Ņujorkas latviešu sabiedrības Kalendārs

Latviešu & baltiešu organizācijas un saites

Informācija šajā lapā papildināta 2010. gada 19. jūlijā.

Ņ.L.O.P. piedāvā sekojošo organizāciju un saišu sarakstu, lai veicinātu interesi par jautājumiem kam sakars ar latviešiem un baltiešiem. Ņ.L.O.P. nav atbildīga par citu organizāciju portālu saturu, kas arī ne vienmēr atbilst Ņ.L.O.P. un tās biedru organizāciju viedokļiem. Lūdzu paziņot nedarbojošās saites Tīklu meistaram. Labprāt ari pieņemam ieteikumus par saitēm ar kurām varētu šo sarakstu papildināt.

Noklikšķiniet uz sekojošām kategorijām vai "Page Down", lai apskatīt visu sarakstu.

Ņujorkas latviešu organizāciju padome (ŅLOP)

Ņujorkas latviešu organizāciju padomes (ŅLOP) uzdevums ir piedāvāt forumu Ņujorkas un tās apkārtnes latviešu organizācijām koordinēt savus sarīkojumus un aktivitātes, kā arī veicināt latviešu sabiedrības Ņujorkā tālāko attīstību. ŅLOP katru gadu rīko Latvijas Valsts Svētku (18. novembra) Aktu un Koncertu, Kultūras Dienas janvāra mēneša beigās un citus sarīkojumus. ŅLOP biedru organizācijas izrauga delegātus ŅLOP pilnsapulcei, kas notiek marta mēneša beigās, kura ievēl ŅLOP valdi un revīzijas komisiju.

ŅLOP Valdes priekšsēdis: Baiba Pinnis. Saite: www.nylatvian.org 

ŅLOP sastāvošās organizācijas (noklikšķiet uz organizāciju vārdiem):

Baltiešu Asociācija Apvienotās Nācijās (BATUN) Valdes priekšsēdis, Margers Pinnis.
Daugavas Vanagu Apvienība Ņujorkā Valdes priekšsēdis: Imants Kalniņš.
Korporāciju Kopa Ņujorkā (K!K!Ņ!) Seniors: Vilnis Vīksne, gers!, tel. (718) 220-8191.
Latviešu Federālā Kreditsabiedrība Ņujorkā Priekšsēde: Andra Gribule: tel. (631) 643-5893. 
Latviešu Kultūras biedrība Tilts (TILTS) Valdes priekšsēdis: Ģirts Zeidenbergs.
Latvijas Nacionālā Operas Ģilde (LNOĢ) Valdes priekšsēdētāja: Aija Pelše.
Ņujorkas Daugavas Vanadzes Priekšsēde: Marija Maher.
Ņujorkas latviešu biedrība Valdes priekšsēdis: Kārlis Salmiņš.
Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze Valdes priekšsēdis: Mārtiņš Zālīte.
Ņujorkas latviešu koris Priekšsēde: Sandra Gendrikovs Bayer.
Rīgas 90. Skautu vienība Priekšniece vadītāja: Inta Šķiņķe.
Studenšu Korporāciju Kopa Ņujorkā (S!K!K!Ņ!) Seniore: Ilze Bārs, daug!
Zilā Kalna 4. Gaidu vienība Priekšniece vadītāja: Kristīne Putenis.
   

Vietējie latviešu centri un organizācijas Ziemeļamerikā.

A.S.V. (U.S.A.)
ŅUJORKĀ (NEW YORK, NY)
  Latvijas goda konsulāts Ņujorkā www.latvia-newyork.org
Ņ.L.O.P. Ņujorkas latviešu organizāciju padome www.nylatvian.org 
(Portāls, ko Jūs tagad skatiet)
Ņ.L.Ev.L.Dr. Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze www.nydraudze.org
Daugavas Vanagi emblem Daugavas Vanagu Apvienība Ņujorkā www.nylatvian.org/dvny
 
Skat arī DV nams.
Daugavas Vanagi emblem Ņujorkas Daugavas Vanadzes www.nylatvian.org/dvny
 
Skat arī DV nams.
Ņ.L.B. Ņujorkas latviešu biedrība Valdes priekšsēdis: Kārlis Salmiņš.
Ņujorkas latviešu koris logo Ņujorkas latviešu koris www.nylatvianconcertchoir.org
L.F.Kr.Ņ. Latviešu Federālā Kreditsabiedrība Ņujorkā Biroja telefons: (631) 491-1481
Kasiere: Biruta Klausa
Skautu zime Rīgas 90. Skautu vienība Priekšniece vadītāja: Inta Šķiņķe.
Gaidu zime Zilā Kalna 4. Gaidu vienība Priekšniece vadītāja: Kristīne Putenis.
K!K!Ņ! Korporāciju Kopa Ņujorkā (K!K!Ņ!) Seniors: Vilnis Vīksne, gers! tel. (718) 220-8191
S!K!K!Ņ! Studenšu Korporāciju Kopa Ņujorkā (S!K!K!Ņ!) Seniore: Ilze Bārs, daug!
Tautas deju kopas Jumis logo Tautas deju kopa Jumis www.jumis.org
  Bruklinas latviešu skola www.CentreLV.Com
  Ņudžersijas latviešu skola www.njskola.org
  Rota Katskiļos
(Latvijas kara invalīdu Apvienība)
www.rotalodge.org
  Latvieši Brāļu kapi Katskiļos www.latvianmemorialpark.org
Igaunijas karogs Igauņu nams, Ņujorkā www.estonianhousenewyork.com
Lietuvas karogs Lietuviešu kopiena Ņujorkā www.nylithuanian.org
New York Public Library lion Ņujorkas publiskās bibliotēkas Slāvu un Baltu nodaļa www.nypl.org/research/chss/slv/slav.balt.html
     
ŅUDŽERSIJĀ (NEW JERSEY)
NJLB Priedaines logo Ņudžersijas latviešu biedrība &
 NJ latviešu centrs Priedaine
www.priedaine.org
     
Pensilvānijā (Pennsylvania)
Filadelfijā (Philadelphia)
Filadelfijas latviešu jauniešu rīcības komiteja

www.fljrk.org
(Pārtraucis darbību.)

Filadelfijas latviešu ev. lut. Sv. Jāņa draudze www.latvianluthchurchphila.org
     
Vašingtonā DC (Washington, DC)
Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā DC www.dcdraudze.org
     
Masačusetsā (Massachusetts)
Bostonas Trimdas Draudze www.bostonastrimdasdraudze.org
Ņuhampšīrā (New Hampshire)
Piesaule www.piesaule.org
Floridā (Florida)
Latvijas goda konsuls Floridā www.latvia-florida.org
Ohio  (Ohio)
Ohaijoas latviešu apvienība (OLA) www.ohiolatvianassociation.org
Klivlandē (Cleveland)
Klivlandes Latviešu Kreditsabiedrība www.latvianclevelandcu.org
Ilinojā (Illinois)
Čikāgas latviešu mājas lapa www.cikaga.com
Latvian Happy Hour Club www lhhc com
(Pārtraucis darbību.)
Indianā (Indiana)
Indianapoles latviešu sab. mājas lapa www.indylv.com
Mičigānā (Michigan)
Mičiganas latvieši
 (Kalamazoo, Grand Rapids,
 Three Rivers, Lansing, Detroit)
www.saites.org
Latviešu centrs Garezers www.garezers.org
Viskonsinā (Wisconsin)  
  Dievsēta

www.dievseta.org 

Kalifornijā (California)
Dienvidkalifornijas latviešu informācijas biļetens www.biletens.com
Latviešu Ev. Lut. draudze Dienvidkaliformijā

www.socaldraudze.com
(Pārtraucis darbību.)

San Diego ev. lut. draudze www.sandiegodraudze.com
Latviešu organiz. un notikumi Ziemeļkalifornijā www.lvnc.org
Vašingtonas štatā (Washington State)
Latviešu biedrība Vašingtonas Štatā

www.lbvs.org
(Nav atjaunots kopš 2006.g.sept.)

Rietumkrasta latviešu vidusskola Kursa www.kursa.org
  Seatlas latviešu ev. lut. draudze

www.seattlelatvianchurch.org 

     

KANĀDĀ

(CANADA)

Ontario (Ontario)
Toronto Ziņas www torontozinas com
( Pārtraucis darbību.)
Toronto latviešu centrs www.latviancentre.org
Kvebekā (Quebec)
Montreālas Sabiedriskais Laikrādis http://latmont.org
     

Vietējie latviešu centri un organizācijas citur pasaulē:

Eiropā

(Europe)

  Eiropas latviešu apvienība www.ela-online.org
www.ela-online.com
www.ela-online.eu
  Eiropas latviešu jaunatnes apvienībai 50 www.elja.org
Francijā (France)
Latviešu apvienība Francijā http://perso.wanadoo.fr/duodesign/laf/
Apvienotā Karaliste
(Lielbritānijā)
(United Kingdom)
(Great Britain)
Latvieši Lielbritānijā www.labrit.co.uk
Īrijā (Ireland)
Latviešu biedrība Īrijā www.lbi.ie
Nīderlandē (The Netherlands)
Latvieši Nīderlandē www.latviansinnetherlands.nl
Vācijā (Germany)
  Latviešu kopība Vācijā www.lk-v.de
Anabergas latvieši www.annaberg.de
Hamburgas latvieši www.hamburga-lv.de
Ķelnes latviešu jaunieši http://lettland.x-i.net/
Minhenes Letiņi www.minhene.de
Minsteres latvieši www.minstere.de
Minsteres latviešu centrs www.lcm.lv
Norvēģijā (Norway)
Latvieši Norvēģijā www.latvia.no
Zviedrijā (Sweden)
MSN grupa - informācija Zviedrijas latviešiem http://groups.msn.com/LetteriSverige
Latviešu organizācijas Zviedrijā www.stockholm.am.gov.lv/en/index.html?id=51
(Nedarbojās)
Krievijā (Russia)
Lejas Bulāna - latviešu ciems Sibīrijā www.iclub.lv/life/bulana.htm
Austrālijā (Australia)
Austrālijas latvieši http://home.vicnet.net.au/~latvia/
(Redirected uz LatviansOnline)
Latviešu Jaunatnes Apvienība Austrālijā www.ljaa.org.au
     

Valsts un pasaules mēroga latviešu un baltiešu organizācijas.

2x2 - DivReizDivi www.2x2divi.com
3x3 - TrīsReizTrīs www.3x3.lv
ALA logo Amerikas Latviešu Apvienība (ALA) www.alausa.org
ALJA logo Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība (ALJA) www.alja.org
Amerikas Latviešu Māksinieku Apvienība Amerikas Latviešu Mākslinieku Apvienība (ALMA) www.americanlatvianartists.org
AABS logo Baltiešu Studiju Apvienība
(Association for the Advancement of Baltic Studies - AABS)
www.balticstudies-aabs.org
BAFL logo Baltiešu Amerikāņu Brīvības Līga (Baltic American Freedom League BAFL) www.bafl.com
BATUN Logo Baltiešu Asociācija A.N. (Baltic Association To the U.N. - BATUN)   www.batun.org
Daugavas vanagi emblem Daugavas Vanagi ASV www.daugavasvanagi.org
JBANC logo Apvienotā Baltiešu Komiteja
(Joint Baltic American National Committee - JBANC )
www.jbanc.org

L.A.M.Z.A.

Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienība (LAMZA) Prezidents:Māris Ruks
TILTS logo Latviešu Kultūras biedrība Tilts (TILTS) www.tilts.org
Latviešu Dziesmu Svētki ASV

www.latviansongfest.org
(Pārtraucis darbību.)

  Latviešu Dziesmu svētki 2012. gadā, Milvokos, WI, ASV

www.latviansongfest2012.com

Latviešu Dziesmu svētki Kanādā www.latviansongfest.com
Latviešu Dziesmu svētki (ASV) Rietumkrastā www.westcoastlatviansongfest.org
Latviešu Dziesmu svētki Latvijā www.dziesmusvetki2008.lv
Latviešu evanģēliski luteriskā Baznīca Amerikā www.lelba.org
Latviešu Fonda logo Latviešu Fonds www.latviesufonds.info
LNAK logo Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā www.lnak.org
Latviešu Nacionālā Jaunatnes Apvienība Kanādā www.lnjak.org
LNOG logo Latvijas Nacionālā Operas Ģilde (LNOĢ) www.lnog.org
LRFA lgo Amerikas latviešu palīdzības fonds (Latvian Relief Fund of America, Inc.) www.lrfa.org
Latvians OnLine Logo Latvians Online www.latviansonline.com
Latvians.Com www.latvians.com
Latviesi.Com logo Latvieši.Com www.latviesi.com
(Pārtraucis darbību 2010. gada 31. maijā.)
Latvian USA logo Latvian USA www.LatvianUSA.Com
  Latvian Chamber of Commerce in the Americas www.latchamamericas.org
Latvijas gerbonisANO logo Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība ANO 333 East 50th Street, New York, NY 10022.
Tel. (212) 838-8877. E-Pasts: mission.un-ny@mfa.gov.lv
http://www.mfa.gov.lv/en/ano/
Latvijas gerbonis Latvijas Republikas Vēstniecība un Ģenerālkonsulāts Vašingtonā DC, ASV www.latvia-usa.org
PBLA logo Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība (PBLA) www.pbla.lv
US Baltic Foundation logo US Baltic Foundation www.usbaltic.org
ASV Tautas vietnieku nama gerbonis ASV Tautas Vietnieku nama Baltijas sapulce
(Baltic Caucus of the US House of Representatives)
www.housebalticcaucus.webs.com
     

Sporta organizācijas

Sporta organizācijas
A.L.A. Sporta nozare www.alausa.org 
Klivlandes latviešu sportisti
(ALA Meistarsacīkstes)
www.clevelandlatviansports.org 
Latviešu amerikāņu Lakross organizācija www.latvianamericanlacrosse.org 
Latviešu Sporta apvienība Kanādā www.lsak.org 
Novuss pasaule www.novussusa.com 

Latvijā: valsts & citas iestādes, avīzes, radio, tv, tīmeklis

Latvijas Valsts iestādes    
  Prezidenta kanceleja www.president.lv 
  Valdība & Ministru kabinets www.mk.gov.lv
  Saeima (Parlaments) www.saeima.lv
  Ārlietu ministrija www.am.gov.lv 
  Ceļvedis e-Latvija www.latvija.lv 
Informācija par Latviju    
Latvijas Insituts logo Latvijas Institūts www.li.lv
  Tūrisms Latvijā www.latviatourism.lv
LIAA logo Latvijas investīciju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv
Latvijas Okupacijas Muzeja logo Latvijas Okupācijas Muzejs www.occupationmuseum.lv
     
Baltijas tūrisms
Welcome to the Baltics Latvijas tūrisma aģentūra
 
Igaunijas tūrisma aģentūra
 
Lietuvas tūrisma aģentūra
 
GoBalticEurope.Com / Baltijas jūras tūrisms 
www.latviatourism.lv
 
www.visitestonia.com
 
www.lithuaniatravel.com
 
www.GoBalticEurope.com
Austrumeiropas Politisko Pētījumu centrs Austrumeiropas Politisko Pētījumu centrs www.appc.lv
     
Laikraksti un mēdiji    
Latvian newspaper Ļaiks Newspaper Laiks (USA)

www.laiks.us 

  Laikraksts Diena www.diena.lv
  Neatkarīgā Rīta Avīze www.nra.lv
Latvijas Avīze www.la.lv 
Laikraksts Dienas Bizness www.db.lv 
  Apollo: Portāls www.apollo.lv
  Delfi: Portāls www.delfi.lv 
  LatNet www.latnet.lv 
  TVNet www.tvnet.lv
  Zaļās lapas www.117.lv 
  WWW.LV (LatNet) http://www.lv 
  Latvijas Radio www.radio.org.lv 
  Televīzija www.tv.lv
  Siets interneta meklētājs www.siets.lv
  Search interneta meklētājs www.search.lv
     

Baltijā & Pasaulē: starpvalstu, valstu, akadēmiskas & citas iestādes.

Iesakām apciemot UBA-BATUN saites lapu: www.batun.org/reslinks.htm

Šis un tas: Nopietnas un mazāk nopietnas vietas

Latviešu dziesmas www.dziesmas.lv 
Latviešu karavīrs www.lacplesis.com
Cēdelgēmas nometne www.zedelgem-pow-camp.be 
DP albums www.dpalbums.lv 
Eslingenas DP nometne www.eslingena.com 
Kalpaka pieminekļa fonds www.kalpaks.lv