Latviešu & baltiešu organizācijas un saites

Informācija šajā lapā papildināta 2014.g. 2. janvārī.

Ņ.L.O.P. piedāvā sekojošo organizāciju un saišu sarakstu, lai veicinātu interesi par jautājumiem kam sakars ar latviešiem un baltiešiem. Ņ.L.O.P. nav atbildīga par citu organizāciju portālu saturu, kas arī ne vienmēr atbilst Ņ.L.O.P. un tās biedru organizāciju viedokļiem. Lūdzu paziņot nedarbojošās saites Tīklu meistaram. Labprāt ari pieņemam ieteikumus par saitēm ar kurām varētu šo sarakstu papildināt.

Noklikšķiniet uz kategorijām slejā pa kreisi vai "Page Down", lai apskatīt visu sarakstu.

Ņujorkas apkārtnes latviešu organizācijas

Informācija par Ņujorkas apkārtnes latviešu un baltiešu organizācijām tagad atrodas atsevišķā lapā:
Par kalendāru, ŅLOP un - NY latviešu sabiedrību.

Vietējie latviešu centri un organizācijas Ziemeļamerikā (ārpus Ņujorkas).

A.S.V. (U.S.A.)
ŅUDŽERSIJĀ (NEW JERSEY)
NJLB Priedaines logo Ņudžersijas latviešu biedrība &
 NJ latviešu centrs Priedaine
www.priedaine.com
Ņudžersijas latviešu kreditsabiedrība www.njlatviancreditunion.com 
Ņudžersijas latviešu skola www.njskola.org 
     
Pensilvānijā (Pennsylvania)
Filadelfijā (Philadelphia)
Filadelfijas brīvo latviešu biedrība www.latviansociety.com
Filadelfijas latviešu ev. lut. Sv. Jāņa draudze www.latvianluthchurchphila.org
Filadelfijas latviešu jauniešu rīcības komiteja www fljrk org
(Vietne pārtraukusi darbību.)
     
Vašingtonā DC (Washington, DC)
Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā DC www.dcdraudze.org
     
Masačusetsā (Massachusetts)
Bostonas latvieši www.bostonlatvians.org
Bostonas latviešu centrs www bostonlatviancenter org (Novecojies)
Bostonas Trimdas Draudze www bostonastrimdasdraudze org (Novecojies)
Ņuhampšīrā (New Hampshire)
Piesaule www.piesaule.org
Floridā (Florida)
Latvijas goda konsuls Floridā www.latvia-florida.org
Ohaio (Ohio)
Ohaioas latviešu apvienība (OLA) www.ohiolatvianassociation.org
Klivlandē (Cleveland)
Klīvlandes latviešu biedrība www.klivlatbiedriba.blogspot.com
  Klīvlandes latviešu kreditsabiedrība www.latvianclevelandcu.org
Ilinojā (Illinois)
Čikāgas latviešu mājas lapa www.cikaga.com
Čikāgas latviešu biedrība www.ChicagoLatvianAssociation.com
Latvian Happy Hour Club www lhhc com
(Pārtraucis darbību.)
Indianā (Indiana)
Indianapoles latviešu sab. mājas lapa www.indylv.com
Mičigānā (Michigan)
Mičiganas latvieši
 (Kalamazoo, Grand Rapids,
 Three Rivers, Lansing, Detroit)
www.saites.org
Sv. Pāvila latviešu ev. lut. draudze Detroitā www.DetDraudze.org 
Latviešu centrs Garezers www.garezers.org
Viskonsinā (Wisconsin)  
Viskonsinas latviešu kreditsabiedr. - kalendārs www.wislat.com/calendar.htm
  Milvoku latviešu ev. lut. Trīsvienības Draudze www.milwaukeedraudze.org/
  Dievsēta www.dievseta.org 
Minesotā
  Minneapolis - St.Paul Latvian Ev. Luth. Church www.mndraudze.org/
Minesotas latvieši www web mac.com/latviansinminnesota/Site/ (Pārtraucis darbību)
Kolorado (Colorado)
Kolorado latviešu kultūras centrs www.coloradolatvians.com/
Kalifornijā (California)
Dienvidkalifornijas latviešu informācijas biļetens www.biletens.com
Latviešu Ev. Lut. draudze Dienvidkaliformijā www.socaldraudze.org
San Diego ev. lut. draudze www.sandiegodraudze.com
Latviešu organiz. un notikumi Ziemeļkalifornijā www.lvnc.org
Oregona (Oregon)
Oregonas latvieši www.oregonietis.org
Vašingtonas štatā (Washington State)
  Sīetlas latviešu centrs www.SeattleLatvianCenter.com
  Sīetlas latviešu ev. lut. draudze www.SeattleLatvianChurch.org
Latviešu biedrība Vašingtonas Štatā www lbvs org
(Vietne pārtraukusi darbību.)
Rietumkrasta latviešu vidusskola Kursa www.kursa.org
  Bērnu vasaras Nometne Mežotne www.Mezotne.org 
     

KANĀDĀ

(CANADA)

Ontario (Ontario)
Toronto Ziņas www torontozinas com
( Pārtraucis darbību.)
Toronto latviešu centrs www.latviancentre.org
Kvebekā (Quebec)
Montreālas Sabiedriskais Laikrādis http://latmont.com
Montreālas Sabiedriskais Laikrādis (novecojies) http://latmont.org (Pēdējas maiņas ir no 2010. gada0
     

Vietējie latviešu centri un organizācijas citur pasaulē:

Eiropā

(Europe)

  Eiropas latviešu apvienība www.ela.lv
(Novecojušās vietnes: www.ela-online.org, www.ela-online.com, www.ela-online.eu)
  Eiropas latviešu jaunatnes apvienībai 50 www.elja.org
Apvienotā Karaliste
(Lielbritānijā)
(United Kingdom)
(Great Britain)
Latvieši Lielbritānijā www.labrit.co.uk
Latvieši Apvienotā Karalistē www.latviesiem.co.uk
Īrijā (Ireland)
Latviešu biedrība Īrijā www.lbi.ie
Baltic Ireland www.baltic-ireland.ie
Francijā (France)
Latviešu apvienība Francijā www.LatviesiFrancija.org
Beļģija (Belgium)
Latviešu biedrība Beļģijā www.Latviesi.be
Nīderlandē (The Netherlands)
  Latviešu bērnu skola Nīderlandē www.diegabiksis.nl
Latvieši Nīderlandē www latviansinnetherlands nl
(Vietne pārtraukusi darbību.)
Austrijā (Austria)
  Latviešu biedrība Austrijā www.latv.at
Vācijā (Germany)
  Latviešu kopība Vācijā www.lk-v.de
Anabergas latvieši www.annaberg.de
Hamburgas latvieši www.hamburga-lv.de
Ķelnes latviešu jaunieši http://lettland.x-i.net/
(Vietne pārtraukusi darbību.)
Minhenes Letiņi www.minhene.de
Minsteres latvieši www.minstere.de
Minsteres latviešu centrs www.lcm.lv
Dānijā (Denmark)
Latviešu dāņu biedrība www.lettiskdanskforening.dk
Norvēģijā (Norway)
Latvieši Norvēģijā www.latvia.no
Zviedrijā (Sweden)
Zviedrijas latviešu apvienība www.zla.lv
Krievijā (Russia)
Lejas Bulāna - latviešu ciems Sibīrijā www.iclub.lv/life/bulana.htm
Austrālijā (Australia)
Latviešu Apvienība Austrālijā & Jaunzēlandē www.laaj.org.au
Latviešu Jaunatnes Apvienība Austrālijā www.ljaa.org.au
Sydney Latvian Society www.slb.org.au
Austrālijas latvietis - avīze www.australijaslatvietis.com.au
Laikraksts latvietis - Austrālijas elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē www.laikraksts.com
Austrālijas latvieši http://home.vicnet.net.au/~latvia/
(Redirected uz LatviansOnline)
     

Valsts un pasaules mēroga latviešu un baltiešu organizācijas.

2x2 - DivReizDivi www.divreizdivi.com, www.2x2malibu.org
3x3 - TrīsReizTrīs www.3x3.lv
ALA logo Amerikas Latviešu Apvienība (ALA) www.alausa.org
ALJA logo Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība (ALJA) www.alja.org
Amerikas Latviešu Māksinieku Apvienība Amerikas Latviešu Mākslinieku Apvienība (ALMA) www.americanlatvianartists.org
AABS logo Baltiešu Studiju Apvienība
(Association for the Advancement of Baltic Studies - AABS)
www.balticstudies-aabs.org
BAFL logo Baltiešu Amerikāņu Brīvības Līga (Baltic American Freedom League BAFL) www.bafl.com
BATUN Logo Baltiešu Asociācija A.N. (Baltic Association To the U.N. - BATUN)   www batun org
Daugavas vanagi emblem Daugavas Vanagi ASV www.daugavasvanagi.org
JBANC logo Apvienotā Baltiešu Komiteja
(Joint Baltic American National Committee - JBANC )
www.jbanc.org

L.A.M.Z.A.

Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienība (LAMZA) Prezidents:Māris Ruks
TILTS logo Latviešu Kultūras biedrība Tilts (TILTS) www.tilts.org
Latviešu Dziesmu Svētki ASV www.latviansongfest.org
(Vietne pārtraukusi darbību, bet skat. zemāk.)
  Latviešu Dziesmu svētki 2012. gadā, Milvokos, WI, ASV www.latviansongfest2012.com
Latviešu Dziesmu svētki Kanādā www.latviansongfest.com
Latviešu Dziesmu svētki (ASV) Rietumkrastā www.westcoastlatviansongfest.org
Latviešu Dziesmu svētki Latvijā www.dziesmusvetki2008.lv
Latviešu evaņģēliski luteriskā Baznīca Amerikā www.lelba.org
Latviešu Fonda logo Latviešu Fonds www.latviesufonds.info
LNAK logo Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā www.lnak.org
Latviešu Nacionālā Jaunatnes Apvienība Kanādā www.lnjak.org
LNOG logo Latvijas Nacionālā Operas Ģilde (LNOĢ) www.lnogASV.org
LRFA lgo Amerikas latviešu palīdzības fonds (Latvian Relief Fund of America, Inc.) www.lrfa.org
Latvians OnLine Logo Latvians Online www.latviansonline.com
Latvians.Com www.latvians.com
Latviesi.Com logo Latvieši.Com www.latviesi.com
(Pārtraucis darbību 2010. gada 31. maijā.)
Latvian USA logo Latvian USA www.LatvianUSA.Com
  Latvijas Tirdzniecības kamera Amerikā (Latvian Chamber of Commerce in the Americas) www.latchamamericas.org
Latvijas gerbonisANO logo Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība ANO 333 East 50th Street, New York, NY 10022.
Tel. (212) 838-8877. E-Pasts: mission.un-ny@mfa.gov.lv Vietne: www.mfa.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/?lv=1&org=UNN
Latvijas gerbonis Latvijas Republikas Vēstniecība un Ģenerālkonsulāts Vašingtonā DC, ASV www.latvia-usa.org
PBLA logo Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība (PBLA) www.pbla.lv
US Baltic Foundation logo Baltic American Freedom Foundation www.balticamericanfreedomfoundation.org
US Baltic Foundation logo US Baltic Foundation (ceased activity in 2011) www.usbaltic.org (Refers visitors to Baltic American Freedom Foundation - see above)
ASV Tautas vietnieku nama gerbonis ASV Tautas Vietnieku nama Baltijas sapulce
(Baltic Caucus of the US House of Representatives)
www.housebalticcaucus.webs.com
     

Sporta organizācijas

Sporta organizācijas
A.L.A. Sporta nozare www.alausa.org 
ALA Finālspēles www finalspeles com
(Vietne pārtraukusi darbību.)
Latviešu amerikāņu La kross organizācija www latvianamericanlacrosse org
(Vietne pārtraukusi darbību.)
Latviešu Sporta apvienība Kanādā www.lsak.org 
Novuss pasaule www.novussusa.com 
Klivlandes latviešu sportisti
(ALA Meistarsacīkstes)
www clevelandlatviansports org
(Vietne pārtraukusi darbību.)

Latvijā: valsts & citas iestādes, avīzes, radio, tv, tīmeklis

Latvijas Valsts iestādes    
  Prezidenta kanceleja www.president.lv 
  Valdība & Ministru kabinets www.mk.gov.lv
  Saeima (Parlaments) www.saeima.lv
  Ārlietu ministrija www.am.gov.lv 
  Ceļvedis e-Latvija www.latvija.lv 
Informācija par Latviju    
Latvijas Insituts logo Latvijas Institūts www.li.lv
  Tūrisms Latvijā www.latviatourism.lv
LIAA logo Latvijas investīciju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv
Latvijas Okupacijas Muzeja logo Latvijas Okupācijas Muzejs www.occupationmuseum.lv
     
Baltijas tūrisms
Welcome to the Baltics Latvijas tūrisma aģentūra
 
Igaunijas tūrisma aģentūra
 
Lietuvas tūrisma aģentūra
 
GoBalticEurope.Com / Baltijas jūras tūrisms 
www.latviatourism.lv
 
www.visitestonia.com
 
www.lithuaniatravel.com
 
www.GoBalticEurope.com
Austrumeiropas Politisko Pētījumu centrs Austrumeiropas Politisko Pētījumu centrs www.appc.lv
     
Laikraksti un mēdiji    
Latvian newspaper Ļaiks Newspaper Laiks (USA) www.laiks.us
  Laikraksts Diena www.diena.lv
  Neatkarīgā Rīta Avīze www.nra.lv
Latvijas Avīze www.la.lv 
Laikraksts Dienas Bizness www.db.lv 
  Apollo: Portāls www.apollo.lv
  Delfi: Portāls www.delfi.lv 
  LatNet www.latnet.lv 
  TVNet www.tvnet.lv
  Zaļās lapas www.117.lv 
  WWW.LV (LatNet) http://www.lv 
  Latvijas Radio www.radio.org.lv 
  Televīzija www.tv.lv
  Siets interneta meklētājs www.siets.lv
  Search interneta meklētājs www.search.lv
     

Baltijā & Pasaulē: starpvalstu, valstu, akadēmiskas & citas iestādes.

Iesakām apciemot UBA-BATUN saites lapu: www.batun.org/reslinks.htm

Šis un tas: Nopietnas un mazāk nopietnas vietas

Latviešu dziesmas www.dziesmas.lv 
Latviešu karavīrs www.lacplesis.com
Cēdelgēmas nometne www.zedelgem-pow-camp.be 
DP albums www.dpalbums.lv 
Eslingenas DP nometne www.eslingena.com 
Kalpaka pieminekļa fonds www.kalpaks.lv