzini Ludvigu Keggi luke9@optonline.net , tel. (914) 968-7556 vai ar citām DV Ņujorkā amatpersonām. Lai redzēt sarakstu noklikšķiet: DV-NY Amatpersonas.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Copyright Latvian Welfare Association, Inc. Daugavas Vanagi 2007


Lūdzu mani uzņemt par biedri Daugavas Vanagu apvienībā Ņujorkā
Uzvārds, Vārds:
Dzimšanas vieta: , un: gads:, mēnesis:, diena:
Nodarbošanās (nav obligāti jāizpilda):
Adrese (mājas numurs, iela):
Pilsēta, štats, pasta kods:
Telefons: , E-pasts (ja ir):
Šodienas datums: gads:, mēnesis:, diena:
Jūsu paraksts: _______________________________

( Lūdzu parakstieties.)


(Lūdzu neaizpildiet šos laukumus, jo tos izpildīs attiecīgās amatpersonas.)

Uzņemts: _________________________
Sekretārs: _________________________ Priekšnieks: _________________________