Svētās Trīsvienības Baznīca, Īstornažā, NJ.

Ņujorkas Latviešu Evangēliski Luteriskā Draudze notur dievkalpojumus un citus sarīkojumus īrētās telpās Istoranžas (East Orange) Holy Trinity Lutheran Church, kas atrodas East Orange Ņudžersijā.

Pasta adrese:

Holy Trinity Lutheran Church
153 Glenwood Avenue
East Orange, NJ 07017
Telefons: (201) 678-1484.
Draudzes tīmekļa lapaspuse: www.nydraudze.org

Ceļa norādījumi:

Draudzes tīmekļa lapās (skat iepriekšējo paragrāfu) zem "Ceļa norādījumi" variet atrast izdrukājamo karti Īstoranžas baznīcai un citiem draudzes īpašumiem. Tur ari ir ceļa norādījumi (braucot ar automašīnu) uz Īstornžas baznīcu no vairākiem virzieniem.

Ar publisko transportu:

 

Publiskā transporta informācija: